Berekenen.nl

Wat betekent fiscaal inkomen?

Het fiscaal inkomen bestaat uit het brutoloon in combinatie met de vergoeding Zorgverzekeringswet. We spreken ook wel van het fiscale loon. Dit loonbedrag staat op de jaaropgave en is bepalend voor het berekenen van de loonheffing. Het fiscale loon is wat dat betreft niet gelijk aan het bedrag dat je als nettoloon op je rekening overgemaakt krijgt.

Het fiscale loon bestaat ten eerste uit zowel het brutoloon als de vergoeding voor de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat dit bedrag voor die vergoeding er ten eerste af gaat. Vervolgens houdt de werkgever over het brutoloon het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting in. Wat er dan overblijft is het nettoloon zoals je dat op je rekening gestort krijgt. Het nettoloon is aanzienlijk lager dan het fiscale loon of het fiscaal inkomen. Dit fiscaal inkomen is echter van belang om de loonheffing te kunnen berekenen die je betaalt.