Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.6 / 10 (436)

Pensioenleeftijd berekenen

Ben jij benieuwd wat je pensioenleeftijd is en wil jij deze berekenen? Je pensioenleeftijd is voor de overheid je AOW-leeftijd. Over deze pensioenleeftijd vertellen wij je graag wat meer. Wil je direct je pensioenleeftijd berekenen? Vul je geboortejaar in en wij doen de rest. lees meer

Pensioenleeftijd AOW berekenen

Wil je de pensioenleeftijd berekenen? Je kunt dat eenvoudig doen, aan de hand van je geboortedatum. Wij passen de wettelijke regels voor de pensioenleeftijd toe, op basis waarvan je bijvoorbeeld kunt berekenen hoe lang je nog door dient te werken. Voorheen kon je standaard met 65 jaar met pensioen, dat is sinds 2016 niet meer het geval. In plaats daarvan dien je er rekening mee te houden dat de pensioenleeftijd omhoog gaat, de overheid maakt die op termijn afhankelijk van de leeftijdsverwachting.

Je kunt online de pensioenleeftijd berekenen, wij zorgen ervoor dat we de wettelijke regels toepassen op basis van de richtlijnen zoals de overheid die heeft bepaald. Het is de SVB die de pensioenleeftijd vaststelt en op basis daarvan zal uitkeren, het is de Sociale Verzekeringsbank die de taak van de overheid uitvoert.

De overheid verhoogt de AOW-leeftijd sinds 2016 in stappen van 3 maanden. Dat betekent dat we ieder jaar een paar maanden later met pensioen kunnen. Wil je de pensioenleeftijd berekenen? Dan is het dus van belang om er rekening mee te houden dat de datum waarop je met pensioen kunt steeds een beetje verder weg komt te liggen. Vanaf 2019 gaat de pensioenleeftijd nog sneller omhoog, de overheid zal dan jaarlijks 4 maanden toevoegen aan de leeftijd die je dient te bereiken. De overheid doet dit om een aantal jaren in te halen, waarin de pensioenleeftijd niet is gestegen, maar we wel steeds ouder zijn geworden. Volgens de overheid is het niet langer haalbaar om iedereen vanaf 65 jaar pensioen uit te betalen. Dit heeft deels te maken met het feit dat we steeds ouder worden en daardoor langer pensioen ontvangen, daarnaast zijn er minder werkenden beschikbaar die het pensioen voor de ouderen kunnen opbrengen.

Penisoenleeftijd berekenen

Vanaf 2022 kun je de pensioenleeftijd berekenen aan de hand van de leeftijdsverwachting, het is voor die periode niet meer mogelijk om op voorhand na te gaan op welke leeftijd je met pensioen kunt gaan. De definitieve pensioenleeftijd wordt dan pas 5 jaar voordat je met pensioen kunt bekend. Ben je nu bijvoorbeeld 35 jaar? Dan kun je pas ruim na 2022 met pensioen. Je hoort 5 jaar van tevoren wanneer je met pensioen kunt, tot die tijd kun je wel een schatting maken, maar gaat het nooit om een definitieve berekening. Op het moment dat we online je pensioenleeftijd berekenen doen we dat op basis van de meest actuele en waarschijnlijke gegevens. Zou de levensverwachting in de laatste paar jaren ineens flink oplopen of verminderen? Dan zal de overheid jouw pensioenleeftijd daar op aanpassen. Het is het CBS dat de berekeningen voor de levensverwachting maakt, aan de hand waarvan de SVB voor de overheid de definitieve pensioenleeftijd berekent.

De overheid zal vanaf 2017 ieder jaar vaststellen wat over 5 jaar de AOW-leeftijd is, zodat we aan de hand daarvan de pensioenleeftijd kunnen berekenen. In de praktijk betekent dit dat je 5 jaar op voorhand je definitieve pensioenleeftijd kunt berekenen, tot die tijd gaat het om een schatting aan de hand waarvan je ongeveer na kunt gaan wanneer je van je pensioen kunt gaan genieten. Nederlanders zijn de laatste eeuw steeds ouder geworden, het CBS verwacht dat deze trend de komende tijd door zal zetten. Indien dat het geval is zal de pensioenleeftijd verder oplopen, waardoor je langer door dient te werken voordat je met pensioen kunt.

Pensioenleeftijd SVB

Benieuwd welke pensioenleeftijd de SVB je toebedeelt? Je kunt dit berekenen aan de hand van je geboortedatum. Ben je bijvoorbeeld geboren in 1990? In dat geval is het nog niet mogelijk om de exacte pensioenleeftijd te berekenen. Je kunt er in ieder geval al vanuit gaan dat je minimaal 67 jaar dient te zijn. Wat de precieze pensioenleeftijd wordt hangt af van de ontwikkeling van de levensverwachting. Hetzelfde geldt wanneer je geboren bent in 1980, 1970 of 1960. Dat heeft te maken met het feit dat je voor 2022 nog geen 67 zal zijn. Vanaf dat moment zal de overheid de pensioenleeftijd steeds opnieuw door de SVB laten vaststellen, waardoor die behoorlijk hoger kan uitvallen dan nu het geval is.

Ben je geboren in bijvoorbeeld 1950? Dan is het al wel mogelijk om je pensioenleeftijd te berekenen, zodat je nu alvast na kunt gaan tot wanneer je door dient te werken. Indien je geboren bent in 1950 kun je helaas niet meer automatisch met 65 jaar met pensioen. In plaats daarvan zal je met pensioen gaan vanaf het moment dat je 65 jaar en 3 maanden oud bent. Ben je al een jaar ouder, ben je geboren in 1949? In dat geval kun je met 65 jaar en 2 maanden met pensioen. Naarmate je ouder bent mag je eerder met pensioen, omdat we de pensioenleeftijd sinds een aantal jaren aan het opschuiven zijn richting de 67 jaar. Ben je bijvoorbeeld geboren in 1953? In dat geval kun je met pensioen wanneer je 66 jaar en 4 maanden bent. Dat betekent dat je bijna anderhalf jaar langer door dient te werken. Een ieder die jonger is dient nog langer door te werken. In ieder geval tot de nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar en waarschijnlijk nog langer, op basis van de levensverwachting tegen die tijd.

Tabel verhoging AOW pensioenleeftijd

Je bent geboren Je krijgt AOW in Je leeftijd als je AOW-uitkering ontvangt
Na 30-06-1951 en voor 1-4-1952 2017 65 jaar en 9 maanden
Na 31-3-1952 en voor 1-1-1953 2018 66 jaar
Na 31-12-1952 en voor 1-9-1953 2019 66 jaar en 4 maanden
Na 31-8-1953 en voor 1-5-1954 2020 66 jaar en 8 maanden
Na 30-4-1954 en voor 1-1-1955 2021 67 jaar
Na 31-12-1954 en voor 1-10-1955 2022 67 jaar en 3 maanden
Na 30-9-1955                              nog niet bekend nog niet bekend                                     

Wettelijke pensioenleeftijd in Europa

Benieuwd naar de wettelijke pensioenleeftijd in Europa, bijvoorbeeld om na te gaan hoe andere landen het doen ten opzichte van Nederland? In een aantal landen ligt de pensioenleeftijd een stuk lage, andere landen houden de leeftijden aan zoals we die ook in Nederland kennen. Luxemburg is bijvoorbeeld een land dat gebruik maakt van 65 jaar en daar voorlopig aan vast lijkt te houden. Gemiddeld genomen stopt men er echter al bij 57,5 jaar met werken, ruim onder het gemiddelde in Europa. Ook in België kan men in de praktijk behoorlijk vroeg met pensioen, gemiddeld is iemand daar 58,1 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd in Frankrijk ligt met 58,7 jaar ook nog onder de 60, al kunnen ouderen er wettelijk gezien met 62 met pensioen. Vanaf hun 67ste ontvangen ze een volledig pensioen, waardoor de wettelijke regelingen daar behoorlijk lijken op die in Nederland.

Pensioenleeftijd Europa

Italië, Griekenland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een bijzondere regeling met betrekking tot de pensioenleeftijd geïmplementeerd. Vrouwen kunnen er met 60 jaar met pensioen, de mannen dienen aan de andere kant een stuk langer door te werken. In Italië, Griekenland en Oostenrijk dienen de mannen tot 65 jaar door te werken, de mannen in het Verenigd Koninkrijk kunnen past bij 66 jaar met pensioen. Het lijkt aan te geven dat de landen zich net als Nederland bewust zijn van het feit dat we de pensioenleeftijd moeten verhogen om het stelsel goed betaalbaar te kunnen houden.

Spanje heeft net als Nederland een verhoging voorgesteld, vanaf 2031 geldt daar een pensioenleeftijd van 67 jaar. Tot die tijd gaat het om 65 jaar en is er net als in Nederland sprake van een geleidelijke toename. Duitsland is die periode al voorbij, daar dient iedereen door te werken tot de leeftijd van 67 jaar. Ook in Zweden is er sprake van een pensioenleeftijd van 67 jaar, al geldt er voor anderen een pensioenleeftijd van 61 jaar. Er is sprake van een flexibel systeem, waardoor het lastig is om aan te geven wanneer de gemiddelde werknemer mag stoppen.

Bovendien houden in Europa een aantal landen vast aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om Finland, om Denemarken, Ierland en Portugal. Die landen kiezen ervoor om hun werknemers met 65 jaar met pensioen te laten gaan. Het valt op dat werknemers in Portugal gemiddeld genomen pas met 64,5 jaar met pensioen gaan, waardoor het verschil tussen de wet en de praktijk erg klein is. In Nederland gaan we nog altijd gemiddeld met 61,7 jaar met pensioen, waardoor dit een stuk lager ligt. De kans is groot dat de pensioenleeftijd in de praktijk de komende jaren verder op zal gaan lopen.

Feit is in ieder geval dat de pensioenleeftijd er in Nederland de komende tijd anders uit zal gaan zien, maar dat we daarmee eigenlijk heel mooi in de pas lopen met de rest van Europa. Er zijn uiteraard landen waarin ouderen eerder met pensioen kunnen, maar bijvoorbeeld Duitsland verplicht een ieder om al langer door te werken. Je kunt online je pensioenleeftijd berekenen of daar in ieder geval een indicatie van krijgen. Op die manier weet je voor de komende jaren waar je aan toe bent en hoe lang je in ieder geval door dient te werken.

Nieuws over Pensioenleeftijd AOW

Pensioen kan bij onderbroken carrière flink lager uitvallen

De OESO waarschuwt dat het pensioen voor werknemers flink lager uit kan vallen wanneer er sprake is van een onderbroken carrière. Het is steeds meer gebruikelijk om regelmatig van baan te wisselen...

» Lees het volledige bericht
Pensioenleeftijd KLM-piloten omhoog naar 58 jaar

De pensioenleeftijd voor KLM-piloten gaat omhoog naar 58 jaar, terwijl dat momenteel nog 56 jaar is.

» Lees het volledige bericht
Pensioenleeftijd gaat opnieuw sneller omhoog

De overheid verhoogt de laatste jaren stapsgewijs de pensioenleeftijd, al leek dat nog niet snel genoeg te gaan.

» Lees het volledige bericht
Vergrijzing blijft groot probleem ondanks opschuiven pensioenleeftijd

De gemiddelde pensioenleeftijd loopt steeds verder op, al vormt de vergrijzing in Nederland nog altijd een groot probleem.

» Lees het volledige bericht