Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.8 / 10 (43)

Algemene heffingskorting berekenen

Heb jij recht op algemene heffingskorting? Dan wil je vast meteen weten op hoeveel heffingskorting je kunt rekenen. Berekenen.nl helpt je daar graag bij. We leggen je uit wat de algemene heffingskorting precies inhoudt en daarnaast kun je jouw algemene heffingskorting berekenen met onze online berekeningstool. lees meer

Geef hier aan of je het betreffende jaar de AOW leeftijd hebt.
Vul hier jouw bruto jaarinkomen in. Je kunt je jaarinkomen vinden op je jaaropgave of berekenen door je maandsalaris bij elkaar op te tellen. Houd er dan wel rekening mee dat vakantietoeslag, een dertiende maand en andere toeslagen meetellen als inkomen. 

Algemene heffingskorting 2016 & 2017 berekenen

wat is Algemene heffingskorting?

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premies voor volksverzekeringen die je betaalt. Het is een bedrag dat je in mindering kunt brengen op de belastingen. Op welke heffingskortingen jij recht hebt, hangt af van je persoonlijke situatie.

Algemene heffingskorting 2017

De algemene heffingskorting van 2017 gaat met enkele euro's tot een paar tientjes omhoog. Zie onderstaande tabel

Inkomen Korting 2017 Korting 2016
€ 20.000 € 2.254 € 2.242
€ 30.000 € 1.774 € 1.756
€ 40.000 € 1.296 € 1.274
€ 50.000 € 817 € 792
€ 60.000 € 338 € 309
€ 68.000 en hoger € 0 € 0

heb jij recht op Heffingskorting?

Werk en woon je in Nederland? Dan heb jij recht op heffingskorting. De hoogte van deze korting hangt van de hoogte van jouw inkomen af. Ook als je geen- of een laag inkomen hebt, krijg je soms een gedeelte van de algemene heffingskorting uitbetaald. Bijvoorbeeld wanneer je een fiscaal partner hebt en jouw heffingskorting hoger is dan de belastingen die je moet betalen. In de meeste gevallen krijg je dan een vergoeding van de belastingdienst.

hoogte Heffingskorting

Je weet al dat je recht hebt op de algemene heffingskorting, dan wil je natuurlijk ook weten hoe hoog jouw korting dan precies is. In 2016 is de hoogte van de algemene heffingskorting aangepast naar €2.242,-. Bereik je in 2016 de AOW-leeftijd? Dan is de heffingskorting voor jou €1.145,-. Naast de algemene heffingskorting bestaat er ook nog de arbeidskorting. Dit is een loonheffingskorting die alleen geldt voor mensen die daadwerkelijk werken, dus geen uitkering. In 2015 golden er nog andere tarieven, bereken hier de algemene heffingskorting 2015.

algemene heffingskorting berekenen 

Om jouw algemene heffingskorting te berekenen kan je onderstaande tabel gebruiken. 


Inkomen                                                      
Algemene heffingskorting AOW-leeftijd niet bereikt Algemene heffingskorting AOW-leeftijd bereikt
0 - €19.922,-  €2.242 €1.145
€19.922,- - € 66.417 € 2.242 - 4,822% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 19.922) €1.145 - 2,460% x (belastbaar inkomen uit werk en woning - € 19.922)
> € 66.417,- €0 €0


Voorbeeld berekening 1:

Jouw belastbaar inkomen ligt niet hoger dan €19.922 en is €17.500.
De algemene heffingskorting wordt niet afgebouwd en je ontvangt €2.242 heffingskorting (of €1.145 wanneer je de AOW-leeftijd dit jaar hebt bereikt).


Voorbeeld berekening 2:

Je bent geboren op 12 december 1986 en hebt een belastbaar inkomen tussen €19.922 en €66.417. Dan wordt de algemene heffingskorting afgebouwd met 4,822%. De formule ziet er als volgt uit:

Je belastbaar inkomen uit box 1 = €25.000,-
De afbouw van 4,822% geldt voor al je inkomen boven €19.922 dus: €25.000 - €19.922 = €5.078,-

De afbouw van de algemene heffingskorting = 4,822% van €5.078,-  oftewel 0,04822 x 5078 = €244,86

De heffingskorting waar jij recht op hebt is: €2.242 (vastgestelde heffingskorting) - €244,86- = €1.997.