Berekenen.nl
Geplaatst op 17 augustus

Wat is de AOW leeftijd?

De AOW leeftijd wordt ook wel AOW-gerechtigde leeftijd genoemd. Het is de leeftijd die je krijgt wanneer je recht hebt op pensioen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Er wordt in vele andere wetten en besluiten ook naar verwezen als “de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet’’.

De AOW leeftijd werd in de oorspronkelijke versie van de wet in 1956 vastgesteld op 65 jaar. Dit werd in 2012 gewijzigd door het demissionaire kabinet-Rutte I met steun van D66, Groenlinks en ChristenUnie.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de wettelijke pensioenleeftijd van het kalenderjaar en de persoonlijke wettelijke pensioenleeftijd. Dit laatste is afhankelijk van de geboortedatum en het bereik van de AOW-leeftijden in verschillende jaren totdat de persoon uiteindelijk de AOW-leeftijd in het kalenderjaar bereikt. Voor degenen die na 1958 zijn geboren, is de wettelijke pensioenleeftijd nog onbekend, ook als de wet in de toekomst niet wordt gewijzigd.

AOW leeftijd online berekenen

Je kunt online je AOW-leeftijd berekenen door in te vullen wanneer je bent geboren. De berekening gaat uit van je geboortedatum en gebruikt de verhoging en de plannen op dit gebied om na te gaan op welk moment je met pensioen kunt. Houd er rekening mee dat de leeftijd op dit moment staat op 67 jaar, er liggen al plannen om de leeftijd daarna verder op te schroeven en in sommige sectoren gaan ze naar beneden. Je kunt online je AOW-leeftijd berekenen en nagaan hoe lang je door dient te werken. Des te ouder je bent, des te nauwkeuriger de berekening van de AOW-leeftijd is.