Berekenen.nl

Wat is jaarinkomen bijstand?

Het jaarinkomen in de bijstand is €11.672 per jaar. Dit is het bedrag dat geldt voor alleenstaanden. Gehuwden en samenwonenden die samen afhankelijk zijn van de bijstand kunnen rekenen op €16.675 per jaar. Dit is het bedrag inclusief vakantiegeld, aangezien ook iemand in de bijstand daar recht op heeft.

Het minimumloon per jaar ligt een stuk hoger, waardoor het vanuit de bijstand de moeite waard is om, indien mogelijk, weer aan de slag te gaan. Het inkomen in de bijstand is ongeveer 70% van het minimumloon. Bij een jaarinkomen uit de bijstand is het mogelijk om toeslagen aan te vragen zoals de huurtoeslag. Het is op die manier mogelijk om een tegemoetkoming in de kosten voor bijvoorbeeld de huur te vragen. Het jaarinkomen in de bijstand is wat dat betreft niet zomaar te vergelijken met andere (netto) inkomens van werkenden die meer verdienen en ook meer dienen af te dragen.