Berekenen.nl
Geplaatst op 2 januari

Lagere huur voor de laagste inkomens en meer huurtoeslag vanaf 2023

Huurders met een laag inkomen in woningcoöperaties krijgen vanaf 1 juli 2023 huurkorting. Vanaf 20 december 2022 geldt de nieuwe huurprijs van 575 euro per maand voor 510.000 huurders. Bovendien ontvangen ontvangers van huur 20 december 2022 een verhoging van € 16,94 per maand.

Minister De Jonge zei dat door de hoge inflatie en stijgende energiekosten steeds meer mensen moeite hebben om rond te komen. Betaalbaar wonen is erg belangrijk. Vooral mensen met lage inkomens zijn vaak te veel van hun maandinkomen kwijt aan huur. Met deze huurprijs kiezen we bewust voor lagere huren voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast willen we door de huurtoeslag te verhogen de ontvangers van de huur helpen.

In de prestatieafspraken van 2024 is de huurverlaging vastgelegd. Na onderhandelingen met woningcorporaties heeft het kabinet echter besloten de huurverlaging uit te stellen. Vanaf 1 juli 2023 verlagen huisvestingsmaatschappijen de huur van huishoudens naar 575 euro per maand voor huishoudens die voor meer dan 575 euro een sociale huurwoning huren en minder dan 120% van het minimuminkomen volgens de Huurwet verdienen.
 

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens 2023

  • Eenpersoonshuishoudens (onder AOW): €23.250
  • Eenpersoons-ouderen-huishoudens (AOW): €24.600 *
  • Meerpersoonshuishoudens (onder AOW): €30.270
  • Meerpersoons-ouderen-huishoudens (AOW): €32.730

Het kabinet heeft met steun van het Interprovinciaal Overleg (IPO) uitvoeringscontracten gesloten met Aedes, Woonbond en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van de afschaffing van de verhuurderheffing per 2023. Hierdoor komt er 1,7 miljard euro extra vrij wat extra besteed kan worden door corporaties.

Daarnaast is op Prinsjesdag bekend gemaakt dat de huurtoeslag vanaf 2023 wordt verhoogd. Die werd 20 december 2022 betaald voor januari 2023. Dit betekent dat bijna alle huurontvangers hun huur met € 16,94 per maand zien stijgen. Dit komt door een daling van de eigen bijdrage.

De huurverlaging en huurconcessie versterken de plannen van de minister om de gemiddelde huur te reguleren en het woningwaarderingsstelsel (WWS) verplicht te stellen. Hierdoor daalt de huurprijs van ruim 300.000 woningen vanaf 2024 met gemiddeld 190 euro.


* Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.

Online huurtoeslag berekenen

Zelf kun je online je huurtoeslag berekenen, mits je natuurlijk in aanmerking komt voor huurtoeslag. Als je weet wat je inkomen is en wat je huur is kun je dit gemakkelijk berekenen en wat dan je vergoeding is. Zo kom je er makkelijk achter voor welke toeslagen jij in aanmerking komt en welke je dus moet aanvragen.