Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
8.9 / 10 (133)

Vermogensbelasting berekenen

Vermogensbelasting, oftewel de vermogensrendementsheffing bereken je over alle bezittingen, minus je schulden. Let op, de overwaarde van je woning telt niet mee, deze wordt in Box 1 al verrekend. Let op voor 2024 zijn nog niet alle cijfers bekend. Je kunt hiervoor 2023 aanhouden en voor het rendement op spaargeld zelf moeten rekenen met een flink hoger percentage dan in 2023. lees meer

Of u een fiscale partner hebt, hangt af van uw situatie:

-U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap
-U bent niet getrouwd, hebt geen geregistreerd partnerschap en er staat iemand op uw adres ingeschreven
-Meerdere personen kunnen uw fiscale partner zijn, bijvoorbeeld:
-U bent getrouwd en er staat nog iemand anders op uw adres ingeschreven
-Er staan gedurende het jaar meerdere personen op uw adres ingeschreven

Hebt u maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kunt u ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Het aangifteprogramma bepaald uiteindelijk of wie uw fiscale partner is voor het betreffende jaar.

Vermogensbelasting 2024 berekenen

Wil je de vermogensbelasting 2024 berekenen of nagaan vanaf welk bedrag je daarmee te maken krijgt? Dat is lastig om zelf uit te rekenen. Via bovenstaande berekentool kun je eenvoudig uitrekenen wat jij aan vermogensbelasting moet betalen. Hieronder vind je uitgebreide informatie over de vermogensheffing en vrsijtellingen. Let we op, je neemt het vermogen over een kalenderjaar op 1 januari van dat kalenderjaar. De vermogensbelasting van 2024 wordt bepaald aan de hand van het vermogen op 1 januari 2024.

Vermogensbelasting 2024

Let op voor het jaar 2024 zijn de fictieve renemdementen nog niet bekend! Deze kunnen we nog niet uitrekenen. Wel is de verwachting dat voor overige bezitting en schulden de percentages niet veel hoger of lager zullen zijn dan in 2023. Voor spaargeld kan dit nog wezenlijk veranderen.

 

Vermogensbelasting 2023

Op prinsjesdag 2022 heeft het kabinet besloten om het vermogen zelf fictief te verdelen tussen spaargeld en beleggingen. Het vermogen over belastingjaar 2023 t/m 2025 wordt nu als volgt berekend:

  • Geld op de spaarrekening wordt belast met 0,01%
  • Beleggingen zoals een tweede (vakantie)woning, aandelen of crypto wordt belast met 6,17%
  • Schulden kunnen in mindering worden gebracht tegen 2,46%

Vul de berekentool hierboven in en kijk hoeveel je kan besparen op de te betalen vermogensbelasting.

Let op, de peildatum is 1 januari van het belastingjaar maar je mag niet zomaar je belegging verkopen en het geld van je belegging op 31 december op je spaarrekening zetten en 2 janauri weer als belegging aankopen. De Belastingdienst stelt dat het ver- en aankopen van je beleggingen binnen 3 maanden rondom 1 janauri wordt gezien als het ontwijken van belasting. Deze 3 maanden noemt men de arbitrageperiode. Toch is het interessant om te kijken wat voor jou voordeliger is als je de belegging verkoopt op 1 januari en minstens 3 maanden op je spaarrekening zet en per 1 april weer je belegging aankoopt. Met bovenstaande tool kun je eenvoudig uitrekenen wat je belastingvoordeel is.

Als je regelmatig handelt met je belegging dan wordt dit als 'zakelijk handelen' gezien en is dat een uitzondering op de regel.

Vermogensbelasting berekenen 2022

De vermogensbelasting van 2022 is nagenoeg bijna hetzelfde als in 2021.
•  Schijf 1: tot en met € 50.650,-
•  Schijf 2: van € 50.650,- tot en met € 962.351,-
•  Schijf 3: vanaf € 962.351

Over de eerste schijf wordt twee derde van het rendement berekent op basis van een lage uitgangspositie, te weten 1,90%. Een derde wordt aangeslagen voor het hoge tarief van 5,69%. Voor de tweede en derde schijf neemt het percentage voor het hogere deel toe. Het heffingsvrij vermogen per persoon in 2021 € 50.000,- en voor 2022 € 50.650,-. Over het berekende rendement wordt in 2021 en 2022 een belasting van 31% geheven.

Verhoogde vrijstelling

Er geldt vanaf 2021 een nieuwe vrijstelling voor vermogens. Die bedraagt per 1 januari  per persoon (2021 €50.000,- en 2022 €50.650,-). Dat betekent dat partners zelfs een vrijgesteld vermogen van €100.000 (2021) en €101.300,- (2022) mogen hebben, voordat ze daar belasting over gaan betalen.
In de praktijk betekent het dat veel mensen geen belasting hoeven te betalen over (de groei van) hun vermogen. Zolang het vermogen in spaargeld en beleggingen voor 1 persoon niet boven de €50.000(2021) of €50.650,- (2022) uitkomt is het niet nodig om daar belasting over te betalen.
Voor bedragen tot €950.001(2021) en voor bedragen daar boven gelden twee hogere fictieve rendementen met een gemiddeld rendement van 5,69%. De Belastingdienst gaat er vanuit dat het met die bedragen lukt om een hoger rendement te behalen, dankzij verschillende investeringen. Daarom wordt er meer belasting geheven over dergelijke vermogens.

FICTIEF RENDEMENT OVER HET VERMOGEN

Voor de jaren voor 2018 rekende de Belastingdienst met een fictief rendement van 4 procent per jaar. Onafhankelijk van de situatie op de financiële markten. Met name de laatste jaren bleek het praktisch onmogelijk om een dergelijk rendement te halen. Als het gevolg van 30 procent belasting over het fictieve rendement betaalden veel mensen meer belasting dan dat ze aan daadwerkelijk rendement wisten te maken.

Dat verandert bij het berekenen van de vermogensbelasting vanaf 2018. De Belastingdienst kijkt nu naar de spaarrente over de afgelopen 5 jaar en de langetermijnrendementen in die periode. Op basis daarvan stelt de Belastingdienst het fictieve rendement voor dit jaar vast, dat daardoor op dit moment lager uitvalt.

Dit betekent in de praktijk dat veel mensen minder belasting over hun vermogen gaan betalen. De vermogensbelasting berekenen wordt daardoor een stukje leuker, omdat de kans groot is voor de meeste mensen dat je daar minder voor hoeft te betalen. Bovendien geldt er een verhoogde vrijstelling, waardoor de kans groter is geworden dat je zelfs helemaal geen belasting over je vermogensgroei hoeft te betalen.

Online vermogensbelasting berekenen

Je kunt online de vermogensbelasting berekenen, aan de hand van het vermogen dat je beschikbaar hebt. De vrijstelling van vermogen geldt per persoon. Samen heb je dus een grotere vrijstelling dan alleen. Je kunt online de vermogensbelasting berekenen om na te gaan wat het oplevert om met het overtollige bedrag een deel van de hypotheek af te lossen of een andere investering te doen. Wil je het geld liever laten staan? Je dient het spaarkapitaal in te vullen tijdens de aangifte inkomstenbelasting. Je kunt op voorhand hier de vermogensbelasting berekenen zodat je qua kosten goed weet waar je aan toe bent.

Groene beleggingen en vermogensbelasting

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming.

Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling. Dat betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen als de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. U betaalt dan belasting over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en de waarde van uw groene beleggingen. Voor 2021 is dit € 60.429,-, voor fiscale parners € 120.858,-, voor 2022 is dit respectievelijk € 61.215 en € 122.430,-.

Naast de vermogensvrijstelling ontvangt u ook nog eens extra heffingskorting op uw inkomenstenbelasting door 0,7% van de groene beleggingen te nemen.

Nieuws over Vermogensbelasting 2024

Verandering vermogensbelasting 2024

Lees alles over de nieuwe regels en tarieven van vermogensbelasting 2024. Bereid je voor op aankomende fiscale wijzigingen.

» Lees het volledige bericht
De financiële veranderingen voor 2022

Het nieuwe jaar is begonnen! We zijn het dan ondertussen ook wel gewend dat er elk jaar weer financieel veranderingen plaatsvinden. Maar wat kunnen we dit jaar verwachten? Dat lees je hier.

» Lees het volledige bericht
Beleggen in 2021, wat zijn de veranderingen?

2020 was een jaar met veel beweging. De gevolgen van covid zijn van grote invloed geweest voor beleggers. Maar ook de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben grote invloed gehad op de financiële markten. Maar nu het nieuwe jaar net is begonnen wil iedereen graag weten wat er precies gaat veranderen voor beleggers. Waar moet je rekening mee houden en hoe kun je het beste beleggen in 2021. Je lees het hier in onze blog.

» Lees het volledige bericht
Bond van Belastingbetalers begint procedure tegen nieuwe opzet vermogensbelasting

De vermogensbelasting vindt niemand leuk, al probeert de overheid die zo eerlijk mogelijk te berekenen. Recent is er een wijziging doorgevoerd. Die zorgt ervoor dat particulieren met een groter vermogen relatief meer vermogensbelasting betalen.

» Lees het volledige bericht
Vermogensbelasting voor rijke Belgen in Frankrijk flink hoger

De vermogensbelasting komt voor rijke Belgen in Frankrijk een stuk hoger te liggen. De Franse president heeft de huidige wetgeving namelijk vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat vooral het dure vastgoed in Frankrijk van buitenlanders flink duurder gaat worden.

» Lees het volledige bericht
3 tips om de vermogensbelasting te voorkomen

Heb je meer dan €21.000 spaargeld? Dan betaal je daar vermogensrendementsheffing over. Het is een spaarbelasting die de Belastingdienst heft over grotere spaartegoeden.

» Lees het volledige bericht