Berekenen.nl
Geplaatst op 12 januari

Beperkte stijging van het jaarinkomen voor 2015 verwacht

Dat blijkt uit een onderzoek van Conclusr Research, dat bijna 2.700 functionarissen ondervroeg, afkomstig uit 100 verschillende functiecategorieën. Het onderzoeksbureau doet onderzoek naar de verwachtingen van werknemers en directieleden, met betrekking tot de ontwikkeling van hun jaarinkomen.

Geen spectaculaire stijging dit jaar

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het netto loon eind januari uit zal vallen voor de verschillende werknemers, maar over het algemeen verwachten we nauwelijks een stijging. 87% van de functiecategorieën gaat bijvoorbeeld uit van een stijging van het bruto jaarsalaris met maximaal 2%, een beperkte stijging. Het valt wat dat betreft op dat het met name de directieleden zijn die er wel vanuit gaan dat het inkomen verder op zal lopen, zij verwachten een stijging van ongeveer 3,5%. De sales director heeft nog hogere verwachtingen met een stijging van 4%, maar het is de algemeen directeur die er met gemiddeld 5% het hardst op vooruit denkt te gaan. De daadwerkelijke ontwikkeling zal later dit jaar blijken, vanaf het moment dat duidelijk wordt wat bijvoorbeeld de nieuwe belastingmaatregelen voor het bruto en netto loon betekenen.

Jaarinkomen 2015 berekenen

Wil je het jaarinkomen voor 2015 berekenen, zodat je na kunt gaan welk salaris je het komende jaar kunt verwachten en wat je te besteden hebt? Je kunt online berekenen wat je salaris per jaar zal zijn, bijvoorbeeld op basis van het bruto bedrag dat je per maand ontvangt. Je kunt het bruto jaarinkomen vervolgens gebruiken om bijvoorbeeld een hypotheek te berekenen, of andere financieringsmogelijkheden te beoordelen. Wat dat betreft speelt het jaarinkomen voor 2015 een belangrijke rol binnen de financiële situatie en is het verstandig om daarvan goed op de hoogte te zijn.