Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (36)

Bruto netto berekenen

Je weet wat je bruto salaris is, maar wilt eigenlijk weten wat je daadwerkelijk op je bankrekening gestort krijgt; je netto salaris dus. Maar hoe bereken je dit precies? Berekenen.nl legt dit graag aan je uit. Daarbij bieden we een handige berekeningstool aan. Vul jouw gegevens in en je weet binnen 1 minuut wat er netto overblijft van jouw bruto salaris. lees meer

Bruto netto berekenen

Bruto en netto zijn veelgehoorde termen wanneer we het over financiën hebben. Maar wat betekenen ze eigenlijk en waarom rekenen we met bruto en netto? Op deze pagina hebben we het over bruto en netto salaris. Het bruto salaris is het salaris dat je van je werkgever krijgt. Vaak zitten hier je vakantietoeslag en een eventuele 13e maand bij ‘in’. Over dit bedrag moeten nog wel belastingen betaald worden. Ook sociale verzekeringspremies gaan er nog van af.  Wat je na aftrek van deze bedragen overhoudt, is je netto salaris. Het netto bedrag verschijnt uiteindelijk op jouw bankrekening. Je bruto salaris is niet hetzelfde als je fiscaal- of belastbaar loon. Je bruto en netto salaris zijn belangrijk wanneer je andere berekeningen wilt maken. Bijvoorbeeld wanneer je een hypotheek wilt afsluiten, de bijtelling van een leaseauto wilt berekenen maar ook voor allerlei toeslagen zoals de zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Hoe bereken je zelf je netto loon voor 2017 of 2018?

Je bruto salaris weet je vaak al voordat je aan een baan begint. Het bedrag staat in de meeste gevallen al in de vacature. Ook tijdens een salarisbespreking wordt het brutoloon genoemd. Het enige dat je nu moet doen is de bovenstaande bereken button aanklikken, je bruto loon in te vullen zodat je weet hoeveel belasting jij moet afdragen van je salaris en dus wat je netto overhoudt.

tabel Maximale arbeidskorting

Hieronder ziet u welke maximale arbeidskorting je kunt ontvangen. Echter, niet iedereen ontvangt evenveel arbeidskorting. Deze heffingskorting stijgt mee met het inkomen uit werk. 

  2015 2016 2017 2018
U heeft door uw leeftijd nog geen recht op AOW € 2.220 € 3.103 € 3.323 € 3.249
U heeft door uw leeftijd wel recht op AOW € 1.132 € 1.585 € 1.693 € 1.645

Bedragen arbeidskorting 2018

De maximale arbeidskorting wordt af en toe aangepast. Vanaf een bepaald inkomen, dat elk jaar weer anders is, vindt er een afbouw van de arbeidskorting plaats. 

Arbeidsinkomen meer dan Arbeidsinkomen tot Arbeidskorting
€ 0 € 9.309 1,772% x arbeidsinkomen
€ 9.278 € 20.108 € 165 + 28,067% x (arbeidsinkomen - € 9.309)
€ 20.356 € 32.444 € 3.249
€ 32.444 € 121.972 € 3.249 - 3,6% x (arbeidsinkomen - € 32.249)
€ 121.972 - € 0
Meer gegevens en informatie over arbeidskorting vind je op deze pagina.


Bereken je netto loon

Jouw bruto maandsalaris is €2.200. Daarbij ontvang je 8% vakantietoeslag en krijg je een 13e maand (in een bruto berekening kun je dan uitgaan van een geheel maandsalaris) uitgekeerd in december.

(maandsalaris x 12 maanden) + (maandsalaris x vakantietoeslag) + maandsalaris (13e maand) = bruto jaarloon

€2.200  x 12 (maanden) = 26.400
26.400 x 1,08 = 28.512
28.512 + 2200 = €30.712 bruto jaarsalaris

Uit de tabel valt af te lezen dat je een arbeidskorting van €3.323 krijgt op jaarbasis. Per maand is dit een bedrag van (3323/12) = € 276,92. Daarnaast wordt de algemene heffingskorting in mindering gebracht en van het brutosalaris wordt ook een bijdrage van 7,5% ziektekosten in mindering gebracht. Dit is dus allemaal van invloed op de berekening van je bruto naar je netto loon in 2017 of 2018.