Berekenen.nl
Geplaatst op 6 januari

Zelfstandigenaftrek voor zzp’ers in 2021

Het nieuwe jaar is aangebroken, dat betekent dat er veel veranderingen plaats gaan vinden. Maar hoe zit het nou precies met de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag

Als je aan het urencitrerium voldoet, heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dat bedrag mag je aftrekken van je winst uit je onderneming. Hierdoor betaal je minder belasting. Sinds 2020 wordt de hoogte van de zelfstandigenaftrek in stappen beperkt. De zelfstandigenaftrek komt in 2021 uit op €6.670. Bereken hier op hoeveel zelfstandigenaftrek jij recht hebt.

Ondernemersaftrek naar maximaal 43%?

De ondernemersaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Onder de ondernemersaftrek vallen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor deze aftrek moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van de MKB-vrijstelling. Tot 2020 konden zzp’ers met een hoog inkomen de ondernemersfaciliteiten aftrekken tegen het hoogste belastingtarief. Dat is veranderd met ingang van 2020. De maximale aftrek naar wordt afgetopt. In 2021 is het aftrekpercentage 43%. Dat daalt uiteindelijk naar het laagste belastingtarief. Dan heeft elke zzp’er evenveel belastingvoordeel bij de ondernemersaftrek.

Oudedagsreserve 2021 als aftrekpost

Als ondernemer kun je een oudedagsreserve opbouwen tot het moment dat je recht krijgt op AOW. Door de reservering voegt je een deel van de jaarwinst toe aan uw oudedagsreserve. Zo kun je je oudedagsreserve verder vergroten. De oudedagsreserve wordt kleiner of vervalt volledig zodra u een lijfrente aankoopt, de AOW-leeftijd bereikt, komt te overleiden of als je je onderneming staakt. Bereken hier jouw AOW-leeftijd.

Hoeveel oudedagsreserve kun je opbouwen?

In 2021 bedraagt toevoeging aan je oudedagsreserve maximaal 9,44% van de winst, met een maximum van €9.356. Dit maximum wordt dus bereikt bij een winst van €99.523. Bereken hier de winst van jouw onderneming. In andere gevallen is de jaarlijkse oudedagsreserve lager. Dit alles onder de beperking dat de winst na aftrek niet negatief mag worden.

Waarvoor kun je eigenlijk lijfrente aankopen?

De oudedagsreserve is bedoeld om op enig moment een pensioen aan te kopen, een lijfrente. Je hoeft niet de hele oudedagsreserve in één keer af te kopen als je je onderneming niet staakt. Het deel van de oudedagsreserve dat u afkoopt wordt op dat moment weer aan uw winst toegevoegd en is daarmee fiscaal belast geworden. Dat betekent dus dat het opbouwen van de oudedagsreserve een aantal jaren uw winsten en de te betalen belasting kunnen verlagen, maar dat er op enig moment toch belasting over moet worden betaald. De belastingbetaling over de reserve wordt feitelijk alleen uitgesteld. Dat kan zeer gunstig zijn als de komende jaren de belastingtarieven verder omlaag gaan. Laat u zich hierover goed adviseren. Bereken hier jouw lijfrente.

De aftrekposten zelfstandigenaftrek en oudedagsreserve

De zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve hebben gemeenschappelijk dat ze beide aftrekposten zijn en je belastbare winst verlagen. De oudedagsreserve wordt zodra je pensioen aankoopt wel weer een bijtelling bij de winst en is zo behalve een manier om pensioen op te bouwen ook een vorm van uitstelde belasting betalen.
Ook kan je winstaftrek hebben. Bereken hier op hoeveel winstaftrek jij recht hebt.