Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.5 / 10 (14)

Wajong berekenen

Als je chronisch ziek of gehandicapt bent, dan kun je vanaf je 18e jaar, recht hebben op een Wajong uitkering. Natuurlijk wil je dan ook graag weten wat de hoogte van deze uitkering is. Wil je alvast een eigen berekening maken zodat je een indicatie hebt? Of verandert er iets in jouw situatie en wil je weten wat dit betekent voor de hoogte van jouw Wajong uitkering? Berekenen.nl helpt je graag. We geven je meer informatie over de Wajong uitkering en leggen uit hoe je de hoogte van jouw uitkering kunt berekenen. Natuurlijk kun je ook meteen gebruik maken van een handige berekeningstool. lees meer

Wajong berekenen

Wat is Wajong berekenen?

Wajong staat voor wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten. Deze wet is een volksverzekering voor elke inwoner van Nederland. Je komt in aanmerking voor een Wajong uitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Je had op je 17e verjaardag een langdurige ziekte of handicap en hebt deze nog steeds
  • Je volgde minimaal 6 maanden een opleiding in het jaar voordat je ziek werd of gehandicapt raakte en was toen jonger dan 30 jaar
  • Je was, door je ziekte of handicap, niet in staat om in 52 aangesloten weken 75% van het minimumloon te verdienen
  • Je herstelt waarschijnlijk niet binnen een jaar van je ziekte of handicap
  • Je woont in Nederland

Voldoe jij aan deze voorwaarden, dan kun je een Wajong uitkering aanvragen bij het UWV. Daar beoordelen ze jouw situatie en beslissen ze hoe hoog jouw Wajong uiteindelijk wordt. Naast je Wajong uitkering mag je overigens ook ‘gewoon’ verdienen. De maximale bijverdiensten kun je bij het UWV navragen. De Wet Wajong werd aangenomen in 1998. Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in waardoor de regels rondom de Wajong veranderen. Als jij al een Wajong uitkering hebt en deze is aangevraagd voor 2010, dan val je onder de ‘oude Wajong’ regels. Heb jij nog geen Wajong of heb je een Wajong uitkering na 2010 aangevraagd? Dan val je onder de ‘nieuwe Wajong’.  Hieronder leggen we uit wat dit betekent voor jouw berekening.

Oude Wajong berekenen

Jij hebt al een Wajong uitkering. Als je blijft voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan behoud je je uitkering gewoon. Wel gaat het UWV jouw situatie opnieuw beoordelen aan de hand van de Participatiewet. Je krijgt hier vanzelf bericht van, tot die tijd verandert er voor jou helemaal niets.

Nieuwe Wajong berekenen

De ‘nieuwe Wajong’ regelgeving geldt voor iedereen die een uitkering heeft aangevraagd na 2010 en natuurlijk voor alle nieuwe aanvragen. Maar wat betekent nu eigenlijk dat ‘nieuwe’? Jouw situatie wordt net als die bij de oude Wajong opnieuw beoordeeld omdat er aan de Participatiewet voldaan moet worden. Dit gebeurt ergens tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018. Het UWV brengt je hiervan op de hoogte. De maatstaven die daarbij gebruikt worden:
  • Minder dan 25% arbeidsongeschikt (geen recht op Wajong)
  • Tussen 25% en 50% arbeidsongeschikt
  • Tussen 50% en 80% arbeidsongeschikt
  • Meer dan 80% arbeidsongeschikt (volledig recht op Wajong)

Het UWV bepaalt voor hoeveel procent je werkeloos bent. Het kan zijn dat het UWV vindt dat je (gedeeltelijk) kunt werken. Dan helpt de organisatie jou bij het vinden van geschikt werk. De overheid vindt namelijk dat iedereen deel moet nemen aan de maatschappij. Soms kan dit met begeleiding, een hulpmiddel of aangepast werk. Jouw coach van het UWV bekijkt dit samen met jou. De hoogte van jouw Wajong is afhankelijk van deze bevindingen.

Als je minimaal 85% arbeidsongeschikt bent, dan heb je recht op een volledige Wajong uitkering. Dit is 75% van het minimumloon. Wil je aanspraak maken op het totale minimumloon? Dat kan alleen als je volledig arbeidsongeschikt bent en daarnaast hulpbehoevend en niet zelfstandig kunt leven/wonen. Daarnaast is de hoogte van jouw eigen inkomsten (naast de Wajong) van invloed op je Wajong uitkering. Met die gegevens kun je de berekening maken. Je wordt hiervoor doorverwezen naar een berekeningstool.

Nieuws over Wajong

Hoe moet je een Wajong uitkering aanvragen

Een Wajong-uitkering kun je aanvragen als je door een ziekte of handicap niet meer kunt werken. De ziekte of handicap moet je wel hebben opgelopen voor je dertigste levensjaar. Uiteindelijk beslist het UWV als je recht hebt op een Wajong-uitkering ja of nee. In deze blog beschrijven wij hoe je een Wajong-uitkering kan aanvragen en alle regels die erbij horen.

» Lees het volledige bericht
De wijzigingen rondom de Wajong-uitkering

Je hebt er vast al eens van gehoord, je krijgt met Wajong te maken als je voor je 18e of tussen je 18e en je 30e tijdens een opleiding een ziekte of handicapt krijgt. Als je hierdoor niet meer volledig kunt werken heb je recht op een Wajong-uitkering.

» Lees het volledige bericht
Wajong uitbetaling moet makkelijker en eenvoudiger

De Wajong uitbetaling in 2020 moet makkelijker dan dat die nu is. Het moet eenvoudiger, door de regelgeving minder ingewikkeld te maken. Daar wordt aan gewerkt door het huidige kabinet, door verschillende regelingen en regels samen te voegen.

» Lees het volledige bericht
Hoogte Wajong-uitkering onderwerp van discussie

De hoogte van de Wajong-uitkering is al jaren een populair onderwerp van discussie. Het is een uitkering voor jongeren die gehandicapt zijn (geraakt), waardoor ze helaas niet op een reguliere manier kunnen werken.

» Lees het volledige bericht