Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9.1 / 10 (15)

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017

Voldoe jij in 2017 aan de voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting? Vul hier eenvoudig een aantal gegevens in en je weet wat jouw combinatiekorting is. lees meer

Dit kind staat in het gekozen kalenderjaar tenminste 6 maanden bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
Bent u co-ouder? En staat uw kind ingeschreven op het woonadres van de andere ouder? Dan hebt u toch recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting als uw kind ten minste 3 hele dagen tot elk van beide huishoudens hoort. Bel voor meer informatie over de bijzondere regeling voor co-ouders de BelastingTelefoon 0800-0543
Vul hier je bruto arbeidsinkomen in van 2016. Wanneer dit nul of negatief is omdat u ondernemer bent vul dan € 0,- in voor de nieuwe vervolgvragen.
Weet je niet of je recht hebt op zelfstandigenaftrek, bereken dit dan via deze tool
https://www.berekenen.nl/inkomen/zelfstandigenaftrek-berekenen
Voor de inkomensafhankelijk combinatiekorting is het van belang dat de fiscale partner minstens 6 maanden in het gekozen kalenderjaar de fiscale partner is. Is dit niet het geval dan krijgt u geen inkomensafhankelijke combinatiekorting.

U bent fiscale partners met een huisgenoot als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

- Je bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
- Je hebt samen een kind.
1 van beide heeft een kind van de ander erkend.
- Je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
- Je bent samen eigenaar van een eigen woning.
- Je bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van jullie beiden ingeschreven (samengesteld gezin).
Geldt deze situatie voor jullie? Maar verhuur je een deel van uw woning aan degene met wie je op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als er sprake is van verhuur op zakelijke gronden, dan ben je geen fiscale partners. Je moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
- Je bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die je kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning. Je bewoont die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat ingeschreven.
Wil je met die persoon geen fiscale partners zijn? Dan moet je hiervoor samen een -verzoek doen. Ook moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.
- Je was het jaar ervoor al fiscale partners.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2017

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is er voor ouders die financieel wat hulp kunnen gebruiken. De Belastingdienst hanteert een aantal belangrijke voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Het is bijvoorbeeld van belang dat er een kind staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen, op het adres waar je ook zelf woont. Het maakt niet uit of het gaat om je eigen kind of dat van een fiscaal partner. Dat betekent dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2017 kan gelden voor eigen kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen, geadopteerde kinderen, kinderen uit eerdere relaties van een echtgenoot of geregistreerd partner en kinderen die bij jou en je fiscaal partner wonen.

Voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2017

Er gelden een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het is bijvoorbeeld van belang dat het kind op 1 januari 2017 jonger is dan 12 jaar en dat het kind tenminste 6 maanden in 1 kalenderjaar op jouw woonadres staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Inkomensafhankelijke combinatie korting 2017 berekenen

Verder is het van belang dat het inkomen niet hoger is dan het vastgestelde bedrag of dat je in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek. Verder is het voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2017 van belang dat je alleenstaand en werkt bent of je een fiscale partner hebt. Dan dienen jullie beiden te werken en dien jij het laagste arbeidsinkomen van de beiden te hebben. Er is wat dat betreft sprake van een aantal strenge voorwaarden vanuit de Belastingdienst om ook in 2017 weer in aanmerking te kunnen komen voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wel of niet AOW-gerechtigd

Het bedrag aan combinatiekorting dat je in 2017 kunt ontvangen is afhankelijk van een paar factoren, bijvoorbeeld of je de AOW-leeftijd al hebt bereikt. Is dat niet het geval? Dan kun je bij een arbeidsinkomen tot €4.895 per jaar rekenen op €1.043 combinatiekorting, maar alleen als je zelfstandigenaftrek krijgt. Verdien je maximaal €33.049? Dan kun je rekenen op €1.043 combinatiekorting, plus 6,159% van het arbeidsinkomen min de drempel van €4.895. Verdien je meer dan €33.049 per jaar? Dan kun je rekenen op een vast bedrag van €2.778, mits je voldoet aan de overige voorwaarden voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2017.

Heb je de AOW-leeftijd al wel bereikt? Dan is er sprake van dezelfde inkomensgrenzen. Het verschil is echter dat het basisbedrag dan €533 bedraagt. Bij een inkomen tussen €4.895 en €33.049 gaat het om een bedrag van €533, plus 3,143% van het arbeidsinkomen min de drempelwaarde. Verdien je meer dan €33.049 per jaar? Dan kun je na het bereiken van de AOW-leeftijd nog rekenen op €1.418 aan inkomensafhankelijke combinatiekorting voor 2017.

Je kunt online de inkomensafhankelijke combinatiekorting voor 2017 berekenen, aan de hand van je inkomen en door aan te geven of je in dat jaar de AOW-leeftijd hebt bereikt of zal bereiken. indien dat niet het geval is zal je op meer toelage kunnen rekenen, net als wanneer je een relatief lager inkomen hebt.