Berekenen.nl
Geplaatst op 25 juli

Verhoging AOW-leeftijd meest pijnlijk voor zestiger

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd, waardoor met name zestigers te maken krijgen met een langere periode waarin zij zullen moeten blijven werken. In het huidige tempo zou de AOW-leeftijd in 2023 op 67 jaar uitkomen, als het gevolg van de nieuwe plannen gebeurt dat al in 2021. Na die tijd wordt aan de hand van de levensverwachting bepaald of de AOW-leeftijd eventueel verder omhoog kan.

Flink later met pensioen

Met name mensen tussen de 58 en 64 jaar krijgen te maken met een latere pensioenuitkering. Zij kunnen tot 9 maanden langer door moeten werken. Wanneer zij precies de AOW-leeftijd bereiken hangt af van hun geboortedatum. De mensen tussen 59 en 62 jaar hebben volgens het ministerie van Financiën het meeste nadeel. Zij zullen een aantal maanden langer door moeten werken tot zij de AOW-leeftijd bereiken en ook de mogelijkheid hebben om hun pensioen uit te laten keren. Het is uiteraard mogelijk om online de exacte AOW-leeftijd te berekenen.

Online AOW-leeftijd berekenen

Je kunt online je AOW-leeftijd berekenen door aan te geven wanneer je bent geboren. De berekening gaat uit van je geboortedatum en gebruikt de verhoging en de plannen op dit gebied om na te gaan op welk moment je met pensioen kunt. Houd er rekening mee dat de leeftijd in eerste instantie omhoog gaat naar 67 jaar, er liggen al plannen om de leeftijd daarna verder op te schroeven. Je kunt online je AOW-leeftijd berekenen en nagaan hoe lang je door dient te werken. Des te ouder je bent, des te nauwkeuriger de berekening van de AOW-leeftijd is.