Berekenen.nl

Wat betekent bruto jaarinkomen

Een bruto jaarinkomen staat voor het bedrag dat de werkgever aan ons betaalt, ook al komt daarvan niet alles bij ons op de betaalrekening terecht. Het inkomen dat we verdienen bestaat uit een aantal verschillende factoren. Er is in eerste instantie sprake van het bedrag dat wij op onze rekening krijgen.

Dit is het netto jaarinkomen dat we verdienen. De werkgever betaalt voor ons alvast de inkomstenbelasting die we aan de Belastingdienst af dienen te dragen. Er is daarnaast nog sprake van enkele werknemerspremies. De werkgever houdt die meteen in, zodat we daar geen omkijken naar hebben.

Het bruto jaarinkomen bestaat dus uit het netto inkomen, plus deze inkomstenbelasting en sociale premies. Daarnaast betaalt de werkgever nog een aantal werkgeverspremies, waardoor de loonkosten een stuk hoger liggen dan het verdiende nettoloon dat we op onze rekening ontvangen.