Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (23)

Arbeidsverleden berekenen

Je wilt je arbeidsverleden berekenen. Dat kan nodig zijn om bijvoorbeeld de duur van een WW uitkering vast te stellen. Berekenen.nl helpt je door uit te leggen hoe de berekening in zijn werk gaat. Ook kun je jouw gegevens in onze tool invullen zodat je eenvoudig je arbeidsverleden kunt berekenen. lees meer

Vul hier het jaargetal in dat u werkloos werd.
Vul hier je geboortejaar in. De berekening werkt alleen als je na 1997 bent geboren.
Als je een aantal jaren niet gewerkt hebt, dan vul je dat hier in. Of jaren dat je minder dan 52 dagen per jaar hebt gewerkt.

Wat is je arbeidsverleden?

Het arbeidsverleden wordt door het UWV gebruikt om de duur van een uitkering vast te stellen. Ze bepalen aan de hand van jouw ‘gewerkte verleden’ of en voor hoe lang jij recht hebt op een uitkering.  Je arbeidsverleden bestaat uit twee periodes, namelijk het fictieve- en het feitelijke arbeidsverleden. Samen vormen deze twee periodes jouw arbeidsverleden.

Fictief arbeidsverleden

Jouw fictieve arbeidsverleden is de gehele periode vanaf het moment dat je 18 jaar werd tot en met 1997. Het maakt daarbij niet uit of je wel of niet gewerkt heeft.

Feitelijk arbeidsverleden

Het feitelijke arbeidsverleden is opgedeeld in twee fases. De eerste is tot 1 januari 2013 en de tweede is de periode daarna. Een jaar telt mee als arbeidsjaar wanneer jij in de periode tot 1 januari 2013 over ten minste 52 dagen sv-loon hebt ontvangen. Je SV-loon is het salaris waarover de premies volksverzekeringen betaald worden. Vaak worden hier je eindejaarsuitkering en vakantiegeld in meegenomen. Soms tellen ook onkosten vergoedingen mee. Je kunt jouw SV-loon meestal vinden op je salarisstrook. Daarbij maakt het aantal uren per week niets uit. Voor de periode na 1 januari 2013 geldt dat een jaar pas meetelt als arbeidsjaar wanneer je ten minste 208 uren sv loon hebt ontvangen.

Voorbeeld 1: de duur van de WW-uitkering berekenen als u 24 jaar of meer arbeidsverleden heeft

Chantal werkt sinds 1998. Zij was toen 28 jaar. Chantal krijgt in december 2016 een WW-uitkering. Zo berekenen wij de duur van haar WW-uitkering:
• Haar feitelijk arbeidsverleden is 17 jaar (van 1998 tot en met 2015).
• Haarfictief arbeidsverleden is 10 jaar (van 1988 tot en met 1997).
• In totaal heeft Chantal dus 17 + 10 = 27 jaar arbeidsverleden.
Chantal heeft dus meer dan 24 jaar arbeidsverleden. Daarom moeten wij haar WW-uitkering anders vast stellen. Dat doen we op deze manier:
• We tellen het aantal kwartalen vanaf 1 Januari 2016 tot het kwartaal waarin Chantal voor het eerst een WW-uitkering krijgt. Zij krijgt in december 2016 haar uitkering, dat zijn 4 kwartalen.
• Dit betekent dat we 4 maanden van de 27 maanden aftrekken. De WW-uitkering van Chantal is dan 23 maanden.
• De WW-uitkering wordt niet korter dan 24 maanden. Chantal krijgt dus 24 maanden WW-uitkering.

Voorbeeld 2: de duur van de WW-uitkering berekenen als u 24 jaar of meer arbeidsverleden heeft

Pieter werkt sinds 1975. Hij was toen 20 jaar. Pieter krijgt in november 2016 een WW-uitkering. Zo berekenen wij de duur van zijn WW-uitkering:
• Zijn feitelijk arbeidsverleden is 17 jaar (van 1998 tot en met 2015).
• Zijn fictief arbeidsverleden is 25 jaar (van 1973 tot en met 1997).
• In totaal heeft Pieter dus 25 + 17 = 42 jaar arbeidsverleden.
• Maar wij gaan uit van maximaal 38 jaar arbeidsverleden.
• Dit zou betekenen dat Pieter 38 maanden een WW-uitkering krijgt.
Pieter heeft dus meer dan 24 jaar arbeidsverleden. Daarom moeten wij zijn WW-uitkering anders vaststellen. Dat doen we op deze manier:
• We tellen het aantal kwartalen vanaf 1 Pieteruari 2016 tot het kwartaal waarin Pieter voor het eerst de WW-uitkering krijgt. Hij krijgt in november 2016 zijn WW-uitkering, dat zijn 4 kwartalen.
• Dit betekent dat we 4 maanden van de 38 maanden moeten aftrekken. De WW-uitkering van Pieter is dus 34 maanden.


Let op! Op deze pagina wordt geen rekening gehouden met uitzonderingen. Soms tellen er delen van jaren mee waarin je:
  • zorgde voor een kind jonger dan 5 jaar, of voor een zieke of gehandicapte
  • onbetaald verlof opnam
  • een volledige WIA of WAO-uitkering ontving
  • buiten Nederland werkzaam was
Hier is in de berekening geen rekening mee gehouden.

Nieuws over Wat is je arbeidsverleden?

‘Arbeidsverleden mag niet zomaar tot EU-recht op WW leiden’

Binnen de Europese Unie geldt vrij verkeer van diensten en goederen. Het betekent ook dat inwoners uit andere EU-landen in Nederland kunnen komen werken en andersom. Wordt zo’n medewerker hier in Nederland vervolgens ontslagen? Dan volgt er een WW-uitkering, die ook in een ander land genoten mag worden.

ยป Lees het volledige bericht