Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.7 / 10 (6)

Winstaftrek berekenen

Vul hier uw winst in (omzet minus kosten) van de onderneming.
Wanneer je op 1 januari van het betreffende kalenderjaar AOW gerechtigd bent vul hier dan "Ja" in. Ben je op 2 januari of later in dat kalenderjaar AOW gerechtigd vul hier dan "Nee" in. De pensioengerechtigde leeftijd bereken je hier.

Wanneer u minimaal 1225 uur besteed aan de onderneming per kalenderjaar komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Uitzondering hierop is wanneer u zwanger bent. Dan tellen de uren die u zou maken over totaal 16 weken gewoon mee.
Wanneer u binnen de afgelopen 5 jaar al 3 keer de zelfstandig aftrek hebt aagevraagd 

Winstaftrek berekenen

Wil je de winstaftrek berekenen? Je kunt dit doen wanneer je werkt als ondernemer of freelancers. De winstaftrek heeft betrekking op de MKB-winstvrijstelling die je als ondernemer geniet. De winstvrijstelling is een percentage van je winst dat mag worden afgetrokken van je winst waardoor je minder fiscale winst hebt en ook minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Dit percentage wordt berekend over je winst waar al de ondernemersaftrek vanaf is getrokken. Je ondernemersaftrek bestaat uit zaken zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. De winstvrijstelling is bedoeld als een stimulans voor de kleine ondernemers. Vanaf 2010 geldt de eis van het urencriterium niet meer.


MKB-winstvrijstelling 2022 berekenen

De MKB-winstvrijstelling staat voor een percentage van de winst uit één of meerdere ondernemingen, die je mag aftrekken van het belastbaar inkomen. De afgelopen jaren was er sprake van 14% van de winst. Dat betekent dat je over dat deel geen inkomstenbelasting hoeft te betalen, je mag dat deel als het ware ‘gratis’ verdienen. Naarmate je een hogere winst hebt zorgt het percentage ervoor dat de winstaftrek in absolute zin hoger oploopt. Je kunt de winstaftrek berekenen om na te gaan hoeveel winst je mag vrijhouden van de belastingdruk, over de rest betaal je vervolgens inkomstenbelasting.

Winst verminderen met ondernemersaftrek

Wil je de winstaftrek berekenen? Houd er rekening mee dat je dit dient te doen met de belastbare winst na de aftrek van enkele andere posten. Je dient de ondernemersaftrek eerst van de winst af te trekken. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, eventueel in combinatie met de startersaftrek wanneer je een startende ondernemer bent en je die niet meer dan 3x in de eerste 5 jaar tijd hebt toegepast. Je kunt vervolgens de winstaftrek berekenen, waarmee je ervoor zorgt dat je na kunt gaan welk deel van de winst je vrij mag stellen van de inkomstenbelasting, zodat je een hoger netto inkomen overhoudt.