Berekenen.nl
Geplaatst op 8 februari

De AOW: is die bruto of netto?

De AOW: gaat het om een bruto- of een netto-bedrag? Het is een vraag waar veel mensen mee worstelen, op het moment dat ze uitkijken naar hun pensioen en de uitkering die ze kunnen verwachten van de overheid.

De bruto-netto berekening is belangrijk, zowel in tijden van een inkomen uit werk als na het bereiken van de pensioenleeftijd. En of de AOW dan bruto of netto blijkt is van invloed op het geld dat er daadwerkelijk maandelijks beschikbaar is. Er is natuurlijk geen sprake meer van een bruto of netto uurloon, maar toch is de berekening zeer de moeite waard.

Loonheffing en heffingskorting voor de AOW

Zoals je een bruto uurloon naar een netto uurloon kunt omzetten kun je ook een berekening maken van de bruto en netto AOW. Over 2019 of nog 2018, afhankelijk van het jaar waar het je om gaat.

De AOW is standaard een bruto-bedrag. Er is aan de ene kant sprake van voordeel dankzij de heffingskorting, terwijl je hier aan de andere kant loonheffing over betaalt. En er sprake is van een. Bijdrage aan de zorgverzekeringswet (zvw). Op die manier blijft er een nettobedrag over, dat de Sociale Verzekeringsbank aan je zal uitkeren.

Bruto en netto berekenen in 20189

Zelf bruto en netto berekenen? Dat kan voor de AOW, net als voor je inkomen uit werk of het uurloon dat je verdient. Om na te gaan wat je in 2018 en 2019 overhoudt van het bruto beschikbaar loon. En om te berekenen of je er daardoor op vooruit of achteruit gaat. Maak regelmatig een bruto-netto berekening, zodat je goed op de hoogte bent van de beide bedragen. En je weet wat je verdient. En je weet wat je daadwerkelijk op je rekening zal ontvangen.