Berekenen.nl

Wat is de maximale huurtoeslag?

Benieuwd naar de maximale huurtoeslag? De maximale huurtoeslag, ook wel de huurtoeslaggrens genoemd, wordt bepaald aan de hand van de rekenhuur en de hoogte van het inkomen. Om de maximale huurtoeslag te kunnen berekenen is het allereerst van belang om op de hoogte te zijn van de huurtoeslaggrens op basis van de rekenhuur. Deze bedraagt voor 2016 €710,68, waardoor het van belang is dat de huur niet hoger is.

De maximale huurtoeslag voor alleenstaanden bedraagt €342 per maand, voor mensen met een toeslagpartner is er sprake van maximaal €293 per maand. Dit zijn de bedragen die in mindering worden gebracht op de huur, de rest van het huurbedrag per maand is voor eigen rekening. De maximale huurtoeslag is beschikbaar voor inkomens van €10.000 per jaar en lager. Naarmate het inkomen stijgt zal ook de maximale huurtoeslag die er beschikbaar is afnemen.