Berekenen.nl

Telt de toeslag over 2022 die ik al heb aangevraagd mee voor het inkomen voor 2023?

zo nee, dan komt het geschatte belastbaar inkomen van mijn man op € 27.820.
zo ja, dan komt het geschatte belastbaat inkomen van mijn man op € 32.620.

Vraag gesteld door: H.J.
Reageer jij op deze vraag?

Maria: Nee alle toeslagen of belastingteruggaven tellen niet mee voor het inkomen. Dus je kunt gewoon uitgaan van het geschatte belastbaar inkomen zoals dit door de werkgever of belastingdienst wordt aangegeven.