Berekenen.nl
Geplaatst op 19 december

Flevoland provincie met de meeste lage inkomens

Flevolang heeft een iets hoger gemiddelde dan landelijk, aangezien we op landelijk niveau te maken hebben met 10% van de mensen dat een laag inkomen heeft. Er is sprake van een laag inkomen wanneer er jaarlijks minder dan €9.250 wordt verdiend.

Lelystad en Almere kennen veel lage inkomens

Lelystad en Almere zijn de plaatsen met de meeste laagste inkomens, een trend die we ook in de rest van het land zien. In Zeewolde en Urk gaat het aan de andere kant nog relatief goed, daar zijn juist minder mensen met een laag inkomen. Het CBS verwacht dat het aantal lage inkomens de komende jaren zal stabiliseren, de armoede lijkt geconcentreerd in grote steden. Een uitzondering hierop is Utrecht, daar ligt het inkomen juist relatief hoog. Ook in krimpgebieden als Vaals, Heerlen en Kerkrade is er sprake van relatief veel lage inkomens, wat betekent dat mensen daar meer moeite hebben om rond te komen.

Jaarinkomen berekenen

Wil je zelf je jaarinkomen berekenen, om na te gaan of je een laag inkomen hebt of dat je boven deze grens zit? Je kunt online je jaarsalaris berekenen, zodat je een goed idee krijgt van je inkomsten en je die bijvoorbeeld kunt opgeven op het moment dat je een hypotheek wilt aanvragen of wanneer je wilt nagaan of je in aanmerking kunt komen voor toeslagen. Je kunt online je jaarinkomen berekenen en aan de hand daarvan nagaan waar je jaarlijks op kunt rekenen. Het kost je maximaal een paar minuten van je tijd, zodat je een beter inzicht krijgt in je persoonlijke financiën.