Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.1 / 10 (78)

Vermogensbelasting berekenen

Vermogenbelasting, oftewel de vermogensrendementsheffing bereken je over alle bezittingen, minus je schulden. Let op, de overwaarde van je woning telt niet mee, deze wordt in Box 1 al verrekend. Op je vermogen in Box 3 heb je enkele vrijstellingen, wat men het heffingsvrije vermogen noemt. Let op, neem voor het vermogen van 2018, het totaal vermogen op 1 januari 2018. lees meer

Vul hier de waarde van alle bezittingen (groene beleggingen, bankrekeningen, 2e vakantiehuis) minus de schulden in. De waarde en hypotheek van je woning wordt al in Box 1 verrekend dus die hoef je hier niet in te vullen. In deze berekening houden wij zelf al rekening met de heffingsvrije vermogen van fiscale partners en eventueel de oudertoeslag.
Of u een fiscale partner hebt, hangt af van uw situatie:

-U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
-U bent niet getrouwd, hebt geen geregistreerd partnerschap en er staat iemand op uw adres ingeschreven
-Meerdere personen kunnen uw fiscale partner zijn, bijvoorbeeld:
-U bent getrouwd en er staat nog iemand anders op uw adres ingeschreven
-Er staan gedurende het jaar meerdere personen op uw adres ingeschreven

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Het aangifteprogramma bepaald uiteindelijk of wie uw fiscale partner is voor het betreffende jaar.
Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming.

Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling. Dat betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. U betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen.

Vermogensbelasting 2019 & 2020 berekenen

Wil je de vermogensbelasting 2019 en 2020 berekenen of nagaan vanaf welk bedrag je daarmee te maken krijgt? Dat is lastig om zelf uit te rekenen. Via bovenstaande berekentool kun je eenvoudig uitrekenen wat jij aan vermogensbelasting moet betalen. Hieronder vind je uitgebreide informatie over de vermogensheffing en vrsijtellingen. Let we op, je neemt het vermogen over een kalenderjaar op 1 januari van dat kalenderjaar. De vermogensbelasting van 2019 wordt bepaald aan de hand van het vermogen op 1 januari 2019.

Vermogensbelasting berekenen 2019

•  Schijf 1: tot en met € 71.650
•  Schijf 2: van € 71.650 tot en met € 989.736
•  Schijf 3: vanaf € 989.736
Over de eerste schijf wordt twee derde van het rendement berekent op basis van een lage uitgangspositie, te weten 0,13%. Een derde wordt aangeslagen voor het hoge tarief van 5,60%. Voor de tweede en derde schijf neemt het percentage voor het hogere deel toe. Het heffingsvrij vermogen per persoon in 2019 is verhoogd naar € 30.360,-.

VERMOGENSBELASTING BEREKENEN 2020

De vermogensbelasting van 2020 is nagenoeg gelijk aan die van 2019.
•  Schijf 1: tot en met € 72.798
•  Schijf 2: van € 72.798 tot en met € 1.005.573
•  Schijf 3: vanaf € 1.005.573

Over de eerste schijf wordt twee derde van het rendement berekent op basis van een lage uitgangspositie, te weten 0,06%. Een derde wordt aangeslagen voor het hoge tarief van 5,33%. Voor de tweede en derde schijf neemt het percentage voor het hogere deel toe. Het heffingsvrij vermogen per persoon in 2019 is verhoogd naar € 30.846,-.

Verhoogde vrijstelling vanaf 2020

Er geldt vanaf 2020 een nieuwe vrijstelling voor vermogens. Die bedraagt per 1 januari 2020 €30.846 per persoon. Dat betekent dat partners zelfs een vrijgesteld vermogen van €61.692 mogen hebben, voordat ze daar belasting over gaan betalen.
In de praktijk betekent het dat veel mensen geen belasting hoeven te betalen over (de groei van) hun vermogen. Zolang het vermogen in spaargeld en beleggingen niet boven de €30.846 uitkomt is het niet nodig om daar belasting over te betalen. En komt het vermogen daar toch bovenuit? Dan geldt er tot een bedrag van €72.798 een beduidend lager fictief rendement.
Voor bedragen tot €1.005.573 en voor bedragen daar boven gelden twee hogere fictieve rendementen. De Belastingdienst gaat er vanuit dat het met die bedragen lukt om een hoger rendement te behalen, dankzij verschillende investeringen. Daarom wordt er meer belasting geheven over dergelijke vermogens.

FICTIEF RENDEMENT OVER HET VERMOGEN

Voor 2018 rekende de Belastingdienst met een fictief rendement van 4 procent per jaar. Onafhankelijk van de situatie op de financiële markten. Met name de laatste jaren bleek het praktisch onmogelijk om een dergelijk rendement te halen. Als het gevolg van 30 procent belasting over het fictieve rendement betaalden veel mensen meer belasting dan dat ze aan daadwerkelijk rendement wisten te maken.

Dat verandert bij het berekenen van de vermogensbelasting in 2018 en 2019. De Belastingdienst kijkt nu naar de spaarrente over de afgelopen 5 jaar en de langetermijnrendementen in die periode. Op basis daarvan stelt de Belastingdienst het fictieve rendement voor dit jaar vast, dat daardoor op dit moment lager uitvalt. Concreet betekent dit dat de 1,3 procent belasting die in 2017 nog gold dit jaar een stuk lager uitvalt en slechts 0,36% (2018), 0,13% (2019) en 0,06 (2020) bedraagt.

Dit betekent in de praktijk dat veel mensen minder belasting over hun vermogen gaan betalen. De vermogensbelasting berekenen in 2018 en 2019 wordt daardoor een stukje leuker, omdat de kans groot is dat je daar minder voor hoeft te betalen. Bovendien geldt er een verhoogde vrijstelling, waardoor de kans groter is geworden dat je zelfs helemaal geen belasting over je vermogensgroei hoeft te betalen.

Online vermogensbelasting berekenen

Je kunt online de vermogensbelasting berekenen, aan de hand van het vermogen dat je beschikbaar hebt. De vrijstelling van vermogen geldt per persoon. Samen heb je dus een grotere vrijstelling dan alleen. Je kunt online de vermogensbelasting berekenen om na te gaan wat het oplevert om met het overtollige bedrag een deel van de hypotheek af te lossen of een andere investering te doen. Wil je het geld liever laten staan? Je dient het spaarkapitaal in te vullen tijdens de aangifte inkomstenbelasting. Je kunt op voorhand hier de vermogensbelasting berekenen zodat je qua kosten goed weet waar je aan toe bent.

Groene beleggingen en vermogensbelasting

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming.

Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling. Dat betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. U betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen. Voor 2018 is dit € 57.845,-, voor fiscale parners € 115.690,-. Voor 2019 is dit € 58.540,-, voor fiscale parners € 117.080,- .

Naast de vermogensvrijstelling ontvangt u ook nog eens extra heffingskorting op uw inkomenstenbelasting door 0,07% van de groene beleggingen te nemen. Dit kan van maximaal € 57.845 (2018)  en € 58.540 (2019) worden genomen.

Voorbeeld voordeel groene belegging 2018

Stel je bent alleen en je hebt € 100.000,- aan totaal vermogen waarvan 15.000 groene beleggingen. Standaard heb je dan € 30.000,- (2018) heffingsvrij vermogen, en € 15.000,- (omdat dit onder de € 57.385) valt. Belastbaar vermogen is dan € 55.000,-. Naast de vrijstelling op je vermogen ontvang je ook nog eens een extra korting op je inkomstenbelasting. Dit is 0,7% van de groene beleggingen. In totaal een bedrag van € 105,-. Samen met het voordeel uit vermogensvrijstelling komt het totale voordeel van de groene beleggingen uit op € 195,- (€ 90,- + € 105,-) netto. Oftewel een extra rendement van € 1,30% op die € 15.000,-!

Nieuws over Vermogensbelasting 2019 & 2020

Bond van Belastingbetalers begint procedure tegen nieuwe opzet vermogensbelasting

De vermogensbelasting vindt niemand leuk, al probeert de overheid die zo eerlijk mogelijk te berekenen. Recent is er een wijziging doorgevoerd. Die zorgt ervoor dat particulieren met een groter vermogen relatief meer vermogensbelasting betalen.

» Lees het volledige bericht
Vermogensbelasting voor rijke Belgen in Frankrijk flink hoger

De vermogensbelasting komt voor rijke Belgen in Frankrijk een stuk hoger te liggen. De Franse president heeft de huidige wetgeving namelijk vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat vooral het dure vastgoed in Frankrijk van buitenlanders flink duurder gaat worden.

» Lees het volledige bericht
3 tips om de vermogensbelasting te voorkomen

Heb je meer dan €21.000 spaargeld? Dan betaal je daar vermogensrendementsheffing over. Het is een spaarbelasting die de Belastingdienst heft over grotere spaartegoeden.

» Lees het volledige bericht