Berekenen.nl
Geplaatst op 29 januari

Klijnsma reageert nog niet op opvallende AOW-uitspraak

Een vrouw spande de zaak over verhoging van de AOW leeftijd aan omdat zij zich niet in staat achtte om nog aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Ze was daarvoor te oud geworden en kreeg onvoldoende kansen van bedrijven. Ze had daardoor te weinig mogelijkheden om in te spelen op de verschuiving van de AOW-leeftijd, waardoor ze vond dat ze recht had op een eerdere AOW uitkering.

Nog niet ingaan op gevolgen

Staatssecretaris Jette Klijnsma is hiervoor mede verantwoordelijk, ze heeft aangegeven hangende het hoger beroep dat is aangespannen nog niet op de zaak in te willen gaan. We weten daardoor nog niet welke gevolgen dit mogelijk zal hebben voor de verhoging van de AOW leeftijd voor anderen. In een brief aan de kamer laat ze in ieder geval weten dat de zaak nu bij de Centrale Raad van Beroep ligt. Een uitspraak daarvan moet meer duidelijkheid gaan geven over de rechten van mensen die hun AOW leeftijd zien verschuiven.

AOW leeftijd berekenen

Wil je zelf de AOW leeftijd berekenen, om na te gaan wanneer je op basis van de nieuwe wetgeving kunt rekenen op de uitkering? Je kunt online een AOW leeftijd berekening maken, zodat je direct weet waar je aan toe bent en je weet hoe lang je nog door dient te werken. In de meeste gevallen zal de AOW leeftijd hoger komen te liggen dan je waarschijnlijk had gedacht. We gaan niet langer meer met 65 jaar met pensioen. Je kunt online je AOW leeftijd berekenen aan de hand van je eigen geboortedatum, zodat je daar goed van op de hoogte bent.