Berekenen.nl
Geplaatst op 27 januari

De AOW gaat omhoog. Helaas voor pensioenopbouw niet altijd goed nieuws.

Een stijging van meer dan 10 procent van het minimumloon en de AOW in 2023 betekent direct dat jouw pensioensparen waarschijnlijk lager wordt. Hogere AOW, minder pensioensparen. Meer AOW is leuk voor gepensioneerden, maar heeft gevolgen voor wie nog bezig is met pensioen opbouwen.

AOW en werkgeverspensioen

Je krijgt een deel van jouw pensioen van de overheid, de AOW. Iedereen krijgt deze vergoeding op de pensioengerechtigde leeftijd. Je kunt jouw pensioen ook in kaart brengen via jouw werkgever. Dit heet in vaktaal een beroepspensioen. Hoeveel dat is, verschilt per werkgever. Maar je krijgt nooit pensioen van jouw hele salaris. Je krijgt namelijk al een deel van jouw pensioen (AOW) van de overheid.

Het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd

Er wordt rekening gehouden met AOW via de AOW-franchise. De AOW-franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw berekend. In 2022 bedraagt ​​de AOW-franchise circa 15.000 euro. Dit betekent dat als je 50.000 euro verdient, je een pensioen kunt opnemen van meer dan 35.000 euro (50.000 min 15.000 euro). Deze 35.000 euro heet de pensioengrondslag en is de grondslag voor het werkgeverspensioen.

Als de AOW sneller stijgt dan je salaris

Terug naar wat een hogere AOW betekent om jouw pensioen te sparen. Hoe hoger de AOW, hoe hoger de AOW-aftrek en hoe lager jouw pensioengrondslag. Dit betekent dat als jouw AOW sneller stijgt dan jouw salaris, je via jouw werkgever een lager pensioen kunt uitrekenen.

Wat betekent dit concreet? 

“Als de AOW-franchise omhoog gaat en het salaris gelijk blijft, gaat de pensioengrondslag omlaag. Dan bouw je minder pensioen op”, zegt Nick Sprangers, hoofd team services bij Aegon Capital. “Dit effect is groter voor laagverdieners dan voor hoogverdieners. In 2022 gaat de AOW met 10% omhoog en daarmee ook de AOW-franchise. De franchise gaat daarmee omhoog van 15.000 euro naar 16.500 euro. Deze verhoging van de franchiseovereenkomst met 1.500 euro raakt een salaris van 25.000 euro meer dan een salaris van 90.000 euro."

Nadelig met een relatief laag inkomen

Opvallend is dat vooral een verhoging van het minimumloon en de AOW een negatief effect kan hebben op werknemers met een relatief laag inkomen. Uiteindelijk zal het pensioeninkomen sterker dalen dan het hogere inkomen.

Dirk Korbee, hoofd financiën en risico bij Aegon Capital: "De groep die de overheid wil beschermen tegen de gevolgen van hoge inflatie zal het meest te lijden hebben, mensen met een  inkomen boven het minimumloon."

Hoe erg is een lagere pensioenopbouw?

Hoe erg is het dat je de mogelijkheid hebt om minder pensioen in te brengen? Heb je niet ook een hogere AOW en hoef je dus minder te sparen?

Dit geldt als de AOW koopkracht behoudt bij pensionering. Dat is in het verleden altijd zo geweest, maar biedt geen garantie voor de toekomst.

"Veel belangrijker is echter wat een kleinere pensioenbesparing betekent voor het gezinspensioen", zegt Sprangers. Een nabestaandenpensioen is een levenslange uitkering die jouw partner ontvangt na jouw overlijden. "In veel pensioenstelsels hangt de hoogte van het nabestaandenpensioen af ​​van de pensioengrondslag in het jaar van overlijden. Als die volgend jaar omlaag gaat, wordt ook die uitkering lager. Niet eenmalig, maar levenslang."

Wat kun je hier als werkgever aan doen?


1. Eenmalige uitkering
Veel werkgevers zullen hun werknemers dit of volgend jaar een bedrag ineens betalen om de gevolgen van de hoge inflatie te verzachten. Theoretisch zou zo'n tijdelijke salarisverhoging leiden tot een grotere pensioenopbouw; het salaris is immers hoger. Maar in de praktijk is dit waarschijnlijk niet het geval. Korbee: "Bij het in kaart brengen van een pensioen, bonus of premie wordt vaak geen rekening gehouden. Ook blijft het eigen risico de komende jaren hoog, terwijl de bonus eenmalig is.”

2. Aanvullend nabestaandenpensioen
Een manier om de gevolgen te beperken is het afsluiten van een ANW-aansprakelijkheidsverzekering voor jouw werknemers. Dit is een aanvullend nabestaandenpensioen voor mensen die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor  de landelijke ANW-uitkering, een soort AOW voor nabestaanden. In 1996 is de ANW gekort zodat slechts een (zeer) klein aantal nabestaanden er recht op heeft - alleen nabestaanden van het minimumloon of er net boven.

3. Alle pensioenruimte benutten
Je kunt ook kijken of er extra ruimte is in jouw huidige pensioenregeling. Volgens Sprangers krijgen niet alle werknemers het maximale pensioen.

4. Collectieve overlijdensrisicoverzekering
Mocht dit geen oplossing bieden, dan heeft de werkgever alsnog de mogelijkheid om een ​​collectieve levensverzekering af te sluiten. Als de werknemer overlijdt, ontvangen zijn of haar nabestaanden een bedrag. Als werknemer kun je natuurlijk zelf een levensverzekering afsluiten.

Nu inzicht en overzicht hebben, zorgt ervoor dat je doordachte en bewuste keuzes voor later kan maken.

Online AOW leeftijd berekenen
Wil je online je AOW leeftijd berekenen? Met één druk op de knop kun je zien op welke leeftijd jij met pensioen kan!