Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
10 / 10 (40204)

Jaarinkomen berekenen

Wil je je jaarinkomen berekenen voor bijvoorbeeld het aanvragen van toeslagen of voor het aanvragen van een hypotheek? Als je je salarisstrook niet bij de hand hebt, kun je onze tool gebruiken en eenvoudig je bruto maandsalaris invullen. lees meer

U kunt hier uw bruto maandsalaris opgeven. Daarnaast kunt u aangeven of u een dertiende maand ontvang. Het vakantiegeld wordt automatisch in de berekening meegenomen.
Het kan zijn dat je een dertiende maand ontvangt, Dit is een jaarlijkse uitkering ter grootte van 1 maandsalaris, dat aan het einde van het arbeidsjaar wordt uitgekeerd. Ontvang je deze niet, vul dan 0 in. 

Je jaarinkomen berekenen of nagaan wat je jaarsalaris is? Het jaarlijks inkomen dat we verdienen geeft goed aan hoe we ons verhouden tot Jan Modaal, helpt om bijvoorbeeld een hypotheek te berekenen en vormt de basis om een aanvraag tot toeslagen te doen bij de Belastingdienst. Het is daarom van belang om ervoor te zorgen dat je goed op de hoogte bent van het jaarinkomen dat je verdient.

Je kunt het jaarsalaris berekenen aan de hand van je salarisstrook, of door middel van onze handige tool. We zorgen ervoor dat je voldoende hebt aan het bruto maandsalaris dat je ontvangt, in combinatie met een eventuele dertiende maand of een structurele bonus. Op die manier kun je het jaarinkomen berekenen en heb je de mogelijkheid om na te gaan wat je jaarlijks verdient, wat er mogelijk is bij een hypotheekverstrekker of waar je vanuit de Belastingdienst financieel op kunt rekenen.

Het is om je jaarinkomen te berekenen dus van belang dat je het bruto maandsalaris kent dat je verdient. Het gaat om het bedrag dat de werkgever je voorspiegelt, op het moment dat je solliciteert. Houd er rekening mee dat het bruto maandinkomen (en het bruto jaarsalaris) hoger zijn dan het bedrag dat je daadwerkelijk op je rekening ontvangt. Over het bruto inkomen betaal je (inkomsten)belasting. Het netto bedrag dat je ontvangt is daardoor lager. Aan de andere kant kan er sprake zijn van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek. Die aftrekposten gelden niet voor iedereen, waardoor hypotheekverstrekkers en de Belastingdienst gebruik maken van het bruto maand- of jaarinkomen om de mogelijkheden voor je te berekenen. Je kunt online het jaarsalaris berekenen op basis van een vacature, het bruto salaris van iemand anders of op basis van je eigen loonstrook.Bruto en netto jaarinkomen

Je kunt online het bruto inkomen berekenen, op basis van het bruto maandsalaris en een eventuele dertiende maand of een structurele bonus. Het dient te gaan om een structurele bonus die je ieder jaar krijgt, een eventuele incidentele bonus mag je niet meerekenen. Het gaat om het bruto salaris dat je op jaarbasis verdient, het bedrag dat je ieder jaar verdient op basis van het werk bij je werkgever.

Ben je zelfstandige of flexwerker en wil je het jaarsalaris berekenen? Indien je wilt berekenen wat je in een bepaald jaar verdient kun je daarvoor gebruik maken van je eigen administratie, het gaat om het saldo van de fiscale winst. Wil je een berekening maken om de maximale hypotheek of toeslagen te berekenen? Houd er dan rekening mee dat je het jaarinkomen van de afgelopen 3 boekjaren met elkaar dient te middelen. Banken kiezen er bovendien vaak voor om het laatste jaar als maximum te nemen, zodat je bij een dalende trend van je inkomen wat minder kunt lenen.

Je kunt online je bruto inkomen berekenen, eventueel heb je de mogelijkheid om op basis daarvan na te gaan wat je netto verdient. Dit is vooral interessant wanneer je na wilt gaan welk bedrag je uiteindelijk op je rekening ontvangt, zodat je de budgetten kunt maken en je bijvoorbeeld kunt bepalen wat er per maand of per jaar te sparen valt. De berekening die je online kunt maken is die van je bruto jaarsalaris, aangezien je die gegevens nodig hebt om een hypotheek of bepaalde toeslagen aan te vragen.

Jaarinkomen en hypotheek berekenen

Wil je het bruto jaarinkomen berekenen om een hypotheek aan te vragen? We schetsen hieronder een voorbeeld, aan de hand waarvan je kan kunt gaan hoe dit in z’n werk gaat. Stel dat je op dit moment €3.000 bruto per maand verdient en dat je recht hebt op een volledige dertiende maand. Je kunt dan online je inkomen berekenen, zodat je een goed beeld krijgt van wat er jaarlijks wordt verdiend op basis van het werk dat je doet, zodat je een aanvraag kunt doen voor een maximale hypotheek of eventuele toeslagen.

Je kunt online invoeren dat je een bruto maandsalaris hebt van €3.000. Daarnaast vul je ook bij de dertiende maand een bedrag in van €3.000. De tool berekent op basis daarvan dat je een bruto jaarinkomen hebt van €41.880. Je kunt dit bedrag gebruiken wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek wilt aanvragen. Uiteraard kun je daarbij ook het inkomen berekenen van een eventuele partner, zodat jullie samen een aanvraag kunnen doen.

Om een hypotheek aan te vragen maak je gebruik van het bruto inkomen, op basis waarvan de bank vervolgens zal berekenen wat er maximaal te financieren valt. Denk je na over een andere baan waar je een bedrag van €3.500 per maand kunt verdienen, maar waarbij er geen sprake is van een dertiende maand? Je kunt dan opnieuw het inkomen berekenen. De berekening wijst uit dat je een bruto jaarinkomen hebt van €45.360. Het betekent in de praktijk dat het financieel een goed idee is om over te stappen naar de andere baan. Het bruto inkomen neemt toe, waardoor je de mogelijkheid hebt om een hogere hypotheek aan te vragen en waardoor je de woning die je op het oog hebt wellicht kunt financieren.

Jaarinkomen hypotheek berekenen

Jaarinkomen om toeslagen aan te vragen

Je kunt daarnaast je jaarsalaris berekenen op het moment dat je toeslagen aan wilt vragen bij de Belastingdienst. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de huurtoeslag of zorgtoeslag. . De Belastingdienst betaalt die toeslagen uit aan iedereen met een inkomen dat niet boven een bepaalde drempel uitkomt. De overheid stelt jaarlijks vast wat die drempels zijn. Heb je een jaarinkomen lager dan de drempel? Je hebt dan recht op tegemoetkoming vanuit de Belastingdienst, zodat je zelf niet volledig voor de kosten op hoeft te draaien.

Je kunt online het inkomen berekenen, op basis van het bedrag dat op je loonstrook staat of op basis van het bedrag dat je leest in een vacature. Kun je bijvoorbeeld €1.800 bruto per maand gaan verdienen? Indien er geen sprake is van een dertiende maand leidt dit tot een bruto jaarinkomen van €23.328. Indien je op dit moment een functie hebt waarmee je per maand €1.500 bruto verdient leidt dat tot een bruto jaarsalaris van €19.440. Het is wat dat betreft de moeite waard om over te stappen naar de andere functie, aangezien je daarmee bruto een aanzienlijk hoger bedrag per jaar kunt verdienen.

Je kunt je inkomen berekenen om op voorhand na te gaan wat het effect zal zijn op eventuele toeslagen waar je nu recht op hebt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je als het gevolg van het hogere bruto jaarinkomen ineens recht hebt op minder toeslagen. Het risico bestaat dan dat je er netto niet zoveel op vooruit gaat als dat je in eerste instantie zou denken. Het is dan de moeite waard om online een berekening van je jaarinkomen te maken en aan de hand van de toeslagen vanuit de Belastingdienst na te gaan wat je er uiteindelijk netto op vooruit zal gaan.

Eenvoudig je jaarinkomen berekenen

We maken het graag eenvoudig om je inkomen te berekenen, het is daarvoor niet nodig om zelf aan de slag te gaan met de verschillende formules. In plaats daarvan zorgen we ervoor dat het voldoende is om online aan te geven wat je per maand verdient en of er sprake is van een dertiende maand.

De dertiende maand geldt als een structurele bonus, omdat deze veelal staat opgenomen in de CAO of de overeenkomst die je met je werkgever sluit. Het betekent dat je de dertiende maand ieder jaar zal ontvangen en dat er sprake is van structureel extra inkomen. De structurele basis daarvan zorgt ervoor dat je die mee mag nemen in de berekening van je bruto jaarsalaris. Je bruto jaarinkomen valt er behoorlijk hoger door uit, waardoor je meer hypotheek kunt afsluiten of je aan de andere kant minder toeslagen zal krijgen.

Je kunt je bruto jaarsalaris berekenen door aan te geven wat je bruto per maand ontvangt of kunt gaan ontvangen en daar ook het bedrag van een dertiende maand of een eventuele andere structurele bonus bij op te tellen. Op die manier zorg je er eenvoudig voor dat je op de hoogte bent van het bruto jaarinkomen dat je verdient. Die informatie helpt je om verschillende banen financieel met elkaar te vergelijken of vormt de basis voor het berekenen van de maximale hypotheek die je kunt afsluiten of toeslagen die je kunt aanvragen.

Nieuws over

Hoe verdienen influencers geld?

Wat is een influencer precies? Hoe kan een influencer geld verdienen en hoe kun je zelf influencer worden?

» Lees het volledige bericht
Modaal en gemiddeld inkomen in Nederland.

Een ding wat Nederlanders graag doen is het vergelijken van ons inkomen. Zo is het natuurlijk heel interessant om te weten wat het gemiddelde inkomen is. En het uitvinden als je boven of onder het gemiddelde inkomen zit is natuurlijk nog interessanter.

» Lees het volledige bericht
Jaarinkomen New Yorkers in 1 op de 3 gevallen boven de 250.000 dollar

Het jaarinkomen van inwoners van New York behoort tot de hoogste ter wereld. Inmiddels heeft 1 op de 3 gezinnen daar een inkomen van 250.000 dollar per jaar of meer. Dat betekent dat 1,1 miljoen huishoudens meer dan een kwart miljoen per jaar verdienen.

» Lees het volledige bericht
Flevoland provincie met de meeste lage inkomens

Flevoland is de provincie met relatief het grootste aantal mensen met een laag inkomen. Het gaat om 11% van de inwoners in de provincie.

» Lees het volledige bericht
YouTube levert bijzondere jaarinkomens op

YouTube is een fantastische dienst voor gebruikers, maar ook producenten van filmpjes kunnen er goed mee uit de voeten.

» Lees het volledige bericht
Beperkte stijging van het jaarinkomen voor 2015 verwacht

De Nederlandse beroepsbevolking verwacht in 2015 geen grote stijging van het jaarinkomen, al zijn met name directieleden relatief positief gestemd.

» Lees het volledige bericht
Jaarinkomen volgend jaar goed voor minder hypotheek

Het jaarinkomen speelt een belangrijke rol bij het berekenen van de maximale hypotheek, des te hoger het inkomen, des te meer consumenten kunnen lenen.

» Lees het volledige bericht