Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (6)

Schenkbelasting en Schenkingsvrijstelling berekenen

Wil je graag wat schenken aan je kinderen en/of kleinkinderen? Boven het vrijgestelde bedrag moet hier belasting over betaald worden. Bereken hier hoeveel belasting je betaalt over de schenking. lees meer

Voor de eenmalige schenking geldt dat er eenmalig een hoog bedrag schenkingsvrij is. Dit mag niet terugkerend elk jaar gebeuren.

Schenkbelasting en Schenkingsvrijstelling 2024

Wil je de schenkbelasting of schenkingsvrijstelling berekenen? Hiervoor zijn een aantal factoren van belang. Het is allereerst van belang om aan te geven in welk jaar je de schenking wilt doen of je die zal ontvangen. Daarnaast dien je aan te geven hoe hoog de schenking is. Je betaalt pas schenkbelasting boven het vrijgestelde bedrag. De schenkingsvrijstelling hangt onder andere af van je relatie tot de schenker of de ontvanger, afhankelijk van wat jouw rol is. Ouders mogen hun kinderen bijvoorbeeld meer schenken dan dat vrienden aan elkaar kunnen overmaken zonder daar schenkbelasting over te betalen.

Schenkbelasting berekenen

Schenkingen doen of ontvangen

Je kunt de schenkbelasting berekenen door aan te geven of je die zal doen of dat je die zal ontvangen. Dat is van belang, omdat de schenkbelasting hoger is wanneer de schenker die betaalt. In dat geval ziet de Belastingdienst de schenkbelasting zelf ook als een schenking. Het voordeel daarvan? Je kunt de schenker ‘netto’ of ‘vrij van recht’ schenken, zodat de ontvanger daar geen omkijken naar heeft. In de praktijk is het verstandiger om de ontvanger de schenkbelasting te laten betalen, die valt dan immers lager uit dan wanneer de schenker dat doet.

Relatie tot de schenker

Het is tenslotte van groot belang wat je relatie tot de schenker is. Gaat het bijvoorbeeld om je echtgenoot, een geregistreerd partner of samenwonend partner? Net als naar kinderen is er sprake van een behoorlijke schenkingsvrijstelling, minder dan wanneer je wilt schenken aan een kleinkind, een achterkleinkind of een broer of zus. Ook het schenken aan de eigen ouders zit net wat anders in elkaar. Het is verstandig om de schenkbelasting op voorhand te berekenen. Je kunt op die manier nagaan hoe je de minste schenkbelasting betaalt of tot welk bedrag het mogelijk is om de schenking te doen zonder die op te hoeven geven.

SChenkingsVrijstelling 2024

De vrijstellingsnormen in 2024 zijn verhoogd ten opzichte van 2023. Met name als belangrijk uitgangspunt de schenkingwaardes waarover schenkbelasting betaald dient te worden, zijn met 6,1% gestegen.

Ontvanger van de schenking Schenkingsvrijstelling 2023
Kinderen (tot 40 jaar) € 31.813 zonder bepaald is hoe geld wordt besteed
Kinderen (tot 40 jaar) € 66.268 voor dure studie of opleiding
Kinderen € 6.633 per jaar
Broer, zus, ouders of anderen € 2.658 per jaar

Schenking notarieel vastleggen

Ben je van plan een schenking aan je kind te doen voor aankoop eigen woning of voor een dure studie? Dan heb je hierbij ruime schenkingsvrijstellingen. Echter voor een studie geld dat je moet kunnen aantonen dat de studie een x bedrag per jaar kost en dat het bedrag ook in twee jaar besteed wordt aan de studie. Maar een belangrijk punt waar veel mensen niet bij stil staan is het feit dat je deze schenkingen vast moet laten leggen in een notariële akte. 

Tarieven schenkbelasting 2024

Boven het vrijgestelde bedrag betaal je belasting over de schenking die je ontvangt. Dit is afhankelijk van de relatie tot de persoon die je de schenking doet. Voor 2023 zijn dit de tarieven die gehanteerd worden voor de schenkbelasting.

Bedrag Echtgenoot, partner,
kind, pleegkind
Tarief kleinkind Tarief broer, zus,
ouders, anderen
€ 0 tot € 152.368 10% 18% 30%
vanaf € 152.368 20% 36% 40%

 

Nieuws over Schenkbelasting en Schenkingsvrijstelling 2024

Schenkbelasting hoe werkt het precies?

Als je geld wilt schenken aan iemand kan het zijn dat die gene hier schenkbelasting over moet betalen. Het hang af van de vorm van jullie partnerschap af of de Belastingdienst schenkbelasting heft en hoeveel belasting je betaald.

» Lees het volledige bericht
Fiscus kijkt scherper naar misbruik opgave goede doelen

Steeds vaker maakt men gebruik van een schenkvrijstelling voor goede doelen, iets waar de fiscus de komende tijd scherper op gaat controleren.

» Lees het volledige bericht