Berekenen.nl

Hoe moet je huurtoeslag stopzetten?

Je kunt de huurtoeslag stopzetten door bij de Belastingdienst aan te geven dat je daar niet langer gebruik van wilt maken. Het is van belang om dit op tijd te doen, aangezien de fiscus er even de tijd voor nodig heeft om dit te verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor zowel het aanvragen als het op tijd stopzetten van de huurtoeslag. Dit betekent dat je zelf dient te berekenen of je daarvoor in aanmerking kunt komen en je het zelf in de gaten dient te houden wanneer je daar geen gebruik meer van kunt maken.

Vergeet je de huurtoeslag op tijd stop te zetten? Zorg er dan in ieder geval voor dat je de ontvangen bedragen netjes spaart. Vroeg of laat dien je die terug te betalen aan de Belastingdienst, waardoor je de bedragen maar beter achter de hand kunt hebben.