Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (2)

Transitievergoeding

Uw bruto maandsalaris inclusief vakantie geld en de 13e maand

Transitievergoeding

Bij ontslag is er sprake van een ontslagvergoeding, ook wel de gouden handdruk genoemd. De hoogte van deze ontslagvergoeding wordt in overeenkomst tussen werknemer en werkgever vastgesteld maar kan in sommige gevallen ook bepaald worden door de kantonrechter. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt berekend door middel van de kantonrechtersformule. Vanaf 1 juli 2015 wordt er bij het ontslag de transistievergoeding gebruikt. Deze wordt op een andere manier berekend.

Wanneer krijg je transitievergoeding?

Niet bij elk ontslag is er sprake van een transitievergoeding. Het komt alleen voor wanneer je een ontslag hebt op basis van wederzijds goedvinden. Dat wil zeggen dat je werkgever je arbeidsovereenkomst in overleg met jou heeft verbroken. Je gaat overleggen met je werkgever over de hoogte van deze vergoeding. Wanneer je een tijdelijk contract hebt, op proeftijd bent of op staande voet wordt ontslagen is er geen sprake van een transitievergoeding.

 

Berekenen van de transitievergoeding

Wanneer de werkgever en werknemer het niet eens zijn over de hoogte van de transistievergoeding dan kan de kantonrechter deze bepalen. Vanaf 1 juli 2015 zal hij deze berekenen via de formule voor de transitievergoeding. Het bedrag kan afwijken van de formule wanneer het ontslag sterk te weiten is aan werknemer of werkgever. 
De transitievergoeding is maandloon maal het gewogen aantal jaren dienst. Zo tellen de jaren voor de tien jaar dienst eenderde mee en de jaren daarna een half. Ben je al vijftig dan tellen alle gewerkte jaren na je vijftigste gewoon één keer mee. Voorbeeld: een man van 36 die twaalf jaar voor 3000 euro per maand gewerkt krijgt 1/3 * 10 * 3.000 + 1/2 * 2 * 3.000 = 13.000 euro.

Deze tool geeft uw transitievergoeding aan volgens de berekening. Dit hoeft niet te betekenen dat dit ook de werkelijke waarde van uw transitievergoeding is. In de meeste gevallen wordt dit tussen werkgever en werknemer besloten.