Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (96)

Bruto netto berekenen

Je weet wat je bruto salaris is, maar wilt eigenlijk weten wat je daadwerkelijk op je bankrekening gestort krijgt; je netto salaris dus. Maar hoe bereken je dit precies? Berekenen.nl legt dit graag aan je uit. Daarbij bieden we een handige berekeningstool aan. Vul jouw gegevens in en je weet binnen 1 minuut wat er netto overblijft van jouw bruto salaris. lees meer

Bruto netto berekenen

Bruto en netto zijn veelgehoorde termen wanneer we het over financiën hebben. Maar wat betekenen ze eigenlijk en waarom rekenen we met bruto en netto? Op deze pagina hebben we het over bruto en netto salaris. Het bruto salaris is het salaris dat je van je werkgever krijgt. Vaak zitten hier je vakantietoeslag en een eventuele 13e maand bij ‘in’. Over dit bedrag moeten nog wel belastingen betaald worden. Ook sociale verzekeringspremies gaan er nog van af.  Wat je na aftrek van deze bedragen overhoudt, is je netto salaris. Het netto bedrag verschijnt uiteindelijk op jouw bankrekening. Je bruto salaris is niet hetzelfde als je fiscaal- of belastbaar loon. Je bruto en netto salaris zijn belangrijk wanneer je andere berekeningen wilt maken. Bijvoorbeeld wanneer je een hypotheek wilt afsluiten, de bijtelling van een leaseauto wilt berekenen maar ook voor allerlei toeslagen zoals de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Hoe bereken je zelf je netto loon voor 2024?

Je bruto salaris weet je vaak al voordat je aan een baan begint. Het bedrag staat in de meeste gevallen al in de vacature. Ook tijdens een salarisbespreking wordt het brutoloon genoemd. Het enige dat je nu moet doen is de bovenstaande bereken button aanklikken, je bruto loon in te vullen zodat je weet hoeveel belasting jij moet afdragen van je salaris en dus wat je netto overhoudt.

Bereken je netto loon Jouw bruto maandsalaris is €2.200. Daarbij ontvang je 8% vakantietoeslag en krijg je een 13e maand (in een bruto berekening kun je dan uitgaan van een geheel maandsalaris) uitgekeerd in december.

(maandsalaris x 12 maanden) + (maandsalaris x vakantietoeslag) + maandsalaris (13e maand) = bruto jaarloon

€2.200  x 12 (maanden) = 26.400
26.400 x 1,08 = 28.512
28.512 + 2200 = €30.712 bruto jaarsalaris

Uit een tabel valt af te lezen dat je een arbeidskorting van €4.837 krijgt op jaarbasis. Per maand is dit een bedrag van (4837/12) = € 403,08. Daarnaast wordt de algemene heffingskorting in mindering gebracht en van het brutosalaris wordt ook een bijdrage van ziektekosten in mindering gebracht. Dit is dus allemaal van invloed op de berekening van je bruto naar je netto loon in 2024.

Nieuws over Bruto netto

Stijging nettoloon 2024 voor meeste mensen

Uit recente berekeningen blijkt dat het netto maandsalaris van Nederlanders met een modaal inkomen in 2023 zal stijgen met €67,42 per 1 januari 2024, wat overeenkomt met een toename van 2,58%.

» Lees het volledige bericht
Vacatureaanbod drastisch afgenomen door corona

Enkele maanden geleden waren de kans op de arbeidersmarkt fors. Wanneer je zonder werk was komen te zitten dan was de kans groot dat je binnen afzienbare tijd weer nieuw werk gevonden had.

» Lees het volledige bericht
Loonstijging in 2020: we houden meer over van het brutosalaris

Er zijn dingen gewijzigd in de belastingen en premies die worden geheven over het loon vanaf januari 2020. Hierdoor is niet alleen het loon voor velen veranderd, maar ook het nettosalaris van een uitkering of pensioenfonds.

» Lees het volledige bericht
Bruto en netto: wat verdienen een metaalbewerker en gynaecoloog?

Bruto en netto: hoe verschillen die van elkaar als het gaat om jouw salaris? Het is voor iedereen een interessante berekening, om erachter te komen wat je daadwerkelijk op jouw rekening kunt verwachten.

» Lees het volledige bericht
Bruto en netto uurloon verschilt: de tips voor 2019

Het bruto en netto uurloon verschilt. Dat is niets nieuws, maar het is toch belangrijk om de ontwikkelingen in 2019 goed in de gaten te houden. In een aantal gevallen neemt het bruto jaarsalaris van mensen namelijk toe, terwijl het netto inkomen minder hard stijgt of zelfs daalt.

» Lees het volledige bericht
Aantal te hoge bruto jaarinkomens bij politietop afgenomen

De politietop zit goed in de slappe was, zo bleek een aantal jaren geleden. Aan de top worden flinke bedragen per jaar verdiend, terwijl het bruto jaarinkomen van veel agenten juist onder de maat is. Daar komt langzaamaan verandering in, onder invloed van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

» Lees het volledige bericht
De AOW: is die bruto of netto?

De AOW: gaat het om een bruto- of een netto-bedrag? Het is een vraag waar veel mensen mee worstelen, op het moment dat ze uitkijken naar hun pensioen en de uitkering die ze kunnen verwachten van de overheid.

» Lees het volledige bericht
Nettoloon in 2018 stijgt voor de meesten: zelf berekenen

De effecten van de plannen van het kabinet op het inkomen zijn duidelijk geworden. Voor veel mensen stijgt het nettoloon in 2018, zodat ze onder de streep iets meer overhouden. Dat is goed nieuws voor veel werkenden, vooral voor de mensen met een hoger inkomen.

» Lees het volledige bericht