Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.7 / 10 (57)

AOW leeftijd berekenen

Vind jij het belangrijk om te weten wanneer jij de AOW-leeftijd bereikt? Zodat jij weet wanneer je AOW ontvangt? En wil jij weten hoe je je AOW-leeftijd berekent? Berekenen.nl legt dit graag aan je uit. Dankzij onze handige berekeningstool zie jij direct wat jouw AOW-leeftijd is. Probeer het zelf en vul je gegevens in. lees meer

AOW leeftijd berekenen

De AOW leeftijd berekenen en benieuwd hoe je dat doet? Tegenwoordig gaat de AOW leeftijd omhoog, waardoor je er niet meer vanuit kunt gaan dat je op de leeftijd van 65 jaar met pensioen kunt. Wanneer je AOW gaat ontvangen hangt af van jouw geboortedatum en de manier waarop de levensverwachting zich ontwikkelt. We leggen het je uit, en zorgen er met onze handige tool voor dat je binnen een minuut jouw verwachte AOW leeftijd kunt berekenen.

Vroeger ging iedereen op z’n 65e met pensioen. Dat was de leeftijd waarop voor iedereen de AOW aanbrak, om niet meer te hoeven werken. Het systeem werkte lange tijd goed, omdat er ongeveer net zoveel werkenden bijkwamen als dat er anderen met pensioen gingen. De nieuwe werkenden brachten de pensioen op van zij die de AOW leeftijd hadden bereikt.

Inmiddels heeft Nederland te maken met vergrijzing. Het betekent dat er relatief veel ouderen zijn, terwijl er aan de andere kant minder nieuwe kinderen bij komen. Dat maakt het lastig om de toekomstige AOW op te laten brengen, door de nieuwe generatie werkenden. Bovendien is de levensverwachting van mensen in Nederland flink gestegen. We worden ouder en zijn met meer ouderen, waardoor de uit te keren bedragen aan AOW dubbel hoger zijn geworden.

De overheid heeft besloten om de AOW leeftijd afhankelijk te maken van de levensverwachting. Daarnaast gaat deze de laatste jaren omhoog, zodat meer mensen daar pas op latere leeftijd gebruik van kunnen maken. Het zijn twee methoden om de kosten beheersbaar te houden, om te garanderen dat de AOW er voor de volgende generatie(s) ook nog steeds is.
AOW leeftijd berekenen

Hoe kan ik mijn AOW leeftijd berekenen?

Benieuwd hoe je jouw AOW leeftijd kunt berekenen? Dat is heel eenvoudig:

  1. Vul jouw geboortedatum in
  2. Ontdek jouw geschatte AOW leeftijd

Je kunt jouw geboortedatum invullen aan de hand van het jaar waarin je geboren werd, de maand waarin je geboren werd en de dag waarop dat gebeurde. Aan de hand van die informatie zorgen we er met de tool voor dat we een berekening maken van de te verwachten AOW leeftijd zoals die voor jou geldt.

Helaas is het niet mogelijk om met zekerheid te zeggen of die leeftijd geldig blijft. De laatste jaren hebben de verschillende politieke partijen zich hard gemaakt voor verschillende standpunten, waardoor de regels al een paar keer zijn aangepast. Het betekent in de praktijk dat de AOW leeftijd omhoog kan zijn, maar dat die ook weer wat zou kunnen dalen.

Je kunt online jouw AOW leeftijd berekenen, net als die voor andere waarvan je de geboortedatum weet. Je kunt bijvoorbeeld berekenen vanaf welke leeftijd je moet doorwerken tot 66 jaar en voor wie er een leeftijd van 67 jaar geldt. Bovendien is het niet uitgesloten dat toekomstige generaties moeten werken totdat zij 68 zijn of zelfs de leeftijd van 69 of 70 bereiken. Zelf hoef je aan de berekening verder niets te doen, omdat wij die voor je maken.

Waarom gaat de AOW leeftijd omhoog?

De AOW is een sociaal systeem, waarbij er aan de ene kant inleg van premies nodig is om aan de andere kant uitkeringen te kunnen doen. In het verleden ontving iedereen in Nederland die uitkering vanaf de 65e verjaardag. Vanaf dat moment ging de uitkering van start, totdat iemand kwam te overlijden. Het betekent in de praktijk dat de uitkering steeds langer loopt, omdat we gemiddeld genomen ouder worden dan een aantal jaren geleden. Dat gaat een tijdje goed, maar na verloop van tijd lopen de kosten te hoog op en lukt het niet langer om het systeem vol te houden.

Naast het feit dat we steeds iets ouder worden zijn er de afgelopen decennia ook relatief weinig kinderen bij gekomen. Het heeft er door de jaren heen toe geleid dat een relatief kleine groep werkenden de premies inlegt, terwijl een grotere groep ouderen er aan de andere kant gebruik van maakt. Dit heeft ertoe geleid dat er meer wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt, waardoor het systeem financieel helaas niet houdbaar is.

De overheid probeert iedereen een AOW aan te bieden, maar moet aan de andere kant voldoende premies kunnen innen. De combinatie van vergrijzing en een stijgende levensverwachting maakt dit onmogelijk. De overheid heeft besloten om de AOW-uitkering op niveau te houden, door niet ineens minder geld beschikbaar te stellen. Dat betekent aan de andere kant dat mensen hier vanaf een hogere leeftijd gebruik van kunnen maken. Alleen op die manier lukt het ook op de lange termijn om de uitkeringen te blijven doen, ook al is het vanaf een hogere leeftijd.

Hoeveel de AOW leeftijd omhoog gaat is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Tot 2021 wordt de AOW-leeftijd in ieder geval verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Dat betekent dat iedereen vanaf dat jaar 2 jaar langer door moet worden, om daarna gebruik te kunnen maken van de AOW. De gestegen levensverwachting zorgt er aan de andere kant voor dat het ook mogelijk is om er langer van te genieten. Wij zorgen er met de online tool voor dat je kunt berekenen op welke leeftijd jij er gebruik van kunt maken.

Wat zegt de wet?

De wet stelde altijd dat iedereen vanaf 65 jaar gebruik kon maken van de AOW. Dat is inmiddels niet meer het geval, omdat er een aanpassing is geweest. Het betekent in de praktijk dat de AOW leeftijd voortaan afhankelijk is van de levensverwachting. Naarmate mensen in Nederland gemiddeld ouder worden zal het ook langer duren voordat zij gebruik kunnen maken van hun uitkering op basis van de AOW.

De wet bevat een formule die berekent wat de verhoging van de AOW-leeftijd moet zijn, op basis van de levensverwachting. De overheid stelt de AOW-leeftijd steeds voor een aantal jaren vooruit vast, om iedereen die de leeftijd bijna bereikt op tijd zekerheid te bieden. Dat is belangrijk voor de AOW, net als voor een eventueel pensioen dat is opgebouwd bij één of meerdere werkgevers.

Het kan zijn dat de wet de komende jaren of decennia opnieuw wordt aangepast. Dat maakt het lastig om verder vooruit te voorspellen wat de leeftijd zal zijn waarop je gebruik kunt maken van de AOW. De overheid probeert dit in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk te maken, maar kan niet voorkomen dat er over een periode van 5 of 10 jaar veranderingen ontstaan.

Kan mijn AOW leeftijd veranderen?

Wanneer u AOW ontvangt kan veranderen, het is helaas niet meer zo dat er een vaste leeftijd geldt voor iedereen die werkt en heeft gewerkt. Voorheen was het gebruikelijk om de AOW te ontvangen vanaf 65 jaar, maar die periode ligt inmiddels achter ons. Tegenwoordig krijgen mensen hun uitkering op het moment dat ze 66 of 67 jaar oud zijn.

De verwachting is dat dit in de toekomst verder op zal lopen, als ook de levensverwachting weer verder oploopt.

Het is verstandig om regelmatig jouw AOW leeftijd te berekenen. Op die manier krijg je een goed beeld van wat de huidige wetgeving daarover zegt en wat op basis daarvan de verwachting is. Houd er rekening mee dat met name de voorspellingen voor 5 jaar en verder vooruit een grote mate van onzekerheid bevatten. Het kan in die tussenliggende periode zo zijn dat de AOW-leeftijd verder omhoog gaat, waardoor je langer door zal moeten werken.

Het kan in theorie ook zo zijn dat de leeftijd weer omlaag gaat. Dat is het geval als de levensverwachting afneemt. De overheid dient daar rekening mee te houden, dus zal er dan voor moeten zorgen dat mensen juist op jongere leeftijd al een AOW-uitkering ontvangen. Houd er aan de andere kant rekening mee dat dit een onwaarschijnlijk scenario is. De levensverwachting neemt al decennia lang toe en de kans is groot dat dit ook de komende jaren zo zal blijven. Als dat het geval is zal de leeftijd waarop je AOW gaat ontvangen helaas niet zomaar omlaag gaan, maar eerder meestijgen.

AOW en de levensverwachting

Benieuwd hoe de levensverwachting wordt bepaald? Het is belangrijke informatie voor de overheid, om vast te stellen wanneer je AOW kunt ontvangen. De overheid gaat daarvoor uit van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is het centrale bureau in Nederland dat statistieken bijhoudt van de gehele bevolking. Uit de onderzoeken blijkt onder andere hoe oud we gemiddeld worden, waardoor bij te houden valt of dit stijgt of daalt. Op het moment dat we gemiddeld genomen ouder worden laat dit zien dat de levensverwachting toeneemt.

Die verwachting is de laatste decennia flink toegenomen, waardoor de AOW daar inmiddels al op is aangepast. In 1950 werd een man bijvoorbeeld gemiddeld 79 jaar oud. Dat betekende dat iemand bij het bereiken van de AOW-leeftijd van 65 jaar nog zo’n 14 jaar te leven had om van de oude dag te kunnen genieten. In 2013 was de gemiddelde levensverwachting al 83 jaar. Het betekent in de praktijk dat iemand na z’n 65e nog zo’n 18 jaar te leven heeft, waarmee er 4 jaar is bijgekomen met een AOW-uitkering.

De verwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat de stijging de komende jaren door zal zetten. Mannen zullen in 2030 waarschijnlijk gemiddeld 85 jaar oud worden. Dat zou bij AOW vanaf 65 betekenen dat iemand daar zo’n 20 jaar van kan genieten. Dat is bijna 43% langer dan iemand in 1950, waardoor er sprake is van een oneerlijke verhouding. Om terug te gaan naar de oorspronkelijke waarden zou iemand pas op z’n 70e AOW moeten krijgen. De overheid neemt ruim de tijd om de AOW aan te passen aan de levensverwachting, om zowel werkenden als werkgevers daar op een goede manier op voor te bereiden.

De komende jaren zal het Centraal Bureau voor de Statistiek de levensverwachting zo goed mogelijk proberen in te schatten. Dat maakt het mogelijk om daar de AOW van af te laten hangen. Het is een bittere pil voor veel mensen die ontdekken dat ze langer door moeten werken. Aan de andere kant kunnen zij netto nog altijd langer van hun AOW genieten, omdat we een stuk ouder worden dan enkele tientallen jaren geleden.

Berekening: wanneer krijg ik AOW?

Wil je de berekening maken om na te gaan wanneer je AOW krijgt? We hebben het je online zo makkelijk mogelijk gemaakt. Het is voldoende om jouw geboortedatum in te vullen, aan de hand waarvan we laten zien op welke leeftijd je (waarschijnlijk) AOW zal ontvangen.

Die berekening maken we al jaren. Dat was in 2012 nog eenvoudig, omdat toen iedereen die voor 1 januari 1948 geboren was daar vanaf het 65e jaar gebruik van kon maken. Vanaf dat moment is de leeftijd omhoog gegaan, steeds met één of een paar maanden tegelijk. Het kwam op die manier uit op 66 jaar voor iedereen geboren na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953. Die personen konden in 2018 hun AOW gaan ontvangen. Vanaf 2021 krijgt iedereen die na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 is geboren de AOW, omdat ze dan een leeftijd van 67 jaar bereiken.

Hoe het er voor de toekomst uit gaat zien is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat de AOW-leeftijd uiteindelijk verder zal stijgen dan 67 jaar. Alleen op die manier valt dit netjes in verhouding te houden tot de levensverwachting die is toegenomen. Het is een belangrijke leeftijd voor veel werkenden, omdat ze vanaf dat moment kunnen stoppen of flink minder kunnen gaan werken.

Door jouw geboortedatum in te vullen kunnen we aangeven wanneer je AOW zal ontvangen of kunnen we zorgen voor een goede inschatting. We zijn helaas afhankelijk van de wet en de manier waarop die misschien verandert. Zodra dat het geval is passen we de berekening er natuurlijk meteen op aan, waardoor je een goede inschatting kunt maken van de leeftijd waarop je de AOW ontvangt.

De berekening van jouw AOW-leeftijd kost je maximaal een minuut de tijd, omdat je alleen jouw geboortedatum hoeft in te vullen. Wij maken de berekening en laten het je zien, zodat je op dat moment meteen weet waar je aan toe bent en je je daar alvast op kunt voorbereiden.

Nieuws over AOW leeftijd

De AOW gaat omhoog. Helaas voor pensioenopbouw niet altijd goed nieuws.

Een stijging van meer dan 10 procent van het minimumloon en de AOW in 2023 betekent direct dat jouw pensioensparen waarschijnlijk lager wordt. Hogere AOW, minder pensioensparen. Meer AOW is leuk voor gepensioneerden, maar heeft gevolgen voor wie nog bezig is met pensioen opbouwen.

» Lees het volledige bericht
Wat is de AOW leeftijd?

De AOW leeftijd wordt ook wel AOW-gerechtigde leeftijd genoemd. Het is de leeftijd die je krijgt wanneer je recht hebt op pensioen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Er wordt in vele andere wetten en besluiten ook naar verwezen als “de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet’’.

» Lees het volledige bericht
Wanneer mag ik met pensioen?

Dat is een vraag die jij je vast wel eens afgevraagd hebt, een van de redenen kan dan ook zijn dat je op het nieuws hebt gehoord dat de Nederlanders steeds later met pensioen mogen. Maar hoe zit dat eigenlijk precies? Dat lees je hier.

» Lees het volledige bericht
Wat is er voor jouw pensioen veranderd?

Iedereen wil wel graag weten wat er in dit nieuwe jaar allemaal gaat veranderen voor je pensioen. Wij leggen je het uit.

» Lees het volledige bericht
SP wil AOW flink verhogen

De SP heeft z’n verkiezingsprogramma bekendgemaakt en schrijft daarin onder andere dat het de AOW flink wil verhogen. Het is de uitkering die ouderen krijgen van de overheid, op basis van het aantal jaren dat ze in Nederland werkzaam en woonachtig zijn geweest.

» Lees het volledige bericht
We worden gemiddeld 5 jaar ouder dan in 1956 toen de AOW werd ingevoerd

De AOW-leeftijd gaat sinds enige tijd steeds een beetje verder omhoog. Dat betekent dat we langer moeten doorwerken.

» Lees het volledige bericht
Klijnsma reageert nog niet op opvallende AOW-uitspraak

Er vond onlangs een opvallende AOW-uitspraak plaats door een rechtbank in Noord-Nederland. Hieruit kwam voort dat de verhoging van de AOW-leeftijd een ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht zou vormen.

» Lees het volledige bericht
Veel ouderen vinden AOW-leeftijd onduidelijk

Het is voor veel ouderen niet goed duidelijk wanneer zij recht krijgen op een AOW-uitkering. Dit heeft vooral te maken met de verhoging die de overheid op dit moment doorvoert.

» Lees het volledige bericht
AOW-gat dreigt voor oud-medewerkers Philip Morris

Er dreigt een AOW-gat voor tientallen oud-medewerkers van Philips Morris Holland. De sigarettenfabrikant sloot haar deuren in Nederland, waardoor een grote groep medewerkers op straat kwam te staat.

» Lees het volledige bericht
Verhoging AOW-leeftijd meest pijnlijk voor zestiger

De verhoging van de AOW-leeftijd blijkt vooral pijnlijk voor zestigers, zij hebben daar het meeste last van. Dat waarschuwt het informatieplatform Wijzer in Geldzaken.

» Lees het volledige bericht