Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.8 / 10 (172)

Loonheffing berekenen

Wil je de loonheffing berekenen, om na te gaan wat je aan belasting dient te betalen, of welk bedrag de loonheffingskorting dekt? Bereken het hieronder. Wil je de loonheffingskorting berekenen, ga dan naar deze tool lees meer

Loonheffing berekenen

Je kunt de loonheffing berekenen om na te gaan wat je netto inkomen bedraagt, op basis van het bruto salaris dat de werkgever aan je vergoedt. De loonheffing staat voor het verschil tussen bruto en netto, min eventuele aftrekmogelijkheden en plus andere heffingen en kosten. Je kunt de loonheffing berekenen op het moment dat je een bruto salaris krijgt voorgespiegeld en je wilt weten wat je daadwerkelijk overhoudt, of je benieuwd bent welk deel van je salaris eigenlijk naar de schatkist vloeit en waarmee je ervoor zorgt dat we als land voldoende inkomsten hebben.

Loonheffingskorting berekenen

Iederen die in Nederland belasting betaald heeft recht op de loonheffingskorting. Wil je hier meer over weten of wil je de loonheffingskorting berekenen, ga dan naar deze pagina.

Bruto en netto

Je kunt online de loonheffing berekenen, het verschil van bruto naar netto berekenen, de algemene heffingskorting berekenen of de arbeidskorting berekenen. De berekeningen zitten wat ingewikkelder in elkaar, waardoor het handig is om daar onze online tools voor te gebruiken. We maken het je daarmee graag gemakkelijk, zodat je er zelf niet mee aan de slag hoeft. Het is in plaats daarvan voldoende om een aantal van de gegevens in te voeren die we aan je vragen.

Het verschil tussen bruto en netto neemt toe naarmate je meer verdient. Je kunt het bruto inkomen gebruiken om toeslagen aan te vragen of een hypotheek aan te vragen, het netto inkomen ontvang je op je rekening. Je werkgever zal ten opzichte van het bruto inkomen de loonheffing berekenen en die inhouden. Dat deel van je bruto inkomen gaat naar de Belastingdienst, zodat je aan de andere kant het netto bedrag zal overhouden. Het is de moeite waard om de bruto naar netto berekening te maken. Dit is een berekening die je net als het berekenen van de loonheffing aangeeft welk deel je betaalt aan inkomstenbelasting.

Het progressieve belastingstelsel in Nederland zorgt ervoor dat je de berekende loonheffing steeds hoger uit zal zien vallen, naarmate je meer verdient. We werken in Nederland met verschillende belastingschalen, die oplopen naarmate het inkomen hoger is. Je kunt de loonheffing berekenen om achter het verschil tussen bruto en netto te komen. Een hoger inkomen leidt tot een groter verschil tussen de beide bedragen dan een lager inkomen. Wil je de loonheffing berekenen op basis van zowel je huidige inkomen als op basis van het bedrag dat je in een nieuwe functie kunt verdienen? We maken het je online eenvoudig, zodat je kunt nagaan of het financieel de moeite waard is om de overstap te maken.

Loonheffing berekenen

Diverse loonheffing gegevens

Je kunt de loonheffing berekenen aan de hand van een aantal verschillende gegevens. Geef in ieder geval je bruto salaris op, maar ook of je fulltime werkt en in welke sector je werkt. Krijg je een auto van de zaak, andere vergoedingen of maak je gebruik van fiscaal sparen? Dan is het van belang om ook dit aan te geven. Je kunt dan de loonheffing berekenen en er daarmee voor zorgen dat je precies weet wat je netto over zal houden, op het moment dat je baas een bruto bedrag aan je zal uitbetalen.

 

Je kunt de loonheffing berekenen aan de hand van de gegevens die ook de Belastingdienst zal vragen voor de berekening hiervan. Er is sprake van een aantal verschillende gegevens, op basis waarvan we je financiële situatie kunnen schetsen. Het zijn uiteraard gegevens die we uitsluitend gebruiken voor de berekening van de loonheffing, we slaan die niet op en koppelen die op geen enkele manier aan je persoonlijke gegevens. Het zijn gegevens over je inkomen en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de Belastingdienst die aan het eind van het jaar zal gebruiken om na te gaan welk bedrag je aan belasting dient te betalen, wat je al betaalde via de loonheffing en of er sprake is van teruggave of de noodzaak tot bijbetalen.

De gegevens voor de berekening van de loonheffing maken het mogelijk om te berekenen wat je bruto (jaar) salaris is en wat daar aan de andere kant netto van zal overblijven nadat de loonheffing in rekening is gebracht. De loonheffing vormt de belangrijkste belasting die we in Nederland betalen. Heb je een leaseauto? Houd er rekening mee dat dit de loonheffing die je betaalt wat hoger kan maken, omdat je daar belasting over dient te betalen. Indien je aan de andere kant een eigen koopwoning hebt zal je een lagere loonheffing betalen. Je hebt de mogelijkheid om de hypotheekrente die je betaalt af te trekken van het belastbaar inkomen. Je bruto belastbaar inkomen wordt wat lager, waardoor je minder loonheffing hoeft te betalen en je een relatief groter deel van je inkomen over zal houden. Op die manier kan je persoonlijke situatie op verschillende manieren van invloed zijn op de loonheffing die je betaalt en de berekening tussen het bruto inkomen dat je verdient en het netto inkomen dat je op je rekening ontvangt.
Loonheffing terugvragen belastingdienst

Loonheffing terugvragen

Je kunt de loonheffing terugvragen, of daar in ieder geval de berekening voor maken. Op die manier krijg je een beeld van het bedrag dat je aan belastingen over je inkomen betaalt. Verdien je relatief weinig of werk je zelfs als jongere? Dan heb je de mogelijkheid om de loonheffing terug te vragen, je hoeft die dan nog niet te betalen. De Belastingdienst zorgt er op die manier voor dat je bij een laag inkomen de mogelijkheid hebt om het bruto bedrag als het ware netto te ontvangen. Uiteraard kun je online de loonheffing berekenen om na te gaan welk bedrag je terug kunt krijgen.

Loonheffing voor jongeren terugvragen

Wil je de loonheffing berekenen en die als jongere terugvragen? Houd er rekening mee dat je niet in alle gevallen loonheffing betaalt. Heb je een enkele werkgever waar je een bijbaan vervult en past die de loonheffingskorting toe? Je ontvangt dan al meteen het volledige bruto loon als netto inkomen, waardoor er niets terug te vragen valt. Heb je meerdere baantjes of is er geen sprake van de loonheffingskorting? Je kunt dan de loonheffing berekenen om na te gaan welk bedrag je komend jaar van de Belastingdienst kunt verwachten, nadat je aangifte over je inkomen hebt gedaan.

Loonheffing en loonheffingskorting

Wanneer er sprake is van loonheffing en je dat liever niet hebt kun je de Belastingdienst via je werkgever vragen om de loonheffingskorting toe te passen. Dit betekent dat de werkgever je de loonheffing alvast teruggeeft, zodat je daar niet tot komend jaar op hoeft te wachten. Je kunt zelf de loonheffing berekenen en nagaan wat de heffingskorting zal zijn. Op die manier kun je berekenen welk bedrag je bovenop je netto loon kunt ontvangen, omdat je dat deel van de belasting over je inkomsten uiteindelijk niet aan de Belastingdienst hoeft af te dragen.

De loonheffingskorting is een interessante optie wanneer je ervoor wilt zorgen dat je de belasting die je uiteindelijk kunt terugvragen op voorhand al niet hoeft te betalen. Heb je al jongere bijvoorbeeld een bijbaan waarmee je een paar honderd euro per maand verdient? Je blijft op jaarbasis dan onder de grens die geldt voor het inkomen vrijgesteld van inkomstenbelasting (loonheffing). Het betekent in de praktijk dat je een bedrag aan loonheffing via je werkgever betaalt, dat je aan het eind van het jaar weer terug kunt vragen.

De Belastingdienst begrijpt dat je er de voorkeur aan geeft om dat bedrag op voorhand al niet te betalen. Je hebt daarom de mogelijkheid om bij het contract met je werkgever aan te geven dat je de loonheffingskorting wilt toepassen. In dat geval zal de werkgever de loonheffing die je normaal gesproken aan de Belastingdienst betaalt meteen aan jou overmaken. Het betekent dat jouw inkomen een stuk hoger uit zal vallen. Houd er aan de andere kant rekening mee dat het aan het eind van het jaar dan uiteraard niet mogelijk is om de betaalde loonheffing nog eens terug te vragen. Je hebt de loonheffing dan niet betaald, waardoor er ook geen sprake is van teruggave.

Loonheffing 2 (bij)banen

Heb je 2 (bij)banen? Je mag de loonheffingskorting maximaal 1x toepassen. Voor je andere baan(tje) kun je de loonheffing berekenen, zodat je op voorhand na kunt gaan welk deel van je inkomen je (nog) niet zal ontvangen. Verdien je bijvoorbeeld €300 per maand bij je eerste baan en nog eens €350 bij je tweede bijbaantje? Je kunt voor dat tweede bijbaantje de loonheffingskorting aanvragen, zodat je daar in eerste instantie al geen loonheffing over hoeft te betalen. Voor je eerste baantje dien je dat wel te doen. Het betekent dat je iets minder dan €200 per maand overgemaakt zal krijgen naar je rekening. Aan het eind van het jaar kun je de loonheffing berekenen en dat bedrag terugvragen, waardoor je het komende jaar kunt rekenen op een aantrekkelijke teruggave door de Belastingdienst.

Je kunt online de loonheffing berekenen om na te gaan wat je eigenlijk betaalt over het bruto inkomen dat je verdient of om na te gaan welk bedrag je aan het eind van het jaar terug kunt vragen. We maken het graag eenvoudig om de loonheffing te berekenen, al dien je daar wel een aantal financiële gegevens voor in te voeren.

Nieuws over Loonheffing

Loonheffingen 2024 aangepast

Het Belastingplan 2024, gepresenteerd op Prinsjesdag, laat zien dat het tweede belastingtarief in box 1 wordt aangepast. De inkomensgrens voor het tweede belastingtarief wordt verhoogd met 3,55% in plaats van de oorspronkelijk geplande inflatiecorrectie. Hierdoor stijgt de inkomensgrens voor het hoogste tarief van 49,5% in 2024 naar €75.624. Deze aanpassing leidt tot meer ruimte om de koopkracht van lagere inkomens te verhogen, als onderdeel van het plan van het demissionair kabinet om de armoede te bestrijden.

» Lees het volledige bericht
Loonheffing: wie, wat, waar?

Wil je ook weten hoe je jouw loonheffing kan berekenen. Bekijk al onze tips en bereken het zelf.

» Lees het volledige bericht
Hoe werkt loonheffing precies?

Veel mensen weten niet hoe loonheffing precies werkt wanneer ze meer dan een werkgevers hebben. Waar blijft je loon of bestaat jouw inkomen uit pensioen en AOW. Daarom schrijven wij deze blog om jou alles stap voor stap uit te leggen.

» Lees het volledige bericht
Loonheffing aan of uit: teveel afgedragen loonheffing niet automatisch verrekenen

De loonheffing, voor veel medewerkers een belangrijk element op het gebied van belastingen. Het ‘kost’ de medewerker een deel van het brutoloon. Andersom maakt het de betaling van de verplichte inkomstenbelasting een stuk gemakkelijker, omdat dit alvast wordt ingehouden op het uit te betalen loon.

» Lees het volledige bericht
Wat is de loonheffing en moet ik die wel of niet laten toepassen?

Loonheffing: wat is het en is het verstandig om die toe te laten passen, ja of nee? Dat hangt af van een aantal verschillende factoren. Het is verstandig om de loonheffing te berekenen, voor een enkel of voor meerdere inkomens.

» Lees het volledige bericht
Rechter oordeelt dat naheffing chauffeurs uitzendbureau terecht is

Het gerechtshof in Amsterdam heeft geoordeeld dat medewerkers van een uitzendbureau die uitzendkrachten rondreden een naheffing voor loonheffing dienen te betalen.

» Lees het volledige bericht
Nieuwe berekening voor loonheffing leidt tot lager netto inkomen

De berekening van de loonheffing pakt sinds 1 april van dit jaar anders uit. Dat betekent dat veel werkenden netto net iets minder over zullen houden.

» Lees het volledige bericht
Bouwsector kan als eerste gebruik maken van nieuwe VAR

Zelfstandigen die voor bedrijven werken dienen daarvoor in veel gevallen een VAR af te geven, een Verklaring Arbeidsrelatie. Op basis daarvan kan een opdrachtgever nagaan of een zelfstandige zelf de verschuldigde premies en loonheffing afdraagt.

» Lees het volledige bericht