Berekenen.nl

Inkomen - alle berekeningen

Inkomen - informatie en tips

Wil je het inkomen berekenen dat je per uur ontvangt? Dit noemen we ook wel het uurloon. Je ontvangt minimaal het minimumloon, aangezien dat geldt voor iedereen die in Nederland werkt. Verdien je meer dan dat, of ben je benieuwd wat je op basis van een bepaald bruto bedrag per maand netto per jaar over zal houden? Je kunt online je inkomen berekenen, zodat je daar een goed beeld van krijgt. Daarnaast kun je ook direct de toeslagen berekenen en heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om na te gaan waar je voor in aanmerking komt.

Bereken je inkomen op berekenen.nl

Jaarinkomen en loonbelasting berekenen

Je kunt online je inkomen berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan wat je per jaar verdient of hoeveel loonbelasting je af dient te dragen. We betalen in Nederland belasting op basis van een progressief belastingstelsel, wat betekent dat je bij een hoger inkomen in een steeds hogere belastingschaal terecht zal komen. In de laagste schaal betaal je 37% belasting, in de hoogste 52%. Je kunt je inkomen berekenen om na te gaan in welke schaal je valt, of hoe bijvoorbeeld de loonheffing er in jouw geval voor zorgt dat je netto een ander bedrag overhoudt dan je bruto beloofd krijgt.

Studiefinanciering berekenen

Wil je je inkomen berekenen en ben je nog student? Richt je dan op de studiefinanciering, of de aanvullende beurs. Je kunt online je aanvullende beurs en reguliere basisbeurs berekenen, of bijvoorbeeld de huurtoeslag berekenen indien je een mooie kamer met een eigen voordeur hebt. Verder kun je natuurlijk het kindgebonden budget berekenen en enkele andere berekeningen met betrekking tot je inkomen maken. Je kunt je inkomen berekenen en nagaan wat je netto over zal houden, of wat je af dient te dragen aan de Belastingdienst en bijvoorbeeld als zelfstandige dient te reserveren.

Nieuws over Inkomen

Een eigen pensioenleeftijd voor iedereen: wat betekent dat?

De pensioenleeftijd stond altijd vast op 65 jaar, al is daar een aantal jaren geleden al verandering in gekomen. De leeftijd werd verhoogd tot 67 jaar en er werd duidelijk gemaakt dat die leeftijd in de toekomst nog verder kan oplopen. Bovendien blijkt nu dat er zelfs wordt nagedacht over een pensioenleeftijd per persoon.

» Lees het volledige bericht
Bruto en netto uurloon verschilt: de tips voor 2018

Het bruto en netto uurloon verschilt. Dat is niets nieuws, maar het is toch belangrijk om de ontwikkelingen in 2018 goed in de gaten te houden. In een aantal gevallen neemt het bruto jaarsalaris van mensen namelijk toe, terwijl het netto inkomen minder hard stijgt of zelfs daalt.

» Lees het volledige bericht
Vermogensbelasting voor rijke Belgen in Frankrijk flink hoger

De vermogensbelasting komt voor rijke Belgen in Frankrijk een stuk hoger te liggen. De Franse president heeft de huidige wetgeving namelijk vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat vooral het dure vastgoed in Frankrijk van buitenlanders flink duurder gaat worden.

» Lees het volledige bericht
Wat is de loonheffing en moet ik die wel of niet laten toepassen?

Loonheffing: wat is het en is het verstandig om die toe te laten passen, ja of nee? Dat hangt af van een aantal verschillende factoren. Het is verstandig om de loonheffing te berekenen, voor een enkel of voor meerdere inkomens.

» Lees het volledige bericht
Kan spaargeld de huurtoeslag voor 2018 in gevaar brengen?

Ja, spaargeld kan de huurtoeslag voor 2018 in gevaar brengen. Het is verstandig om rekening te houden met het maximaal vrijgestelde bedrag. Komt het bedrag aan spaargeld of vermogen in box 3 uit boven de gestelde grens? Dan kan dit betekenen dat je minder of zelfs helemaal geen huurtoeslag zal krijgen.

» Lees het volledige bericht