Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.7 / 10 (73)

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijk combinatiekorting is een tegemoetkoming voor werkende ouders. Hier kun je uitrekenen op hoeveel inkomensafhankelijke combinatiekorting jij dit jaar recht hebt. Om in aanmerking te kunnen komen moet er in ieder geval 1 kind, zes maanden in het belastingjaar staan ingeschreven op het woonadres. lees meer

Dit kind staat in het gekozen kalenderjaar tenminste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
Bent u co-ouder? En staat uw kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind ten minste 3 hele dagen tot elk van beide huishoudens hoort. Bel voor meer informatie over de bijzondere regeling voor co-ouders de BelastingTelefoon 0800-0543
Vul hier je bruto arbeidsinkomen in van 2016. Wanneer dit nul of negatief is omdat u ondernemer bent vul dan € 0,- in voor de nieuwe vervolgvragen.
Weet je niet of je recht hebt op zelfstandigenaftrek, bereken dit dan via deze tool
https://www.berekenen.nl/inkomen/zelfstandigenaftrek-berekenen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Benieuwd of je aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting voldoet en wil je die berekenen? Je kunt dit berekenen voor 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. Je inkomen vormt een belangrijke voorwaarde, de hoogte van je arbeidsinkomen bepaalt hoe hoog de eventuele inkomensafhankelijke combinatiekorting uit zal vallen. Houd er rekening mee dat de hoogte van de combinatiekorting ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2024

De inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2024 is er voor iedereen met kinderen jonger dan 12 jaar. Het is een prettige tegemoetkoming, dit tot € 2.950 aan voordeel kan opleveren. Het is een vrijstelling van het inkomen, waardoor er een interessant belastingvoordeel ontstaat.
In officiële termen van de Belastingdienst is het een heffingskorting op basis van het inkomen, die ervoor zorgt dat de netto belastingdruk lager uitvalt. Om de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2024 te kunnen gebruiken dien je uiteraard aan een paar voorwaarden te voldoen. Wij zetten die op een rij.

Hoogte van de korting

De hoogte van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2024 berekenen? Die bedraagt € 2.950 maar zoals de naam al aangeeft is de korting echter inkomensafhankelijk. Je dient minimaal €6.074 per jaar te verdienen om hiervoor in aanmerking te komen. Tot een bedrag van € 31.838(2024) per jaar loopt de korting op tot het maximale bedrag. Voor inkomens tot €6.074 (2024) is er helaas geen inkomensafhankelijke combinatiekorting beschikbaar. 

Voorwaarden inkomensafhankelijke combinatiekorting

Om aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting te voldoen zijn er een aantal zaken van belang. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je jongste kind op 1 januari nog geen 12 jaar is. Het mag je eigen kind zijn, maar ook een kind uit een eerdere relatie of een kind van een fiscaal partner. Gaat het om een stiefkind, een pleegkind of een geadopteerd kind? Ook in die gevallen heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, mits de kleine op 1 januari nog geen 12 jaar is. Bovendien dien je te betalen voor het levensonderhoud van het kind, omdat de korting je daarin tegemoet zal komen.
Verder is het belangrijk dat het kind minimaal 6 maanden (voor 1 juli van het betrfefende kalenderjaar) op jouw adres staat ingeschreven, volgens de Gemeentelijke BasisAdministratie die we in Nederland hanteren. Indien er meerdere kinderen op jouw adres staan ingeschreven mag de jongste op 31 december 2024 niet ouder zijn dan 12 jaar voor het belastingjaar 2024.
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is er standaard voor alleenstaanden. Heb je een partner? Dan moet de aanvrager in ieder geval de minst verdienende van de twee zijn. Bovendien moet je beiden werk uit inkomen hebben of recht op zelfstandigenaftrek kunnen aantonen.

Leeftijd van je kind op 1 januari 2024

Je hebt recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2024 als je voldoet aan de voorwaarden en je kind op 1 januari 2024 nog geen 12 jaar is. Heb je meerdere kinderen? Dan krijg je de korting alleen als de jongste op dat moment nog geen 12 is, zodat je op een tegemoetkoming kunt rekenen.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Ben je co-ouder en staat je kind ingeschreven op het adres van de andere ouder? Je kind dient dan ten minste 3 hele dagen tot elk van beide ouders te behoren om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Je kunt die vervolgens online berekenen, zodat je een goed beeld krijgt van de hoogte daarvan.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting online

Je kunt online de inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen, door uit te gaan van het jaar waarin je die aan wilt vragen. Het is onder andere van belang om op te kunnen geven wat je arbeidsinkomen is en of je aan de belangrijke voorwaarden voldoet. Dankzij onze online module kun je eenvoudig de inkomensafhankelijke combinatiekorting berekenen en er daarmee voor zorgen dat je eenvoudig na kunt gaan waar je op kunt rekenen als toeslag.

Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting per jaar

Het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is elk jaar behoorlijk verhoogd. Dit geldt zowel voor niet AOW als AOW gerechtigd. 


Tabel inkomensafhankelijke combinatiekorting
Leeftijd 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Niet AOW gerechtigd, maximaal € 2.801 € 2.835 € 2.881 € 2.815 € 2.534 2.694 2.950
AOW gerechtigd, maximaal € 1.428 € 1.431 € 1.502 € 1.458 € 1.311 1.389 1.522

Inkomensafhankelijke combinatiekorting met fiscale partner

Met een fiscaal partner kun je maar 1 x inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen. Uiteraard moet je ook voldoen aan de overige voorwaarden maar bij het fiscaal partnerschap geldt ook nog eens een keer dat beide partners moeten werken en dat voor het laagste inkomen de inkomensafhankelijk combinatiekorting kan worden aangevraagd.

Dus werkt partner 1 wel en partner 2 niet. Dan krijgen beide partners geen inkomensafhankelijki combinatiekorting!

Nieuws over Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting uitgelegd

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een fiscale regeling in Nederland die belastingvoordelen biedt aan huishoudens met een lager inkomen.

» Lees het volledige bericht
Inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2021

Ook in 2021 kan de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor een gezin met kinderen een flink bedrag aan heffingskorting betekenen. De iack 2021 wordt niet afgeschaft, maar het overdraagbare bedrag via de partner wordt kleiner. Heb je recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2021? Is jouw inkomen uit werk en is uw arbeidsinkomen in 2021 hoger dan €5.153, bent je zelfstandige of een co-ouder, dan kun je voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in aanmerking komen.

» Lees het volledige bericht
Handig onderhandelen over zoveel mogelijk korting: 2 praktische tips

Een beetje onderhandelen levert al snel interessant voordeel op. Verstokte onderhandelaars weten dat, maar niet iedereen durft het aan. En dan hebben we het over de kortingen op vakantie en op de markt, die je met een paar handige trucs eenvoudig kunt toepassen.

» Lees het volledige bericht