Berekenen.nl
Geplaatst op 3 december

Pensioen kan bij onderbroken carrière flink lager uitvallen

Het is steeds meer gebruikelijk om regelmatig van baan te wisselen en je nog vooral geen zorgen te maken over je pensioen. Je kunt al op jonge leeftijd je pensioenleeftijd berekenen om daar een indicatie van te krijgen, het is daarnaast echter van belang om een goed beeld te krijgen van de hoogte van het pensioen dat je kunt verwachten.

Werkloosheid en flexibilisering

Bij een onderbreking van 3 jaar werk tijdens werkloosheid gaat er bijvoorbeeld 5% van het pensioen verloren, omdat er in die tijd niets is opgebouwd. Bij hogere inkomens gaat het harder achteruit dan bij Jan Modaal. Daarnaast zorgt de flexibiliteit op de arbeidsmarkt ervoor dat niet iedere werkgever zomaar meer voor de opbouw van een pensioen zorgt. Met name jongeren dienen zich er van bewust te worden dat het van belang is dit zelf goed in de gaten te houden. Zij kunnen alleen op die manier een goed pensioen opbouwen, daarnaast is het verstandig om regelmatig een berekening van de te verwachten pensioenleeftijd te maken.

Pensioenleeftijd berekenen

Je kunt online je pensioenleeftijd berekenen, voor een schatting van het moment waarop je met pensioen kunt. Dat kon altijd op 65-jarige leeftijd, inmiddels geldt dat niet meer als een harde grens. Vanaf 2022 is de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, wat betekent dat dit behoorlijk later kan worden. De jongeren van nu kunnen waarschijnlijk pas met 70 jaar of meer met pensioen. Je kunt desalniettemin regelmatig je pensioenleeftijd berekenen, om daar een goed beeld van te krijgen. Je hoort in ieder geval 5 jaar voordat je met pensioen kunt wanneer dit het geval zal zijn, op basis van een online berekening.