Berekenen.nl
Geplaatst op 12 februari

Kritiek op huurtoeslag vanwege prijsopdrijvend effect

De hypotheekrenteaftrek ligt al langere tijd onder vuur, omdat deze ‘subsidie’ de prijzen van woningen onnodig zou opdrijven. Inmiddels komt er ook steeds meer kritiek op de huurtoeslag, omdat daar een vergelijkbaar effect vanuit zou gaan. Het zou ervoor zorgen dat de huren steeds hoger komen te liggen, waardoor de onderkant van de markt die niet meer kan opbrengen. Middeninkomens die de huur wel zouden kunnen betalen zonder huurtoeslag komen niet in aanmerking voor de goedkope woningen, waardoor de markt er ernstig door verstoord zou raken.

Hetzelfde effect als de hypotheekrenteaftrek

Een sociale huurwoning mag maximaal €710 per maand kosten. De groep die deze woningen zou moeten bewonen kan dat helaas vaak niet betalen, ook niet met behulp van de huurtoeslag. De huren zijn te ver gestegen, waardoor zij geen kans meer hebben een nieuwe woning te huren. Aan de andere kant is er een groep middeninkomens die de woning zou kunnen betalen, maar die teveel verdient voor de toeslag. Op die manier zit de huurtoeslag de beide groepen in de weg en is het volgens de criticasters verstandiger om die in z’n geheel af te schaffen. Een alternatief zou het omlaag brengen van de maximale huur voor sociale huur zijn, maar daar lijkt weinig animo voor.

Huurtoeslag berekenen

Wil je zelf de huurtoeslag berekenen, bijvoorbeeld om na te gaan welk bedrag je per maand zou kunnen ontvangen op het moment dat je een bepaalde woning op het oog hebt? Dit is deels afhankelijk van de woning die je op het oog hebt en ligt grotendeels aan het inkomen dat je verdient. Je kunt op basis van je bruto inkomen per jaar berekenen of je huurtoeslag kunt krijgen en hoe hoog die zal zijn. Uiteraard kun je voor meerdere woningen huurtoeslag berekenen, bijvoorbeeld voor je huidige woning en voor het huis dat je op het oog hebt.