Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.8 / 10 (4)

Ouderenkorting berekenen

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de alle 3 de boxen, zonder uw verrekenbare verliezen over vorige jaren. U krijgt de korting automatisch als u aangifte inkomstenbelasting doet.

Ouderenkorting 2016 & 2017 berekenen

In aanmerking komen voor de ouderenkorting van de Belastingdienst of die online berekenen? Hiervoor gelden een aantal verschillende voorwaarden. Het is bijvoorbeeld van belang dat je de AOW-leeftijd bereikt in 2017. In sommige gevallen kun je zowel deze korting als de alleenstaandeouderenkorting ontvangen, waardoor er sprake is van een dubbele toelage vanuit de Belastingdienst. We zetten de verschillende voorwaarden op een rij.

Ouderenkorting ontvangen

Benieuwd of je de ouderenkorting in 2017 kunt ontvangen? Hiervoor is het van belang dat je in dit kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt (hebt), uiterlijk op 31 december. In dat geval is er een bedrag beschikbaar, waarvan de hoogte afhankelijk is van het verzamelinkomen van je gezin.

Ouderenkorting berekenen

Verdien je bijvoorbeeld maximaal €36.057 in een kalenderjaar, als verzamelinkomen? Dan is er sprake van €1.292 aan korting. Liggen de verdiensten hoger dan €36.057 per jaar? Dan vervalt het grootste deel van deze korting, er blijft in dat geval nog €71 per jaar over.

Ouderenkorting 2017

Wie 2017
U hebt een inkomen lager dan € 36.057 € 1.292 
U hebt een inkomen hoger dan € 36.057 €      71 
Alleenstaande ouderenkorting €    438 

Ouderenkorting 2016 

De bedragen voor de ouderenkorting in 2017 liggen daarmee weer net iets anders dan enkele jaren geleden. In 2016 was er bijvoorbeeld nog sprake van €1.187 voor de lagere inkomens en €70 voor de hogere inkomens. De grens lag toen op €35.949 per jaar. De grens lag daarmee al iets hoger dan in 2015, toen er sprake was van €35.770. Voor de lagere inkomens was er toen €1.042 per jaar beschikbaar, de hogere inkomens waren destijds nog een stuk beter af met €152 per jaar.

Wie 2016
U hebt een inkomen lager dan € 35.949 € 1.187 
U hebt een inkomen hoger dan € 35.949 €      70 
Alleenstaande ouderenkorting €    436 

De Belastingdienst rekent voor de ouderenkorting in 2017 met het verzamelinkomen, zoals dat de afgelopen jaren ook al het geval was. Dit inkomen staat voor het totaal van inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, zonder de verrekenbare verliezen van eerdere jaren. Iedereen die aangifte doet voor de belasting zal de ouderenkorting automatisch toegewezen krijgen indien daar het recht op bestaat.

Ouderenkorting voor alleenstaanden

Er is bovendien een speciale variant van de ouderenkorting voor 2017 beschikbaar: de alleenstaandeouderenkorting. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je aan enkele aanvullende voorwaarden te voldoen. Je dient in dit jaar bijvoorbeeld al recht te hebben op een AOW-uitkering voor alleenstaanden of alleenstaande ouders. Bovendien geldt er een uitzondering voor hen die in het jaar van aangifte geen recht hebben op een dergelijke uitkering, omdat zij voor het bereiken van de AOW-leeftijd in het buitenland woonden of erkend gemoedsbezwaarden zijn en daardoor geen (volledig) recht op de AOW-uitkering hebben opgebouwd.

De hoogte van de alleenstaandeouderenkorting in 2017 bedraagt €438 per jaar. Dat is een paar euro hoger dan in 2016 en dat was alweer een paar euro hoger dan de €433 uit 2015. Het is een aanvulling voor alleenstaande ouderen, die daardoor wat meer te besteden hebben.

De ouderenkorting in 2017 en de alleenstaandeouderenkorting moeten er samen voor zorgen dat ouderen voldoende te besteden hebben, ondanks hun veelal beperkte inkomen. Het is een tegemoetkoming van de overheid om ervoor te zorgen dat zij van hun oude dag kunnen genieten. Je kunt online de ouderenkorting voor 2017 berekenen, door enkele gegevens in te voeren. Op die manier wordt goed duidelijk op welk bedrag je kunt rekenen, mits je voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst daaraan stelt.