Berekenen.nl
Geplaatst op 25 februari

Huurtoeslag in gevaar bij meerdere huisgenoten op één adres

De toevoegingen op huisnummers gaan verdwijnen, waardoor de bewoners van 84-B en 84-C straks samen woonachtig zijn op nummer 84. Dat betekent dat de jaarinkomsten van verschillende bewoners bij elkaar op worden geteld. Uiteraard komen studenten samen met anderen veel sneller tot een hoog inkomen, waardoor ze niet meer in aanmerking zouden kunnen komen voor huurtoeslag.

Toevoegingen op huisnummers verdwijnen

Op het moment dat de toevoegingen op huisnummers verdwijnen zou er volgens de studentenorganisaties sprake zijn van een vreemde situatie, waarin een pand met 8 inwoners als vanzelf op een ‘te hoog’ inkomen uit zou komen. Het feit dat er 8 studenten wonen met per persoon een laag inkomen dat in aanmerking komt voor huurtoeslag zou dan niet meer ter zake doen. Volgens de Landelijke Studenten Vakbond zou er een landelijk register voor onzelfstandige eenheden moeten komen. Op die manier kunnen de Belastingdienst en DUO nagaan of iemand uitwonend is en of er sprake is van een eigen voordeur. In die gevallen kan er zorgtoeslag, huurtoeslag of een parkeervergunning verstrekt worden.

Huurtoeslag berekenen

Wil je de huurtoeslag berekenen, om na te gaan op welke tegemoetkoming je kunt rekenen op het moment dat je een kamer wilt huren? Je kunt online de huurtoeslag berekenen, je hebt daar in ieder geval je bruto inkomen voor nodig. Daarnaast is het van belang om aan te geven hoe je woonsituatie eruit ziet of hoe de woonsituatie die je wilt betrekken eruit ziet. Aan de hand daarvan kun je binnen een paar minuten nagaan of je in aanmerking komt en kun je bovendien de huurtoeslag berekenen.