Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.5 / 10 (2)

Zelfstandigenaftrek berekenen

Wanneer je een zelfstandig ondernemer bent en minstens 1225 uur per kalenderjaar werkt aan uw onderneming, dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Ook AOWers hebben hier recht op. Bereken hieronder op hoeveel zelfstandigenaftrek je recht hebt. lees meer

Vul hier de "winst uit onderneming" zonder de aftrekposten eraf te halen.
Wanneer je op 1 januari van het betreffende kalenderjaar AOW gerechtigd bent vul hier dan "Ja" in. Ben je op 2 januari of later in dat kalenderjaar AOW gerechtigd vul hier dan "Nee" in. De pensioengerechtigde leeftijd bereken je hier

Wanneer u minimaal 1225 uur besteed aan de onderneming per kalenderjaar komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Uitzonderin hierop is wanneer u zwanger bent. Dan tellen de uren die u zou maken over totaal 16 weken gewoon mee.

Zelfstandigenaftrek berekenen

Wil je de zelfstandigenaftrek berekenen? Het is een aftrekpost voor de inkomstenbelasting, die je kunt toepassen wanneer je voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst daarvoor stelt. Dit zijn de twee belangrijke voorwaarden:

  • Je bent ondernemer
  • Je voldoet aan het urencriterium

Werk je als zelfstandige? Dan ben je ondernemer voor de Kamer van Koophandel. Houd er rekening mee dat je ook voor de Belastingdienst als ondernemer dient te werken. Hier zijn een aantal aanvullende voorwaarden aan verbonden. Het is daarnaast van belang dat je aan het urencriterium voldoet. De Belastingdienst gebruikt deze voorwaarden om de zelfstandigenaftrek uitsluitend toe te kennen als zelfstandigen die daar de hoofdmoot van hun inkomen uit vergaren.

Zelfstandigenaftrek berekenen als ondernemer

Je kunt de zelfstandigenaftrek berekenen als ondernemer. Houd er rekening mee dat de aftrek nooit meer kan zijn dan de winst voor de ondernemersaftrek. Ben je een startende ondernemer? Dan kun je online de zelfstandigenaftrek berekenen en is het bovendien de moeite waard om ook de startersaftrek te berekenen. Je kunt die gedurende de eerste 5 jaar van je onderneming maximaal 3x toepassen. De zelfstandigenaftrek kun je ieder jaar berekenen en toepassen.

Zelfstandigenaftrek berekenen

Zelfstandigenaftrek 2017 en 2018

Je kunt de zelfstandigenaftrek berekenen voor 2017 en 2018 of een berekening maken van voorgaande jaren. Wil je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je over vorig jaar een berekening kunt maken of gaat het je zelfs om een jaar daarvoor? Je kunt bovendien een hogere zelfstandigenaftrek berekenen wanneer je daar eerder niet volledig gebruik hebt kunnen maken, dat kan tot maximaal 9 jaar na dato en alleen als de winst in die jaren hoger is geweest dan de zelfstandigenaftrek in die jaren. Voor 2017 en 2018 wordt de zelfstandigenaftrek gelijk gehouden. Dat is namelijk een totaal van € 7.280,-.

Tip: er wordt wel gesproken over een verandering van de zelfstandigenaftrek. De kans is groot dat dit de komende jaren zal gebeuren, maar dat is in 2018 dus nog niet het geval.