Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.1 / 10 (14)

Vermogensbelasting 2017 berekenen

Vermogenbelasting, oftewel vermogensrendementsheffing bereken je over alle bezittingen minus je schulden bij elkaar, dan heb je een bepaald vermogen. Over dit vermogen moet je omgerekend 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 betalen. Let op, de overwaarde van je woning telt niet mee, deze wordt in Box 1 al verrekend. Op je vermogen in Box 3 heb je enkele vrijstellingen, wat men het heffingsvrije vermogen noemt. Bereken hieronder hoeveel vermogensbelasting jij moet betalen in 2017. lees meer

Vul hier de waarde van alle bezittingen (groene beleggingen, bankrekeningen, 2e vakantiehuis) minus de schulden in. De waarde en hypotheek van je woning wordt al in Box 1 verrekend dus die hoef je hier niet in te vullen. In deze berekening houden wij zelf al rekening met de heffingsvrije vermogen van fiscale partners en eventueel de oudertoeslag.
Of u een fiscale partner hebt, hangt af van uw situatie:

-U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
-U bent niet getrouwd, hebt geen geregistreerd partnerschap en er staat iemand op uw adres ingeschreven
-Meerdere personen kunnen uw fiscale partner zijn, bijvoorbeeld:
-U bent getrouwd en er staat nog iemand anders op uw adres ingeschreven
-Er staan gedurende het jaar meerdere personen op uw adres ingeschreven

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Het aangifteprogramma bepaald uiteindelijk of wie uw fiscale partner is voor het betreffende jaar.
Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming.

Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling. Dat betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. U betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen.

Vermogensbelasting 2017 berekenen

De vermogensbelasting voor 2017 berekenen? Er is sprake van een nieuwe berekening, omdat de Belastingdienst de regelgeving op dit gebied heeft aangepast. Tot en met 2016 was er sprake van een eenvoudig systeem, waarbij de fiscus uitgaat van gemiddeld 4% rendement over het vermogen. Dat gemiddelde rendement gold voor iedereen en voor alle vermogens. Het leidde veelal tot een oneerlijke berekening van de vermogensbelasting, vandaar dat er een nieuw systeem is ontwikkeld.

De vermogensbelasting voor 2017 is afhankelijk van de hoogte van het vermogen, omdat de Belastingdienst er vanuit gaat dat het met een groter vermogen gemakkelijker is om meer rendement te maken dan met een kleiner vermogen. Het betekent in de praktijk dat er sprake is van 3 schijven, op basis waarvan het mogelijk is om de vermogensbelasting voor 2017 te berekenen. Er is geen sprake meer van de 4% rendement en de 1,2% vermogensrendementsheffing, in plaats daarvan wordt het belangrijker om het daadwerkelijke tarief online te berekenen.

Vermogensbelasting vanaf €25.000 vrij vermogen

De Belastingdienst kiest er niet alleen maar voor om de berekening van de vermogensbelasting voor 2017 aan te passen, daarnaast is er sprake van een nieuw heffingsvrij vermogen. Voorheen was dat iets meer dan €21.000, de Belastingdienst verhoogt dat naar €25.000. Het is tot aan dat vermogen dus niet nodig om er belasting over te betalen, waarmee de fiscus vooral de kleinere vermogens tegemoet wil komen.

Vermogensbelasting 2017 berekenen

Nieuwe vermogensbelasting per 2017

Wat verandert er dan concreet? De vermogensbelasting vanaf 2017 wordt gebaseerd op 3 verschillende schijven:

•  Schijf 1: tot en met € 75.000
•  Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000
•  Schijf 3: vanaf € 975.001

Over de eerste schijf wordt twee derde van het rendement berekent op basis van een lage uitgangspositie, te weten 1,63%. Een derde wordt aangeslagen voor het hoge tarief van 5,5%. Voor de tweede en derde schijf neemt het percentage voor het hogere deel toe.

Het leidt er in de praktijk toe dat de vermogensrendementsheffing voor kleinere vermogens vanaf 2017 lager uit zal vallen, terwijl de grotere vermogens hier aan de andere kant juist meer over gaan betalen. Op die manier wil de Belastingdienst er uiteindelijk voor zorgen dat de grotere vermogens meer gaan bijdragen, terwijl de kleinere vermogens van particulieren aan de andere kant kunnen worden ontzien.

Wil je de vermogensbelasting voor 2017 berekenen? Dit is heel eenvoudig, je hebt daarvoor slechts het vermogen nodig dat je op een bepaald moment bezit. Je kunt het totale vermogen online invoeren en aangeven of je een fiscale partner hebt. Vervolgens kun je aangeven of er sprake is van groene beleggingen. De waarde daarvan telt namelijk niet mee voor de berekening van de vermogensbelasting in 2017. Dat was voorheen ook al niet het geval, waardoor er wat dat betreft nog altijd mogelijkheden bestaan om voordeel te behalen. Je kunt online de vermogensbelasting voor 2017 berekenen, uiteraard op basis van de aangepaste wijze die de Belastingdienst hanteert om de belastingdruk over je vermogen uit te rekenen.