Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.2 / 10 (17)

Dagloon berekenen

Wil jij jouw dagloon berekenen omdat je bijvoorbeeld een WW uitkering moet aanvragen? Of ben je gewoon benieuwd naar de hoogte van je dagloon? Berekenen.nl helpt je door de berekening voor jouw dagloon uit te leggen en meteen een berekeningstool beschikbaar te stellen. Zo bereken jij eenvoudig en snel de hoogte van je dagloon. lees meer

Geef hier aan wat jouw SV-loon is. Dit bedrag staat meestal op je salarisstrook vermeldt. Het SV-loon is niet je maandelijkse salaris. Het SV-loon is het loon waarover sociale premies betaald worden, hierin moet je jouw dertiende maand, je vakantietoeslag en eventuele pensioensopbouw meenemen. 

Dagloon berekenen

Wat is dagloon?

In de meeste gevallen krijg je het salaris uit een dienstverband per maand, per vier weken of soms zelf per twee weken. Welke afspraken jij ook gemaakt hebt met je werkgever, je salaris is altijd terug te rekenen naar een bepaald dagloon. Het UWV gebruikt dit dagloon om de hoogte van je WW uitkering vast te stellen.

Berekenen van je dagloon

Het berekenen van jouw dagloon doe je aan de hand van het SV-loon dat je verdiende tijdens het dienstverband waaruit je werkeloos werd. Je hebt het SV-loon van 1 jaar nodig. Dit jaar eindigt altijd op de laatste dag van de op één na laatste maand voordat je werkeloos werd. Ook kan de laatste dag van de op één na laatste periode van vier weken gebruikt worden. Je deelt jouw totale SV-loon vervolgens door 261 dagen (dit is het gemiddelde aantal uitkeringsdagen in één jaar). Het resultaat is jouw dagloon.

Voorbeeld:
Jouw SV-loon is €48.000 / 261 = €183,91.
Let op: je dagloon kan nooit hoger zijn dan het maximum dagloon van €216,90 (1 januari 2020).

Maximum dagloon 2020

Hoe hoog jouw uitkering zal zijn, hangt mede af van jouw dagloon. Twee keer per jaar wordt dit maximum dagloon vastgesteld.

Ingang Maximum dagloon
1 januari 2020 €216,90 (gelijk aan 2019)
1 juli 2019 €216,90
1 januari 2019 € 214,28
1 juli 2018 € 211,42
1 januari 2018 € 210,05
1 juli 2017 € 207,60
1 januari 2017 € 205,77
1 juli 2016 € 203,85
1 januari 2016                                  € 202,17
1 juli 2015 € 199,95
1 januari 2015 € 199,15

Dagloon 2020 berekenen

We kennen in Nederland een maximumdagloon.Dat kan belangrijk zijn bij het berekenen van een uitkering bij het UWV. Bereken via bovenstaande berekentool het dagloon voor 2020.

Maximumdagloon in 2020

Wil je het maximum dagloon voor 2020 berekenen, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een uitkering? Je krijgt daarmee een goede indicatie van het bedrag dat je maximaal aan uitkering kunt ontvangen. De overheid stelt het maximum dagloon ieder half jaar vast. Dat betekent dat dit gebeurt op 1 januari en 1 juli van ieder jaar. Op die manier zorgt de overheid ervoor dat het dagloon in lijn is met de economische ontwikkelingen in Nederland. Neemt de koopkracht toe en stijgen de lonen? Dan gaat het dagloon ook omhoog. Terwijl het daalt op het moment dat het in Nederland juist minder goed gaat.
Je kunt op deze pagina het maximum dagloon voor 2020 berekenen.

Ben je benieuwd naar het maximum maandloon? Dat kunnen we voor je berekenen, aan de hand van de norm die het UWV daarvoor heeft opgesteld. Het gaat om het dagloon maal een factor 21,75. Op die manier kun je op basis van het dagloon voor 2020 ook het maximum maandloon voor 2020 berekenen. Wij maken de berekening voor je, zodat jij het dagloon of maandloon kent.