Berekenen.nl
Geplaatst op 20 september

Bond van Belastingbetalers begint procedure tegen nieuwe opzet vermogensbelasting

De vermogensbelasting vindt niemand leuk, al probeert de overheid die zo eerlijk mogelijk te berekenen. Recent is er een wijziging doorgevoerd. Die zorgt ervoor dat particulieren met een groter vermogen relatief meer vermogensbelasting betalen. Dat geldt sinds 2017, dus ook voor 2018 en 2019. Bij kleinere vermogens zal de belasting lager uitvallen, maar dat wordt hoger bij grotere vermogens.

Je kunt online de vermogensbelasting in box 3 berekenen, om zelf te ontdekken hoe hoog de belasting uitvalt. Volgens de Bond van Belastingbetalers is het nieuwe systeem niet eerlijk. Daarom heeft de bond een procedure aangespannen tegen de overheid.

Verdeelsleutel van de overheid

Volgens de bond is er nog steeds sprake van een fictief rendement. Met name particulieren met grote vermogens betalen veel vermogensbelasting, terwijl het niet gezegd is dat ze daarmee inderdaad hoge rendementen maken. Daar moet volgens de bond verandering in komen, door te belasten op basis van het daadwerkelijke rendement.

Je kunt zelf de vermogensrendementsheffing voor 2017, 2018 of 2019 berekenen, waarbij het dus niet nodig is om rekening te houden met het werkelijke rendement. In plaats daarvan gaat de Belastingdienst uit van het vermogen op de peildatum, 1 januari van het jaar waar het om gaat.

Vermogensbelasting berekenen

Wil je de vermogensbelasting berekenen? Dat kan eenvoudig online, door gebruik te maken van onze tool. Of de bond succes zal hebben met de procedure valt overigens te bezien. In 2003 en 2004 probeerde de bond dat ook al een keer. De rechter oordeelde toen dat het aan de overheid is om de hoogte van de belasting te bepalen. Als dat nu ook het geval is, zal er waarschijnlijk weinig veranderen aan de hoogte van de vermogensbelasting en de nieuwe verdeelsleutel.