Berekenen.nl
Geplaatst op 8 december

Bruto en netto uurloon verschilt: de tips voor 2019

Het bruto en netto uurloon verschilt. Dat is niets nieuws, maar het is toch belangrijk om de ontwikkelingen in 2019 goed in de gaten te houden. In een aantal gevallen neemt het bruto jaarsalaris van mensen namelijk toe, terwijl het netto inkomen minder hard stijgt of zelfs daalt. Dat heeft te maken met veranderingen in toeslagen en bijvoorbeeld het verlies van recht op huurtoeslag. Het is daarom de moeite waard om kritisch te kijken naar het bruto en netto uurloon, aan de hand van veranderingen die er plaatsvinden.

Bruto meer verdienen en toch minder overhouden

In een aantal gevallen stijgt het bruto jaarsalaris van mensen, terwijl ze onder de streep minder overhouden. Dat heeft te maken met onder andere toeslagen die anders uitpakken dan in het verleden. In een aantal gevallen werden toeslagen in 2019 afgebouwd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag en de huurtoeslag.

In een aantal gevallen leidt dit tot kleine veranderingen, terwijl er in andere gevallen sprake is van veel grotere wijzigingen. Op die manier kan een bruto hoger inkomen alsnog leiden tot een netto achteruitgang. Of tot een netto jaarsalaris dat gelijk is aan dat van vorig jaar, terwijl er bruto wel degelijk sprake is van een toename.

Toeslagen en het bruto jaarsalaris

Het zijn onder andere de toeslagen die bepalen hoe het bruto inkomen per jaar zich vertaalt naar een netto inkomen. Het is daarom de moeite waard om bruto en netto te berekenen, voor een helder beeld van hoe het er voor komend jaar uitziet. Doe dat in 2019 en volgend jaar opnieuw, zodat je goed weet of je er netto per maand op vooruit of op achteruit gaat.