Berekenen.nl

Waar heb ik recht op

Ik heb de oude Wajong
En CIZ indicatie heb ik klasse 7
Dus en sta nog 1 jaar onder Bewind
Dus vraag mijn af waar heb ik recht op

Vraag gesteld door: Carin
Reageer jij op deze vraag?

Marjon: Oef Carin, dat is wel een hele lastige vraag. Ik verwacht niet dat iemand hier daar inhoudelijk goed op kan reageren. Wat zegt het UWV hierover dan, wat dat lijkt mij de meest logische optie om te raadplegen.