Berekenen.nl
Geplaatst op 18 januari

Nettoloon in 2018 stijgt voor de meesten: zelf berekenen

De effecten van de plannen van het kabinet op het inkomen zijn duidelijk geworden. Voor veel mensen stijgt het nettoloon in 2018, zodat ze onder de streep iets meer overhouden. Dat is goed nieuws voor veel werkenden, vooral voor de mensen met een hoger inkomen.

Het uurloon dat ze verdienen blijft in veel gevallen gewoon hetzelfde in 2018. Toch betekent dit niet dat het inkomen onder de streep ook gelijk blijft. Dankzij een lagere belasting op inkomen neemt het nettoloon voor veel mensen toe. Het bruto en netto verschil pakt in hun voordeel uit, dankzij de maatregelen door het kabinet.

Verschil met vorig jaar: uurloon in 2018 hoger voor hogere inkomens

Het verschil met vorig jaar is op die manier dat het uurloon in 2018 hoger uitpakt. Het verschil tussen bruto en netto wordt kleiner, vooral voor de hogere inkomens. Het toptarief daalt van 52 procent naar 51,95 procent en geldt bovendien pas vanaf 68.508 euro.

Ook de middeninkomens profiteren en zelfs de lagere inkomens gaan er een beetje op vooruit. De verschillen zijn kleiner dan bij de hogere inkomens, maar het netto uurloon valt uiteindelijk wel iets hoger uit.

Netto-bruto berekenen: inzicht in je eigen situatie

Wil je zelf het verschil tussen bruto en netto berekenen? Dat kan online, met een handige module. Door het bruto of netto inkomen in te voeren is het mogelijk om ook de andere uit te rekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het inkomen onder de streep in 2018 bedraagt. En bijvoorbeeld wat het verschil is met 2017, voor een goede berekening van de ontwikkeling. Wij maken het met de tool graag gemakkelijk om bruto en netto te berekenen, zonder zelf met formules aan de slag te hoeven.