Berekenen.nl
Geplaatst op 8 januari

Wat is er voor jouw pensioen veranderd?

Iedereen wil wel graag weten wat er in dit nieuwe jaar allemaal gaat veranderen voor je pensioen. Wij leggen je het uit.

Meer pensioen voor zelfstandigen

Sinds het begin van dit jaar is het pensioen van zelfstandigen op dezelfde manier worden berekend als van werknemers. Een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van bijvoorbeeld €30,000 zal daardoor sinds dit jaar voor elk gewerkt jaar €127 extra pensioenrechten opbouwen. Wie er een volledige loopbaan van 45 jaar op heeft zitten, zal €5,552 meer pensioen krijgen.

Minimumpensioen boven 1300 euro

Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe drempel opgetrokken vanaf wanneer een gepensioneerde de ZIV bijdrage moet betalen het plafond van €1,561 naar €1,597 voor een alleenstaande en van €1,850 tot €1,893 voor een gezinspensioen. De maandelijkse ZIV bijdrage is 3,55 procent van het brutobedrag van uw pensioen als die de drempel overschrijdt.

Ook het maximumpensioen is omhoog

Niet alleen de laagste pensioenen worden opgetrokken. Ook de hoogste pensioenen gaan erop vooruit. Want het loonplafond, het maximale loonbedrag waarop de pensioenen berekend worden, stijgt in lij met de verhoging van het minimumpensioen. Het principe meer loon is gelijk aan meer pensioen gaat voor werknemers en zelfstandigen op tot aan het bereiken van het loonplafond dat maximale loon dat meetelt voor de berekening van het pensioen van een werknemer wordt sinds 2021 opgetrokken met 2,38 procent. Tussen 2021 en 2024 zal het elk jaar worden verhoogd, tot een totale stijging van 9,86 procent tegenover nu.

De AOW-leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd blijft het zelfde oftewel 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. Bereken hier jouw AOW-leeftijd.

Bedrag ineens opnemen

Iedereen die pensioen heeft opgebouwd, krijgt de mogelijkheid om maximaal 10 procent in een keer op te nemen. Dat geld mogen zij naar eigen inzicht besteden van een wereld reis tot het aflossen van je hypotheek. Ook bevroren pensioen in eigen beheer, netto pensioen, oudedagsvoorzieningen, opgebouwd in de derde pijler en netto lijfrente mogen op deze manier worden opgenomen. Bereken hier jouw lijfrente. De gedeeltelijke afkoop moet wel op de ingangsdatum van het pensioen plaatsvinden. Als de pensioenovereenkomst of pensioenregeling de mogelijkheid van een hoog-laagconstructie biedt, mag er bovendien alleen een bedrag worden opgenomen als de pensioengerechtigde als geen gebruik maakt van de hoog-laagconstructie. Het is niet toegestaan om een bedrag op te nemen als dat betekent dat de pensioenuitkering daarna onder de afkoopgrens ligt.

Meer pensioenpremie

Omdat de pensioenen de premies niet meer mogen dempen, zal je misschien wel denken dat pensioenen duurder worden. Maar als pensioenfondsen geen buffers meer hoeven aan te houden wordt de premie daar juist minder van. Het is dan ook de bedoeling van het pensioenakkoord dat de pensioenpremie min of meer het zelfde blijft. Voor pensioengerechtigden met een uitgebreide risicodeling betekent dat wel een veel onstabielere pensioenaanspraak. Meer betalen wil namelijk niemand.