Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.4 / 10 (16)

Vermogensbelasting 2018 berekenen

Vul het vermogen van 2018 in dat je had op 1 januari 2018.Onze rekentool rekent daarna uit hoeveel vermogensbelasting je moet betalen voor 2018. lees meer

Vul hier de waarde van alle bezittingen (groene beleggingen, bankrekeningen, 2e vakantiehuis) minus de schulden in. De waarde en hypotheek van je woning wordt al in Box 1 verrekend dus die hoef je hier niet in te vullen. In deze berekening houden wij zelf al rekening met de heffingsvrije vermogen van fiscale partners en eventueel de oudertoeslag.
Of u een fiscale partner hebt, hangt af van uw situatie:

-U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
-U bent niet getrouwd, hebt geen geregistreerd partnerschap en er staat iemand op uw adres ingeschreven
-Meerdere personen kunnen uw fiscale partner zijn, bijvoorbeeld:
-U bent getrouwd en er staat nog iemand anders op uw adres ingeschreven
-Er staan gedurende het jaar meerdere personen op uw adres ingeschreven

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Het aangifteprogramma bepaald uiteindelijk of wie uw fiscale partner is voor het betreffende jaar.
Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming.

Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling. Dat betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. U betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen.

Vermogensbelasting 2018 berekenen

De vermogensbelasting berekenen in 2018? De berekening ziet er iets anders uit dan een jaar eerder. Dat heeft met twee verschillende zaken te maken. Ten eerste gaat de overheid tegenwoordig uit van een fictief rendement, op basis van de daadwerkelijke situatie gedurende de afgelopen 5 jaren. Bovendien geldt er een verhoogde vrijstelling voor het vermogen. Daardoor profiteren vooral de lagere vermogens van het voordeel.

Fictief rendement over het vermogen

Voorheen rekende de Belastingdienst met een fictief rendement van 4 procent per jaar. Onafhankelijk van de situatie op de financiële markten. Met name de laatste jaren bleek het praktisch onmogelijk om een dergelijk rendement te halen. Als het gevolg van 30 procent belasting over het fictieve rendement betaalden veel mensen meer belasting dan dat ze aan daadwerkelijk rendement wisten te maken.

Dat verandert bij het berekenen van de vermogensbelasting in 2018. De Belastingdienst kijkt nu naar de spaarrente over de afgelopen 5 jaar en de langetermijnrendementen in die periode. Op basis daarvan stelt de Belastingdienst het fictieve rendement voor dit jaar vast, dat daardoor op dit moment lager uitvalt. Concreet betekent dit dat de 1,3 procent belasting die vorig jaar nog gold dit jaar een stuk lager uitvalt en slechts 0,36 procent bedraagt.

Dit betekent in de praktijk dat veel mensen minder belasting over hun vermogen gaan betalen. De vermogensbelasting berekenen in 2018 wordt daardoor een stukje leuker, omdat de kans groot is dat je daar minder voor hoeft te betalen. Bovendien geldt er een verhoogde vrijstelling, waardoor de kans groter is geworden dat je zelfs helemaal geen belasting over je vermogensgroei hoeft te betalen.

Verhoogde vrijstelling vanaf 2018

Er geldt vanaf 2018 een nieuwe vrijstelling voor vermogens. Die bedraagt nu €30.000 per persoon. Dat betekent dat partners zelfs een vrijgesteld vermogen van €60.000 mogen hebben, voordat ze daar belasting over gaan betalen.

In de praktijk betekent het dat veel mensen geen belasting hoeven te betalen over (de groei van) hun vermogen. Zolang het vermogen in spaargeld en beleggingen niet boven de €30.000 uitkomt is het niet nodig om daar belasting over te betalen. En komt het vermogen daar toch bovenuit? Dan geldt er tot een bedrag van €75.000 een beduidend lager fictief rendement.

Voor bedragen tot €975.000 en voor bedragen daar boven gelden twee hogere fictieve rendementen. De Belastingdienst gaat er vanuit dat het met die bedragen lukt om een hoger rendement te behalen, dankzij verschillende investeringen. Daarom wordt er meer belasting geheven over dergelijke vermogens.

Vermogensbelasting Online berekenen voor 2018

Wil je online de vermogensbelasting berekenen in 2018? Wij zorgen er met de tool voor dat je kunt rekenen met het fictieve rendement voor dit jaar, net als met de hogere vrijstelling die er geldt. Het betekent in de praktijk dat je waarschijnlijk minder belasting over je vermogen zal betalen dan een jaar eerder. Volgend jaar stelt de Belastingdienst het nieuwe fictieve rendement vast. Of er dan weer sprake zal zijn van een verhoging van de vrijstelling valt te bezien.