Berekenen.nl

huur- en zorgtoelsag

Huisgenoot moeder is per 01.02.2019 na overlijden moeder alleen komen te zitten. Had volgens jaaropgave 2018 loon 12.176,= op basis waarvan huurtoeslag 2018 werd aangevraagd. Welk bedrag kunnen we nu voor 2019 aanhouden bij aanvraag huur- en zorgtoeslag?

Vraag gesteld door: Maurice
Reageer jij op deze vraag?

HereIsTom: Het bedrag van het inkomen van de huisgenoot.