Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.9 / 10 (86)

Huurtoeslag 2024 berekenen

Klik hieronder om de huurtoeslag 2024 te berekenen. lees meer

Huurtoeslag berekenen

Huurtoeslag berekenen, bijvoorbeeld omdat je benieuwd bent waar je op kunt rekenen aan huurtoeslag voor 2024? Je kunt de huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst, het is de moeite waard om die alvast op voorhand te berekenen zodat je weet wat je kunt verwachten. Op basis van jouw situatie kun je tot enkele honderden euro’s voordeel behalen dankzij de huurtoeslag. Je kunt in een paar minuten de huurtoeslag berekenen, aan de hand waarvan je er eenvoudig voor zorgt dat je niet de volledige huur voor je woning hoeft te betalen. Uiteraard is het van belang dat je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoet.

Hoe bereken je de huurtoeslag.

 • Vul je geboortedatum in
 • Geef aan of je een toeslagpartner hebt
 • Vul het inkomen van jou en eventuele toeslagpartners in
 • Vul het aantal medebewoners in
 • Vul de kale (netto) huur en in
 • Vul eventuele servicekosten (huismeesterskosten, alg tuinonderhoud) in
 • Bereken de hoogte van je huurtoeslag

Je dient in ieder geval 18 jaar of ouder te zijn. De Belastingdienst stelt deze grens om volwassenen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de huurtoeslag. Ben je jonger dan 18 jaar? Er is dan een uitzondering mogelijk, je kunt de huurtoeslag berekenen op het moment dat je getrouwd bent. De grens van 18 jaar is wat dat betreft geen harde grens, al gaat die voor iedereen die niet getrouwd is uiteraard wel op. Daarnaast is het van belang dat je de Nederlandse nationaliteit hebt om huurtoeslag aan te vragen. Heb je die niet? In dat geval is het van belang dat je een verblijfsvergunning met recht op sociale voorzieningen kunt overleggen. Woon je samen met anderen in de woning waarvoor je huurtoeslag wilt aanvragen? In dat geval is het van belang dat ook zij beschikken over de Nederlandse identiteit of de verblijfsvergunning met recht op sociale voorzieningen.

Huurtoeslag berekenen

Ten derde is het van belang dat je netjes staat ingeschreven bij de gemeente, op het adres waarvoor je de toeslag aanvraagt. Je kunt op voorhand al wel vast de huurtoeslag berekenen, bijvoorbeeld wanneer je na wilt gaan wat je netto moet betalen om een bepaalde woning te kunnen huren. Zodra je na de huurtoeslag berekening een aanvraag doet bij de gemeente is het van belang dat je ingeschreven staat op het adres. Dit geldt uiteraard ook voor anderen die samen met je op dat adres zullen gaan wonen. Tenslotte is het van belang dat je de woning zelfstandig huurt. Dat betekent in de praktijk dat je een eigen toegangsdeur dient te hebben, het is niet mogelijk huurtoeslag te berekenen en aan te vragen voor bijvoorbeeld een studentenkamer met een gedeelte entree. Daarnaast dien je een eigen toilet en een eigen keuken te hebben, pas in die gevallen kun je de huurtoeslag berekenen en die aanvragen bij de Belastingdienst.

HUURSUBSIDIE BEREKENEN

Huursubsidie berekenen betekent in feite hetzelfde als huurtoeslag berekenen. Veel mensen gebruiken de term huursubsidie omdat dit voor het jaar 2006 ook altijd al zo heette. Vanaf 2006 is de huursubsidie veranderd in huurtoeslag en was niet meer het ministerie van VROM die deze inkomensafhankelijke bijdrage in de huur uitvoerde maar de Belastingdienst. Ook al wordt het in de volksmond nog steeds huursubsidie genoemd, vanaf nu praatten we op deze website alleen over huurtoeslag.

Huurtoeslag maxinaal inkomen

Zoals je wellicht weet is je inkomen van belang voor de huurtoeslag. Wil je de huurtoeslag berekenen? Dan is het van belang om aan te geven wat je verdient. In principe zijn er twee factoren van belang. Woon je alleen of heb je daarnaast medebewoners? Ben je jonger of ouder dan 65 jaar? Aan de hand van die twee factoren kun je bepalen wat je inkomen maximaal mag zijn om in aanmerking te komen voor de huurtoeslag.

Tabel maximaal inkomen huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 hanteert de belastingdienst geen inkomensgrenzen meer, hoe hoog het inkomen mag zijn hangt af van de huur, je leeftijd, en de samenstelling van het huishouden. 

Je kunt de huurtoeslag berekenen om na te gaan hoe hoog de subsidie uit zal vallen. Ben je jonger dan 65 jaar en woon je alleen? In dat geval mag je maximaal €44.000 per jaar verdienen. Verdien je meer dan dat bedrag per jaar? Dan kom je waarschijnlijk niet in aanmerking voor huurtoeslag, de Belastingdienst gaat er vanuit dat je de volledige huur zelf op kunt brengen.

Woon je samen met anderen en wil je huurtoeslag aanvragen? In dat geval mag het inkomen samen niet hoger zijn dan €44.000 per jaar (2024). Er is wat dat betreft sprake van een meer ruime grens. De Belastingdienst gaat er vanuit dat het leven met meerdere medebewoners duurder is dan wanneer je alleen woont, de gebruikslasten van de woning zullen bijvoorbeeld wat hoger liggen en ook de boodschappen vallen duurder uit. Woon je samen met anderen en ben je ouder dan 65 jaar? In dat geval kun je de huurtoeslag 2024 berekenen tot een bedrag van maximaal €44.000 per jaar. 

Huurtoeslag inkomen

Het is overigens van belang dat je op 1 januari van het jaar waarvoor je huurtoeslag wilt aanvragen 65 jaar of ouder bent. Woon je samen met anderen? Dan is het van belang dat de persoon met het hoogste inkomen op die datum 65 jaar of ouder is. Wordt je gedurende het jaar 65 jaar of geldt dat voor de persoon met het hoogste inkomen? Dan kun je vanaf volgend jaar rekenen met de bedragen die gelden voor iedereen van 65 jaar en ouder. 

Bovendien is naast je inkomen ook het vermogen van belang. Je kunt huurtoeslag berekenen wanneer je onder het heffingsvrije vermogen zit. In bepaalde gevallen kan de Belastingdienst hierop een uitzondering maken, je dient dan echter zelf aan te geven waarom je niet in staat bent om de volledige huur zelf te betalen.

Huurtoeslag maximale huur 2024

Je kunt uitsluitend huurtoeslag berekenen en aanvragen op het moment dat de rekenhuur niet te laag en niet te hoog is. Hiervoor geldt een iets meer ingewikkelde tabel, er is namelijk sprake van 3 verschillende categorieën:
 • <23 jaar (zonder kind)
 • <23 jaar (met kind) & 23 - 64 jaar
 • 65 jaar en ouder
Voor de eerste categorie mag de huur maximaal €454,47 per maand zijn. Dat betekent dat de huur niet te laag en te hoog mag zijn, om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. Voldoe je aan de eerder genoemde voorwaarden en valt de rekenhuur tussen de beide bedragen? De rekenhuur staat voor de kale huurprijs, waar je de servicekosten niet bij hoeft op te tellen.

Ben je jonger dan 23 jaar en heb je een kind of ben je tussen de 23 en 65 jaar oud? In die gevallen geldt er een maximale huur van €879,66. Dat betekent dat de huurgrenzen een stuk ruimer liggen, dat heeft ermee te maken dat de kosten voor volwassenen met kinderen veelal veel hoger liggen dan die voor jongeren die op zichzelf wonen.

Ben je de enige bewoner en ben je 65 jaar of ouder? Dan geldt er dezelfde maximale huur als volwassenen. Het gaat opnieuw om €879,66, waardoor er sprake is van een behoorlijk ruime grens. Je kunt de huurtoeslag berekenen op basis van zowel de huur als de andere voorwaarden en je inkomen, zodat je die vervolgens kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

TABEL MAXIMAle huur voor HUURTOESLAG 2024

Maximale huur huurtoeslag voor alleenstaanden en samenwonenden!
Leeftijd: Maximale huur 2024
Tussen de 18 en 23 jaar € 454,57
23 jaar en ouder € 879,66
65 jaar en ouder € 879,66

Maximaal vermogen voor huurtoeslag

Om in aanmerking voor huurtoeslag te komen geldt een drempel voor het vermogen van alle bewoners van het huis die bij de gemeente staan ingeschreven en 18 jaar of ouder zijn. Onderstaande tabel maakt duidelijk hoeveel vermogen iedereen mag hebben.

TABEL MAXIMAal vermogen VOOR HUURTOESLAG 2024

Maximaal vermogen huurtoeslag
Woonsituatie: Maximaal vermogen 2024
Alleenwonend € 36.952,-
Samenwonend met fiscaal partner € 73.904,-

Huurtoeslag en servicekosten

Hoe kun je de rekenhuur kunt bepalen, om op basis daarvan de huurtoeslag te berekenen en die aan te vragen bij de Belastingdienst? De rekenhuur is de kale huurprijs voor de woning die je huurt. Ligt de rekenhuur boven de maximale huur? In dat geval kun je de maximale huur volgens de puntentelling gebruiken voor de berekening. Je mag daar enkele servicekosten bij optellen, waarvoor je tevens huurtoeslag kunt krijgen:
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Kosten van de huismeester
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimte
Huurtoeslag servicekosten

Deze servicekosten mag je bij de kale huur optellen, je mag daar per post een bedrag van maximaal €12 per maand voor rekenen. Dat betekent dat je in totaal €48 per maand aan servicekosten kunt berekenen, aan de hand waarvan je een hogere huurtoeslag kunt aanvragen. Wil je de huurtoeslag berekenen en maak je gebruik van de servicekosten? Je merkt dat de huur die je maandelijks betaalt hoger uitvalt. Op basis van je inkomen kun je dan meer huurtoeslag ontvangen, zodat je een ruimere tegemoetkoming in de kosten ontvangt. Houd er rekening mee dat je eventuele andere servicekosten helaas niet mee kunt nemen, die dien je zelf te betalen.

Ligt de kale huur onder de grens, maar ligt de rekenhuur boven de huurgrens als het gevolg van bijvoorbeeld de servicekosten? Zodra je huur boven de huurgrens ligt kom je in principe niet in aanmerking voor huurtoeslag. Dat kan betekenen dat je geen tegemoetkoming ontvangt, terwijl je die wel zou ontvangen wanneer je enkele servicekosten niet langer meeneemt in de berekening. Je kunt online de huurtoeslag berekenen om na te gaan welke huur je het best door kunt geven en welke servicekosten je daarin kunt meenemen. Vervolgens kun je de huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst, zodat je de tegemoetkoming zal ontvangen.

Huurtoeslag 2024

Zoals we hierboven ook al geschreven hebben werd de inkomensgrens in 2020 voor de huurtoeslag flexibel, waardoor meer mensen in aanmerking kwamen. Dit zal in 2024 verder toenemen. Dit komt omdat het heffingsvrije vermogen in 2024 omhoog gaat. Het kabinet ziet dan ook dat er veel problemen beginnen te ontstaan bij de sociale huur. Dit komt omdat er steeds meer mensen aan het zoeken zijn naar een sociale huur woning. De overheid wil dan ook graag dat meer van deze mensen een hoger inkomen gaat krijgen zodat de mensen met een lager inkomen gebruik kunnen gaan maken van de sociale huur. De mensen met een hoger inkomen zullen dan eerder kijken naar een duurdere huurwoning of eventueel een koopwoning.

Huurtoeslag berekenen 2024

Je had het waarschijnlijk al verwacht, ook met de berekening is veel veranderd dit jaar. In principe zijn de voorwaarden nog veel het zelfde zoals je gezamenlijke inkomen, de huur en de gezinssamenstelling. Toch heeft de overheid er voor gekozen om dingen te veranderen, zo is er namelijk geen vaste inkomensgrens meer. Het voordeel hieraan is dat je nog wel in aanmerking komt wanneer je meer verdiend. Eerder was het namelijk zo wanneer jij één euro meer verdiende dan toegestaan was verviel je recht op huurtoeslag. Dat is nu dus niet meer zo. Wanneer je meer verdiend heb je nog wel recht op huurtoeslag, maar krijg je minder dan iemand die minder verdiend. Ook is de maximale huurgrens aangepast. De maximale huurgrens is namelijk naar €879,66 per maand gegaan.

Tip: Wanneer wij praten over de huurprijs gaat het om de kale huur wat in het huurcontract staat. Let hier dus goed op want dat kan nog wel eens fout gaan. Je kan het dan ook beter twee keer nakijken of even navragen bij de verhuurder wanneer je het niet zeker weet.

Nieuws over Huurtoeslag

Toeslagen 2024: Wijzigingen, Tarieven en Aanvragen

Per 1 januari 2024 worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de toeslagen in Nederland.

» Lees het volledige bericht
Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel 'Vereenvoudiging huur' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel vereenvoudigt de huur en laat meer huurders met een laag inkomen toe.

» Lees het volledige bericht
Lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag vanaf 2023

Huurders met een laag inkomen in woningcoöperaties krijgen vanaf 1 juli 2023 huurkorting. Vanaf 20 december 2022 geldt de nieuwe huurprijs van 575 euro per maand voor 510.000 huurders. Bovendien ontvangen ontvangers van huur 20 december 2022 een verhoging van € 16,94 per maand.

» Lees het volledige bericht
Hoeveel is mijn huurtoeslag?

Je wilt graag weten wat je huurtoeslag is, maar weet niet hoe je het moet uitrekenen. Lees hieronder waar jij recht op hebt en hoe jij gemakkelijk je huurtoeslag berekend.

» Lees het volledige bericht
De nieuwe huurtoeslag regels voor 2022

We gaan weer richting het nieuwe jaar. In een nieuw jaar veranderd er dan ook altijd een heleboel. Daarom blikken wij alvast vooruit op het nieuwe jaar, maar ook op alle veranderingen die rondom de huurtoeslag gaan plaatsvinden. Lees hier wat er allemaal veranderd is.

» Lees het volledige bericht
Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

In Nederland kom je in bepaalde situaties in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is een extra geldbedrag dat je krijgt als je inkomen te laag zijn in verhouding tot de huur die je moet betalen. Natuurlijk, niet alleen komt er voor in aanmerking en er zitten ook regels aan verbonden. Wij vertellen je deze zodat jij precies kan zien als jij in aanmerking komt of niet.

» Lees het volledige bericht
Wat is huurtoeslag en hoe werkt het?

Iedereen kent het wel, huurtoeslag. Huurtoeslag is de toeslag die je misschien kunt krijgen als je in een huurhuis woont. Dat betekent dat je een bedrag van de overheid krijgt voor de huur. Je huurtoeslag hangt wel van bepaalde dingen af zoals: Je woonsituatie, huur, inkomen en leeftijd.

» Lees het volledige bericht
10.000 woningen voor middeninkomens in Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft als plan om in de komende vijf jaar maar liefst tienduizend huurwoningen bouwen voor middeninkomens. Deze woningen moeten betaalbaar zijn voor onder andere ambtenaren, zorgverleners en leraren.

» Lees het volledige bericht
Kan spaargeld de huurtoeslag voor 2018 in gevaar brengen?

Ja, spaargeld kan de huurtoeslag voor 2018 in gevaar brengen. Het is verstandig om rekening te houden met het maximaal vrijgestelde bedrag. Komt het bedrag aan spaargeld of vermogen in box 3 uit boven de gestelde grens? Dan kan dit betekenen dat je minder of zelfs helemaal geen huurtoeslag zal krijgen.

» Lees het volledige bericht
Huurtoeslag berekenen: belangrijker door plannen nieuwe kabinet

Het kabinet Rutte III heeft de plannen bekendgemaakt en het blijkt dat met name de laagste inkomens er niet bepaald op vooruit gaan. Zoals de mensen in de bijstand. Ze zullen slim gebruik moeten maken van alle toeslagen die er beschikbaar zijn, om te voorkomen dat ze aan het eind van de maand geld tekort komen.

» Lees het volledige bericht
Huurtoeslag veilig bij nieuw kabinet

Het nieuw te vormen heeft een aantal grootse plannen wanneer het gaat om de btw en de inkomstenbelasting. Aan de andere kant lijkt het erop dat de toeslagen blijven bestaan zoals we ze nu kennen.

» Lees het volledige bericht
Belastingdienst soms zelf de weg kwijt met toeslagen

De Belastingdienst en andere instanties hebben zelf ook niet altijd het overzicht over alle toeslagen die er uitgekeerd dienen te worden.

» Lees het volledige bericht
Advies aan de overheid: betaal huurtoeslag uit aan woningcorporatie

De huurtoeslag is voor veel mensen een welkome bijdrage in de woonlasten. Ondertussen blijkt echter dat niet iedereen erin slaagt om dit bedrag daadwerkelijk te gebruiken ter aanvulling op de eigen bijdrage in de huur.

» Lees het volledige bericht
Voorwaarden voor de huurtoeslag: huur en inkomen

De huurtoeslag helpt veel Nederlanders om de maandelijkse woonlasten te betalen. Benieuwd hoe je na kunt gaan of je in aanmerking komt voor deze toeslag? Dat is afhankelijk van twee belangrijke factoren: de hoogte van de huur en de hoogte van het inkomen.

» Lees het volledige bericht
Fout van de Belastingdienst: studenten zonder huurtoeslag

Een groep studenten in Leiden heeft in maart onterecht geen huurtoeslag ontvangen. Hun woningen hebben een nieuw huisnummer gekregen, maar bij de verwerking daarvan heeft de Belastingdienst een fout gemaakt.

» Lees het volledige bericht
Kritiek op huurtoeslag vanwege prijsopdrijvend effect

De hypotheekrenteaftrek ligt al langere tijd onder vuur, omdat deze ‘subsidie’ de prijzen van woningen onnodig zou opdrijven. Inmiddels komt er ook steeds meer kritiek op de huurtoeslag, omdat daar een vergelijkbaar effect vanuit zou gaan.

» Lees het volledige bericht
Huurtoeslag in gevaar bij meerdere huisgenoten op één adres

De huurtoeslag voor tal van studenten en anderen die samen een woning betrekken staat op de tocht. Hiervoor waarschuwen onder andere de Landelijke Studenten Vakbond en Kences, een koepelorganisatie van studentenhuisvesters.

» Lees het volledige bericht
De inkomens- en huurgrenzen voor 2016 zijn bekend

Woningcorporaties zijn vanaf 1 januari verplicht om minstens 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan de doelgroep toe te wijzen, mensen met een inkomen tot €39.874 per jaar.

» Lees het volledige bericht
Uitblijven indexatie huurtoeslag leidt tot hogere belastingdruk

De afgelopen jaren is de belastingdruk in Nederland verder opgelopen, zonder dat de overheid bijvoorbeeld de percentages voor de inkomstenbelasting actief verhoogd heeft.

» Lees het volledige bericht
Grens voor huurtoeslag vanaf 2016 voor 3 jaar vast

De grens voor huurtoeslag wordt in 2016 bevroren, in plaats van dit jaar. Dat betekent dat de huurtoeslaggrens blijft staan op € 710,68, vervolgens komt de grens voor een periode van 3 jaar vast te liggen.

» Lees het volledige bericht