Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (2)

Transitievergoeding

Transitievergoeding berekenen? Met onze tool bereken je aan de hand van een paar eenvoudige gegevens snel waar je recht op hebt. We vragen je om jouw leeftijd, het aantal jaren dat je een dienstverband had en je bruto maandinkomen. Aan de hand daarvan maken we de berekening, zodat je goed weet waar je recht op hebt. lees meer

Transitievergoeding

Twijfel je of je recht hebt op een transitievergoeding en wil je weten hoe hoog de vergoeding is? Of hoe zo’n berekening tot stand komt? We leggen het je uit, net als over de opbouw per dag. En wat je kunt doen om de vergoeding tijdig aan te vragen en te ontvangen, of wat er moet gebeuren als dat niet is gelukt.

Heb ik recht op een transitievergoeding?

Weet je niet zeker of je in jouw situatie recht hebt op een transitievergoeding en of het de moeite waard is om die te berekenen? Het is een vergoeding waar je recht op hebt als jouw werkgever het dienstverband beëindigt. Belangrijk daarbij is dat het ontslag toestemming heeft gekregen van het UWV of de kantonrechter. In die gevallen is er aan een paar belangrijke voorwaarden voldaan, waardoor jij in aanmerking kunt komen voor de vergoeding.

Tip: eindigt een tijdelijk contract, omdat de werkgever besluit om die niet te verlengen? Ook in dat geval heb je recht op een transitievergoeding.

Beëindig je zelf de arbeidsovereenkomst? In sommige gevallen kun je gebruik maken van de vergoeding. Het is in dat geval belangrijk dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Je kunt dan toch gebruik maken van de vergoeding, ondanks dat jij de persoon bent die besluit om de overeenkomst op te zeggen.

Hoe hoog is mijn transiastievergoeding?

Benieuwd hoe hoog de transitievergoeding zal zijn? Je kunt dat online berekenen, met onze handige tool. Bovendien kunnen we je aangeven hoe de hoogte bepaald wordt.
Belangrijk zijn in ieder geval het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst. Je krijgt een vergoeding op basis van de volgende richtlijn:

Een derde van het maandsalaris, per gewerkt dienstjaar

Houd er rekening mee dat de overheid de regeling kan aanpassen. Dit is de richtlijn voor 2020. Voor die tijd was er sprake van een hogere transitievergoeding, maar dit is door de overheid aangepast.

Tip: is er sprake van een vaststellingsovereenkomst? In dat geval wordt nog steeds gebruik gemaakt van een hogere vergoeding. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte bent van je rechten en schakel daarvoor eventueel een specialist in die je kan adviseren.

Let op: heb je een hoog salaris? Een transitievergoeding mag maximaal €83.000 bedragen. Of maximaal 1 jaarsalaris, als dat hoger is dan de genoemde €83.000.

Opbouw per dag: hoe werkt dat?

Voor de vergoeding wordt gerekend met een opbouw per dag. Die is belangrijk, om na te gaan waar je recht op hebt aan de hand van de periode dat je voor een bedrijf werkte. Je ontvangt een vergoeding op basis van een derde van het maandsalaris, per jaar dat je er werkte. Bovendien kun je voor elke dag, week of maand bovenop het hele dienstjaar een vergoeding naar rato ontvangen.

Dat betekent in de praktijk dat je ook een niet-volledig dienstjaar mee kunt laten tellen voor de berekening. Dat is handig bij tijdelijke contracten die niet verlengd worden, net als wanneer je voor het einde van het dienstjaar wordt ontslagen.

Wil je de vergoeding berekenen aan de hand van de opbouw per dag? Voor de juiste transitievergoeding zet je dan twee stappen:
 • Dienstjaren
  Bereken het aantal dienstjaren. Vermenigvuldig dit met een derde van het maandsalaris.
 • Extra, voor gedeeltelijk dienstjaar
  Bereken de transitievergoeding naar rato, bijvoorbeeld voor 3 maanden dat je in dat jaar in dienst bent geweest. Dat is een kwart van een dienstjaar. Neem een maandsalaris (per dienstjaar) en deel dat bedrag door 4, om uit te komen op een kwart.

Voorbeeld

Stel je bent 6 jaar en 9 maanden in dienst geweest. Je hebt een bruto maandsalaris van €2.850 gehad. De berekening ziet er dan als volgt uit:

 • Dienstjaren
  6 dienstjaren, op basis van een maandsalaris van €2.850. Een derde daarvan is €950. Maal zes dienstjaren gaat het om €5.700.
 • Extra, voor gedeeltelijk dienstjaar
  Het laatste dienstjaar telt voor 75% meer, op basis van 9 van de 12 maanden. Een derde van het maandsalaris (voor een dienstjaar) is €950. Op basis van 75% daarvan ontvang je €712,50.
De beide bedragen samen zijn goed voor een transitievergoeding van €6.412,50.

Tijdig ontvangen: waar moet ik op letten?

Het is belangrijk dat je de transitievergoeding tijdig van jouw werkgever ontvangt. Dat betekent in de praktijk dat je het bedrag binnen 1 maand na het beëindigen van de overeenkomst op je rekening moet hebben staan.

Het is belangrijk dat de werkgever het geld op tijd naar je overmaakt. Dat heeft onder andere te maken met de snelheid waarmee een kantonrechter uitspraak moet doen over eventuele geschillen. Worden jullie het er niet over eend? Binnen 3 maanden na afloop van de dienstbetrekking moet de kantonrechter een uitspraak kunnen doen.

Betaalt de werkgever niet op tijd uit? Je hebt dan recht op de wettelijke rente over het bedrag. Die bedraagt in 2020 2%. Je hebt in totaal 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Die kan op die manier de werkgever dwingen om het bedrag uit te betalen, zodat je daar gebruik van kunt maken.

Heb je de transitievergoeding niet ontvangen, en weigert de werkgever die uit te betalen? Het is verstandig om contact op te nemen met een arbeidsjurist. Die kan je vertellen over je specifieke rechten, of eventuele uitzonderingen waarvan sprake is.

Transitievergoeding of hogere ontslagvergoeding

Sommige werkgevers proberen het ontslag onderling te regelen, zodat ze je geen transitievergoeding hoeven te betalen. Dat hoeft niet per sé een slechte keuze te zijn. Wel is het belangrijk om goed op te letten wat je krijgt voorgesteld.

Een normale ontslagprocedure loopt via het UWV of de kantonrechter. In dat geval is er sprake van een transitievergoeding. In plaats daarvan kan de werkgever er samen met jou uit proberen te komen. Je krijgt bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding aangeboden. In ruil daarvoor vraagt de werkgever je om akkoord te gaan met het ontslag. En op die manier geen gebruik te maken van de transitievergoeding
.
Het komt regelmatig voor dat een werkgever een tot twee keer hogere ontslagvergoeding aanbiedt. Dat is gebaseerd op de oude regeling voor de transitievergoeding, waarbij er sprake was van een hoger bedrag. Dat kan zowel voor jou als voor de werkgever een interessante keuze zijn.

Let op: ga je akkoord met een hogere ontslagvergoeding? Je hebt dan geen recht meer op een vergoeding voor de transitie. Houd daar rekening mee, en laat je niets ondertekenen waar je niet volledig achter staat. Veel werknemers maken gebruik van een arbeidsjurist. Die weet welke mogelijkheden en zijn en wat de gevolgen zijn als je een bepaalde keuze maakt.

Online transitievergoeding berekenen

Online jouw transitievergoeding berekenen en benieuwd welke gegevens we daarvoor gebruiken? Dat zijn er in ieder geval twee:

 • Aantal jaren dienstverband
  Belangrijk, omdat je op basis van het aantal jaren dat je in dienst was kunt berekenen welke transitievergoeding je ontvangt. Ieder jaar is goed voor een derde van het salaris per maand. En werk je er nog geen jaar of bijvoorbeeld 4,5 jaar? Uiteraard krijg je ook voor dat halve jaar een vergoeding. Onze berekening laat je precies zien waar je recht op hebt, zodat je dat aan de werkgever voor kunt leggen.
 • Bruto maandinkomen
  Jouw bruto maandinkomen bepaalt welke vergoeding je ontvangt voor de transitie. Dat geld kun je bijvoorbeeld gebruiken om een traject in te gaan, waarbij een specialist je helpt aan een nieuwe uitdaging. Ga uit van het laatst verdiende salaris. Ook als je in de jaren daarvoor minder ontving, is dit het bedrag waarmee je moet rekenen voor de transitievergoeding.
Je kunt online een berekening maken voor de transitievergoeding, zonder dat je daar allerlei aanvullende gegevens voor nodig hebt. Op die manier laten we zien wat je van jouw werkgever

Nieuws over Transitievergoeding

Heb ik recht op transitievergoeding?

In een van onze vorige blogs hebben we het gehad over transitievergoeding, wat is het en hoe werkt het. Nu vraag jij je vast af of je er recht op hebt. Wij leggen je het uit.

» Lees het volledige bericht
Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een ontslagvergoeding waarop je recht hebt als je ontslagen wordt of als je arbeidscontract niet verlengend wordt. De hoogte van deze transitievergoeding is een derde van je maandsalaris.

» Lees het volledige bericht