Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
10 / 10 (1)

Reserveringsruimte lijfrente berekenen

Heb je de afgelopen jaren wel premie voor een lijfrenteverzekering betaald maar niet afgetrokken van je belastbaar inkomen? Bereken hier hoe groot jouw reserveringsruimte is. lees meer

Reserveringsruimte berekenen

De verzekering lijfrenteverzekering heet zo omdat er een verzekering wordt afgesloten op een leven of ook wel lijf. In de opbouwfase betaal je eenmalig of perodiek een permie. Dit geld leg je aan de kant om een vermogen te garanderen op het moment dat je het meer of het meest nodig hebt. Je spreekt met de verzekeraar een moment af waarop het vermogen vrij komt. Ook dit kan eenmalig of een perodieke uitkering zijn. Het moment dat je afspreekt kan bijvoorbeeld na je pensioen zijn dit heet een oudedagslijfrenteverzekering.

Je kan ervoor kiezen om het het vermogen vrij te laten komen als een perodieke uitkering. Dit heet een lijfrente en lijkt dus op een soort pensioen. Dit is voornamelijk interessant voor ondernemers, om je pensioen aan te vullen of wanneer je eerder wil stoppen met werken. Er zit wel een risico aan deze verzekering. Wanneer je komt te overlijden is alle betaalde premie weg en de winst voor de verzekeringsmaatschappij. Je kan echter er ook voor kiezen te verzekeren op meerdere levens, bijvoorbeeld op je partner. Dan komt het geld toch nog vrij ookal is een van jullie al overleden of komt het juist vrij wanneer een partner overlijdt, dit heet nabestaandenlijfrenteverzekering.

Jaarruimte en reserveringsruimte

Een groot voordeel is dat de premie voor de lijfrenteverzekering fiscaal aftrekbaar is. De premie kan van het belastbaar inkomen worden afgetrokken zodat je minder inkomstenbelasting betaalt. Dit kan echter alleen wanneer de verzekeraar door de belastingdienst is erkend en de is afgesloten ter aanvulling op een pensioentekort. Je hebt een tekort in je pensioenopbouw wanneer minder pensioen opbouwt in een jaar dan nodig is voor een oudedagsvoorziening en AOW.

Het tekort aan pensioenopbouw wordt ook wel een jaarruimte genoemd. De grootte van deze jaarruimte, tekort in pensioenopbouw, is dat jaar af te trekken van het belastbaar inkomen. Wanneer je geen pensioentekort hebt is de premie dus niet aftrekbaar. Heb je in de voorgaande jaren ook te weinig pensioen opgebouwt maar dit tekort niet benut bij de belastingdienst voor de aftrek van de premie van de lijfrenteverzekering? Dit is alsnog mogelijk. De niet benutte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar bij elkaar opgeteld heet je reserveringsruimte. Deze reserveringsruimte wordt als eerst aangewend wanneer je premie van je belastbaar inkomen aftrekt. Voorbeeld: Je jaarruimte is € 1.500 en je hebt € 2.000 aan premie betaaldt, dan mag je € 1.500 aftrekken van je belastbaar inkomen. Heb je echter een reserveringsruimte groter dan € 2.000 dan mag je wel de gehele € 2.000 aftrekken van je belastbaar inkomen.