Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.8 / 10 (45)

Algemene heffingskorting berekenen

Heb jij recht op algemene heffingskorting? Dan wil je vast meteen weten op hoeveel heffingskorting je kunt rekenen. Berekenen.nl helpt je daar graag bij. We leggen je uit wat de algemene heffingskorting precies inhoudt en daarnaast kun je jouw algemene heffingskorting berekenen met onze online berekeningstool. lees meer

Geef hier aan of je het betreffende jaar de AOW leeftijd hebt.
Vul hier jouw bruto jaarinkomen in. Je kunt je jaarinkomen vinden op je jaaropgave of berekenen door je maandsalaris bij elkaar op te tellen. Houd er dan wel rekening mee dat vakantietoeslag, een dertiende maand en andere toeslagen meetellen als inkomen. 

Algemene heffingskorting 2016 & 2017 berekenen

wat is Algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies voor volksverzekeringen die je betaalt. Het is een bedrag dat je in mindering kunt brengen op de belastingen. Op welke heffingskortingen jij recht hebt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Algemene heffingskorting 2017

De algemene heffingskorting van 2017 gaat met enkele euro's tot een paar tientjes omhoog. Zie onderstaande tabel

Inkomen Korting 2017 Korting 2016
€ 20.000 € 2.254 € 2.242
€ 30.000 € 1.774 € 1.756
€ 40.000 € 1.296 € 1.274
€ 50.000 € 817 € 792
€ 60.000 € 338 € 309
€ 68.000 en hoger € 0 € 0

heb jij recht op Heffingskorting?

Werk en woon je in Nederland? Dan heb jij recht op heffingskorting. De hoogte van deze korting hangt van de hoogte van jouw inkomen af. Ook als je geen- of een laag inkomen hebt, krijg je soms een gedeelte van de algemene heffingskorting uitbetaald. Bijvoorbeeld wanneer je een fiscaal partner hebt en jouw heffingskorting hoger is dan de belastingen die je moet betalen. In de meeste gevallen krijg je dan een vergoeding van de belastingdienst.

hoogte Heffingskorting

Je weet al dat je recht hebt op de algemene heffingskorting, dan wil je natuurlijk ook weten hoe hoog jouw korting dan precies is. In 2016 is de hoogte van de algemene heffingskorting aangepast naar €2.242,-. Bereik je in 2016 de AOW-leeftijd? Dan is de heffingskorting voor jou €1.145,-. Naast de algemene heffingskorting bestaat er ook nog de arbeidskorting. Dit is een loonheffingskorting die alleen geldt voor mensen die daadwerkelijk werken, dus geen uitkering. In 2015 golden er nog andere tarieven, bereken hier de algemene heffingskorting 2015.

algemene heffingskorting berekenen 

Om jouw algemene heffingskorting te berekenen kan je onderstaande tabel gebruiken. 


Inkomen                                                      
Algemene heffingskorting AOW-leeftijd niet bereikt Algemene heffingskorting AOW-leeftijd bereikt
0 - €19.922,-  €2.242 €1.145
€19.922,- - € 66.417 € 2.242 - 4,822% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 19.922) €1.145 - 2,460% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 19.922)
> € 66.417,- €0 €0


Voorbeeld berekening 1:

Jouw belastbaar inkomen ligt niet hoger dan €19.922 en is €17.500.
De algemene heffingskorting wordt niet afgebouwd en je ontvangt €2.242 heffingskorting (of €1.145 wanneer je de AOW-leeftijd dit jaar hebt bereikt).


Voorbeeld berekening 2:

Je bent geboren op 12 december 1986 en hebt een belastbaar inkomen tussen €19.922 en €66.417. Dan wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 4,822%. De formule ziet er als volgt uit:

Je belastbaar inkomen uit box 1 = €25.000,-
De afbouw van 4,822% geldt voor al je inkomen boven €19.922 dus: €25.000 - €19.922 = €5.078,-

De afbouw van de algemene heffingskorting = 4,822% van €5.078,-  oftewel 0,04822 x 5078 = €244,86

De heffingskorting waar jij recht op hebt is: €2.242 (vastgestelde heffingskorting) - €244,86- = €1.997.

Heffingskortingen bij overlijden: let op bij de aangifte

Als er iemand komt te overlijden is dat een emotioneel heftig moment. Tegelijkertijd gaat er ook fiscaal en administratief van alles veranderen. Het is belangrijk om de rust op dit gebied te bewaren, eventueel in combinatie met iemand met wat meer afstand.

Nadat iemand is komen te overlijden zal de Belastingdienst de nabestaanden een aangifteformulier sturen voor de inkomstenbelasting. Er is sprake van een F-biljet, waarbij de F staat voor ‘Finale’. Het is de laatste aangifte. Indien u fiscaal partner was met de dierbare die is komen te overlijden is het mogelijk om dat nog tot het eind van het jaar te blijven. Dat betekent dat het pas aan het eind van het jaar mogelijk is om de aangifte te doen.

Nog een jaar lang fiscaal partner

Het grote voordeel hiervan is de mogelijkheid om nog een jaar lang fiscaal partner te blijven. Let op: om de aangifte te doen is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van het standaard aangifteprogramma. Er is een P-formulier benodigd. De erfgenamen dienen daarnaast een F-formulier te gebruiken.

Tip: het is verstandig om het aangifteprogramma van de Belastingdienst wel te gebruiken om verschillende scenario’s voor inkomsten en aftrekposten uit te proberen. Het is op die manier mogelijk om na te gaan wat het meeste fiscale voordeel oplevert.

Volledig recht op de heffingskortingen

Door nog een jaar lang fiscaal partner te blijven is het mogelijk om volledig te profiteren van de heffingskortingen die er beschikbaar zijn. Dat betekent optimaal gebruik van bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, de giftenaftrek en de buitengewone uitgave. Het is mogelijk om de aftrek toe te wijzen aan de persoon met het hoogste inkomen, ook als dat de overleden dierbare betreft. Het is daarom interessant om nog een tijdje fiscaal partner te blijven, ook al is de ander helaas al komen te overlijden.