Berekenen.nl
Geplaatst op 25 november

De inkomens- en huurgrenzen voor 2016 zijn bekend

80% van de vrijkomende sociale huurwoningen moet gaan naar huishoudens met een maximaal inkomen van €35.739. Op die manier wil minister Blok de woningmarkt beter toegankelijk maken en de schaarste verminderen.

Liberalisatiegrens en aftoppingsgrens

Daarnaast zullen de liberalisatiegrens en de aftoppingsgrens worden aangepast. De liberalisatiegrens blijft €710,68, daar boven is er sprake van huur in de vrije sector. Dit is ook meteen het maximale bedrag aan huur om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Jongeren onder de 23 jaar mogen in 2016 maximaal €409,92 betalen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, dat is bijna €7 meer dan dit jaar. Bij een huur boven dit bedrag is de aftoppingsgrens van belang om te bepalen of het mogelijk is om huurtoeslag aan te vragen. De aftoppingsgrens voor 1- en 2-persoonshuishoudens gaat van €€576,87 naar €586,68. Die voor 3- en meerpersoonshuishoudens gaat van €618,24 naar €628,76, waarmee de verschillende grenzen weer beter in lijn moeten komen met de prijsontwikkelingen in de markt.

Huurtoeslag berekenen

Wil je zelf de huurtoeslag 2016 berekenen om na te gaan of je daar op basis van de huur die je betaalt voor in aanmerking kunt komen? Je kunt dat eenvoudig online berekenen, waarmee je ervoor zorgt dat je een goed beeld krijgt van je mogelijkheden. Je kunt online een berekening maken om na te gaan of je op basis van de huurprijs in aanmerking kunt komen, zodat je van de Belastingdienst een tegemoetkoming ontvangt. Uiteraard is het van belang dat je gebruik maakt van de sociale huur, binnen de vrije sector kun je helaas geen gebruik maken van de beschikbare huurtoeslag.