Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (1)

Zelfstandigenaftrek 2016 berekenen

Wanneer je een zelfstandig ondernemer bent en minstens 1225 uur per kalenderjaar werkt aan uw onderneming, dan heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Ook AOW'ers hebben hier recht op. Bereken hieronder op hoeveel zelfstandigenaftrek je recht hebt in 2016. lees meer

Vul hier de "winst uit onderneming" zonder de aftrekposten eraf te halen.
Wanneer je op 1 januari van het betreffende kalenderjaar AOW gerechtigd bent vul hier dan "Ja" in. Ben je op 2 januari of later in dat kalenderjaar AOW gerechtigd vul hier dan "Nee" in. De pensioengerechtigde leeftijd bereken je hier

Wanneer u minimaal 1225 uur besteed aan de onderneming per kalenderjaar komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Uitzonderin hierop is wanneer u zwanger bent. Dan tellen de uren die u zou maken over totaal 16 weken gewoon mee.

Zelfstandigenaftrek 2016 berekenen

Je kunt online de zelfstandigenaftrek 2016 berekenen, zodat je een goed beeld krijgt van het bedrag dat je als ondernemer mag aftrekken van je belastbare inkomen. De zelfstandigenaftrek was jarenlang afhankelijk van je inkomen, inmiddels is dat niet meer het geval. Er is in plaats daarvan sprake van een vast bedrag aan zelfstandigenaftrek voor 2016. De aftrek over 2016 is standaard €7.280, een bedrag dat iedere ondernemer mag aftrekken. Uiteraard is het van belang dat de winst hoger is dan dit bedrag, om te voorkomen dat er een negatieve belastingplicht zou ontstaan.

Urencriterium voor de zelfstandigenaftrek

Houd er rekening mee dat je aan het urencriterium van de Belastingdienst dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek 2016. Dit betekent dat je per jaar minimaal 1.225 uur aan je onderneming dient te werken. De Belastingdienst gebruikt dit urencriterium voor de zelfstandigenaftrek 2016 om te voorkomen dat je vanuit loondienst wat bijverdiensten kunt hebben en je vervolgens van de aftrek kunt profiteren. De zelfstandigenaftrek is er uiteindelijk voor een ieder die z’n volledige inkomen of een groot deel daarvan als zelfstandige verdient.

Online zelfstandigenaftrek 2016 berekenen

Je kunt online de zelfstandigenaftrek 2016 berekenen, net als de eventuele startersaftrek waar je gebruik van kunt maken. Ben je maximaal 5 jaar lang ondernemer en heb je daar in de afgelopen periode nog geen 3x gebruik van gemaakt? Je kunt dan zowel de zelfstandigenaftrek 2016 als de startersaftrek toepassen. Dat betekent dat het voordeel verder op kan lopen. Des te beter je erin slaagt om je belastbare winst omlaag te brengen, des te lager de belastingdruk. Zorg er wat dat betreft voor dat je gebruik maakt van de zelfstandigenaftrek 2016 en probeer daarnaast andere aftrekposten te vinden om de belastingdruk te verminderen.